Onaylanmış Kuruluş Yetkilendirilmesi

Onaylanmış Kuruluş Yetkilendirilmesi

Femko Corporation, Avrupa Komisyonu tarafından “2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği ve 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği” kapsamlarında, EN 45004 – EN ISO/IEC 17020 standardı gereklilikleri çerçevesinde ürün belgelendirme kuruluşu olarak 06.03.2017 tarihi itibarı ile AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi (NANDO) üzerinde “2705” kimlik numarası ile Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) olarak yetkilendirilmiştir. Görevlendirme ve atama ile ilgili imzalanacak protokol ve konunun T.C. Resmi Gazetesinde yayımlanmasının ardından ilgili kapsamlarda yapılacak denetim ve belgelendirme çalışmaları başlayacaktır. Yetkilendirme ile ilgili kayıtlara Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üzerinden erişebilir ve ya aşağıda belirtilen link üzerinden ulaşabilirsiniz.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ (NOTIFIED BODY) YETKİ BİLGİLENDİRMESİ İÇİN TIKLAYIN

AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca Türkiye AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatını uyumlaştırmayı taahhüt etmiştir. Bugüne kadar ülkemiz 250 civarında mevzuatı uyumlaştırmıştır ve mevzuata ilişkin güncellemeler yetkili kuruluşlar tarafından takip edilmektedir.

Mevzuat uyumu ülkemize bazı hakları da beraberinde getirmektedir. Bu minvalde 1/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile Türkiye uyumlaştırdığı mevzuat kapsamında onaylanmış kuruluş atama hakkını elde etmiştir. Onaylanmış kuruluşlar, üçüncü taraf bağımsız test veya belgelendirme hizmeti gerektiren CE işaretli ürünlerde piyasaya arz öncesi bu hizmeti sağlamaktadır. Böylelikle üreticilerimiz veya ihracatçılarımız bu hizmeti ulusal kuruluşlardan temin edebilmektedir.