Rüzgar Türbini Asansörü Periyodik Kontrolü

Rüzgar Türbini Asansörü Periyodik Kontrolü

Rüzgar türbini havadaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine çeviren sistemdir. Kule, kanatlar, rotor, dişli kutusu, jeneratör alternatör, elektrik, elektronik elemanlardan oluşan rüzgar türbini ile rüzgar enerjisi elektrik enerjisine çevrilir. Devamlı olarak çalışan rüzgar türbinlerinin mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

Rüzgar türbinleri yüksek oldukları için bakım ve kontrolleri için asansöre ihtiyaç duyulur. Rüzgar türbini asansörü ile bakımlar kolaylıkla yapılır. Normal bir asansör gibi çalışan rüzgar türbini asansörünün düştüğünü ve can kaybının yaşandığını biliyoruz. Bu nedenle mutlaka Rüzgar türbini asansörlerinin periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Rüzgar türbini asansörleri EN 1808 AED Asılı Erişim Donanımı güvenlik kurallarını kapsamaktadır. Avrupa standartlarını kapsayan en 1808 standardı güvenlik kurallarına göre önlemleri alınmalıdır.

EN 1808 standardı Madde 3’te tarif edilen, bir güç kaynağıyla veya elle çalışabilen daimi ve geçici donanımların her ikisine de uygulanabilir.

Bu standard AED’nin imalatçılar tarafından belirlenen şartlarda ve amacına uygun olarak kullanıldıkları durumlardaki önemli tehlikelerle ilgilidir. Bu standard da, önemli tehlikelerden kaynaklanan riskleri gidermek veya azaltmak için uygun teknik tedbirler belirtilir.

Aşağıdaki hususlar bu standard kapsamında değildir:

  • a) Güç şartlarda çalışma (örneğin, aşırı ortam şartları, korozif ortam, güçlü manyetik alanlar vb),
  • b) Özel kurallara tabi çalışma (örneğin, patlama ihtimali yüksek atmosfer, gerilim hatlarında çalışma),
  • c) Yolcuların bir kattan diğer kata taşınması,
  • d) Tabiatı itibariyle tehlikeli durumlara yol açabilecek yüklerin taşınması (örneğin, erimiş maden, asitler/bazlar, radyoaktif malzemeler, kolay kırılan yükler),
  • e) Asılı platform ile birlikte asılı yüklerin taşınmasında meydana gelen tehlikeler,
  • f) Halka açık yollarda, su üzerinde veya platformun güvenli konuma kadar alçaltılmasının mümkün olmadığı herhangi bir yerde kullanılmasıyla oluşan tehlikeler,
  • g) 2 m2 den fazla bir yüzey alanına sahip yüklere etki eden rüzgar basıncından meydana gelen tehlikeler,
  • h) AED’de kablosuz kumanda sistemlerinin kullanılması.

Periyodik Kontrol Raporu

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Rüzgar türbini asansörü kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.