CNC Tezgahı Periyodik Kontrol Muayenesi

CNC Tezgahı Periyodik Kontrol Muayenesi

CNC tezgahı bir metal, ahşap, plastik v.b malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan makinedir. Fabrikalarda, sanayilerde kullanılan CNC tezgahlarının bir çok çeşidi bulunmaktadır.

Farklı çeşitleri bulunan CNC tezgahların bazıları aşağıdaki gibidir.

  • Freze tezgahı
  • Taşlama tezgahı
  • Torna tezgahı
  • Matkap tezgahı
  • Delik büyütme tezgahı

Bu ve bunun gibi tezgahların kendine özgü çalışma özelliği vardır. Bir malzemeyi işlemek için tezgahın kontrol ünitesindeki verilere göre işlenir. Günümüzün teknolojisinde daha ileri seviyede olan CNC tezgahları yaptığı iş açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Bir operatör yardımı ile kullanılan CNC tezgahları pahalı oldukları için ve herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

Periyodik Kontrol Süresi

CNC tezgahları “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” ve bu yönetmelikte belirtilen ilgili maddelere tabiidir. Bu yönetmeliğe göre CNC tezgahların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılmalıdır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Periyodik Kontrol Raporu

Femko Muayene, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği CNC tezgahları kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş Ekipmanlarıyla ilgili olarak; Yıllık yapılması gereken fenni muayene, test ve kontroller kapsamında, işletmelerde bulunan ekipman ve tesisatların ilgili Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ölçüm, denetim ve periyodik muayene işlemleri için hizmetler sunan Femko, Türkak tarafından akredite edilmiş bir A tipi muayene kuruluşudur. Akreditasyon kapsamlarına detaylı olarak Türk Akreditasyon kurumunun sitesinden erişilebilmektedir. Denetim faaliyetlerini yürüten tüm personeller periyodik kontrolerl alanında almış oldukları eğitim sertifikası ve Bakanlığın veri tabanına kayıtlı ekipnet numarası dahilinde faaliyetlerini yürütmekte ve firmalara sunulan rapor formları üzerinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.