Hidrolik Platform Periyodik Kontrol Muayenesi

Hidrolik Platform Periyodik Kontrol Muayenesi

Hidrolik sistemler endüstrinin her alanında kullanılmaktadır. Özellikle Kaldırma iletme ekipmanlarının ağır yükleri kolaylıkla kaldırmasında kullanılır. Hidrolik sistem elektrik ve sıvı yakıtlardan en büyük avantajı ağır yükleri kaldırabilmesidir.

Hidrolik platform sabit ve hareketli olmak üzere iki farklı gruba ayırabiliriz. Hidrolik platform ağır yükleri kaldırmak ve yüksek mesafelerde iş yapmak için kullanılır. Hidrolik platformun piyasada bir çok çeşidi bulunmaktadır. İnşaat işlerinde, montaj, tadilat, tamirat işlerinde, ağır yükleri belli bir yükseklikte tutma gibi işleri yapan hidrolik platform sistemi oldukça popülerdir. Ağır yükleri yüksek mesafelere kaldıran bu sistemin mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Yönetmelik

Hidrolik platform 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununca iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin kaldırma iletme ekipmanları maddesine bağlıdır. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. Periyodik kontroller ve bakımlar bu yönetmeliğe göre yapılmalıdır.

Kaldırma İletme Ekipmanları

  • 2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  • 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
  • 2.2.3. Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.

Periyodik Kontrol Raporu

Femko, uzman denetçi ekibimiz, işletmenizin bünyesinde bulunan kaldırma platformu, asılı erişim donanımı, yükseltilebilen iş platformları gibi kaldırma makinalarınızın periyodik kontrollerini gerçekleştirmekte ve hazırlanan raporlar en kısa sürede tarafınıza iletilmektedir.