Beton Pompası Periyodik Kontrol Muayenesi

Beton Pompası Periyodik Kontrol Muayenesi

Beton pompası özel bir iş makinasıdır. İnşaat işlerinde şantiyelerde kullanılan beton pompaları sıvı betonu binada hazır olan kalıplarına arasına veya ulaşılması zor bir zemine sıvı betonu döken makinadır. Beton pompasına yanaşan sıvı hazır betonları fabrikadan alıp getiren kamyonlar beton pompasına yanaşır ve haznesine boşaltır ve beton pompası da sıvı betonu istenilen her yere döker.

Beton pompası inşaat sektöründe olmaz sa olmaz bir iş makinasıdır. Görselde de gördüğümüz gibi şantiye temeline bir çok beton pompası ile beton dökülüyor. Beton pompasında ayrıca yanlardan ikişer tane toplam dört tane ayak yana doğru açılır ve beton pompasını dengede tutar ve beton dökme işini yapar. Beton döken bu iş makinası ağır ve büyük olduğu için ve devamlı kullanıldığı için mutlaka periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Beton pompası periyodik kontrol yaptıran firmalar oluşabilecek kazaların önüne geçer. Periyodik kontrol süresi gelen beton pompalarının kontrolleri kesinlikle aksatılmamalıdır. Beton pompaları “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabiidir.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Periyodik Kontrol Raporu

Femko, mühendisleri ile gerçekleştirdiği Beton Pompası muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.