Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol

Köpüklü yangın söndürme sistemleri yanıcı kimyasal maddelerin söndürülmesinde kullanılır. Köpüklü sistemler otomatik veya elle manuel olarak çalıştırılabilirler. Köpüklü yangın söndürme sistemleri limanlarda, uçak hangarlarında, kimyasal tesislerde, petrol tesisleri, boya imalathaneleri, yakıt yükleme ve boşaltma istasyonlarında ve tehlikeli sıvıların bulunduğu depolarda v.b yerlerde kullanılır.

Köpüklü yangın söndürme sistemi çalıştığında yakıt buharı ile oksijenin keserek yangının oluşmasını ve büyümesini engeller. Köpüklü yangın söndürme sistemleri aynı zamanda patlayıcı özellikteki gazların dışarı çıkmasını da engellemektedir. Ayrıca yakıtı ve ortamı soğutarak köpüklü yangın söndürme sisteminin ne kadar etkili olduğunu gösterir.

Kullanım alanı oldukça geniş olan köpüklü yangın söndürme sistemleri her an hazır durumda çalışır olmalıdır. Çok tehlikeli olan kimyasal maddelerin kazaya sebebiyet vermesi durumunda yangını etkisiz hale getiren köpüklü söndürme sistemi “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve bu yönetmelikte belirtilen ilgili maddelere tabiidir. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 yapılır.

Femko Muayene, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği köpüklü yangın söndürme sistemleri kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.