Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları

 

Aşağıda yer alan kuralların tümüne çalışanlarımız tarafından azami uyum sağlanır. FEMKO Yönetim Kurulu Üyeleri bu belgede tanımlanan davranış kurallarını benimser.

FEMKO’nun uzun vadeli çıkarlarının; toplumun/ülkenin, müşterilerin, çalışanların, kamunun/devletin, tedarikçilerin isteklerine de cevap verecek biçimde geliştirilmesinde;

 • Dürüstlük ve doğruluk değerlerinin işe yansıtılması,
 • Alçak gönüllü, saygılı ve karşılıklı anlayış içinde olunması,
 • Eylem ve söylemlerimizin tutarlı ve açık olması,
 • Maliyet bilinci (israftan kaçınma) ve verimlilik hedefiyle çalışılması,
 • Müşteri ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması,
 • Misyona uygun biçimde ve vizyonu yakalamak hedefiyle çalışılması,
 • Kurum aidiyeti ve kurumsallık ruhunun benimsenmesi,
 • Yaratıcılığın, farklı fikirlerin, ortak aklın, takım ruhunun, olaylar karşısında esnek düşünebilmenin ve davranabilmenin teşvik edilmesi,
 • Faaliyetlerin çevreye zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik düzenlemelere uyma ve gerekli tedbirlerin alınması temel ilkelerimizdir.

FEMKO çalışanları;

 • Her davranışıyla; nezaket, içtenlik, karşılıklı hoşgörü ile herkesin birbirine saygılı davrandığı, açık iletişime olanak tanıyan bir çalışma ortamı oluşturur.
 • İşle ilgili ilişkilerde, mesleki bakış açısıyla, adil ve tarafsız davranır.
 • Çalışmalarında ilgili mevzuat ve FEMKO talimat ve prosedürlerine uyar.
 • FEMKO’nun kurumsal kimliğini ve itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.
 • Çalışma konusu nedeni ile FEMKO dışı kurum ve bireylerle bir araya gelme durumunda kalındığında, şirketi en iyi temsil edecek şekilde kıyafetine, davranışına ve görünüşüne dikkat eder.
 • FEMKO çalışanları, FEMKO ile çıkar çatışması yaratacak bir faaliyet ya da yaklaşım içine girmez.
 • FEMKO çalışanları, FEMKO varlıklarını kişisel çıkarları ya da şirket içinden veya dışından herhangi biri yararına kullanmaz.
 • FEMKO çalışanlarının; FEMKO’nun anlaşma yapması söz konusu olabilecek firmalar ile pazarlık sürecinde FEMKO’nun olası avantajlarını zayıflatacak kişisel anlaşmalar yapması, buna neden olacak faaliyetlere girmesi veya finansal işlemler yürütmesi kabul edilemez.
 • FEMKO; anlaşma yapacağı kuruluşları, bayileri, iş ortaklarını, tedarikçilerini ve temsilcilerini, müşterilerine en iyi hizmeti sunacak şekilde, FEMKO’nun çıkarlarını ön planda tutarak, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirir ve seçer.
 • FEMKO, tedarikçilerinden de benzer ilkeleri temel almasını bekler, bu konuda destek verir ve bu ilkelerle sürekli bir işbirliğinin sağlanacağına inanır.
 • FEMKO’nun tüm ticari faaliyetlerinde FEMKO’nun menfaatlerinin korunması esastır. Her türlü işlemde mevcut Kanun, Yönetmelik ve FEMKO düzenlemeleri çerçevesinde rekabet ortamının yaratılması gözetilir.
 • FEMKO çalışanları, şirketteki görevi nedeniyle sahip olduğu bilgileri ve FEMKO’nun varlıklarını, FEMKO hizmetleri dışında kişisel amaçları veya bir başkasının kişisel çıkarları için kullanılmaması adına muhafaza eder.
 • FEMKO’ya, FEMKO’nun müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine ait malları korur.
 • FEMKO varlıkları kullanılarak, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve çalışana borç verilmez, kredi kullandırılmaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmez.