Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) CE Belgesi

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) CE Belgesi

EMC – Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifinin temel amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde satılacak ve kullanılacak olan elektrikli cihazların serbest dolaşımı için kabul edilebilir bir Elektromanyetik ortamın oluşmasına katkı sağlamaktır. Bunu sağlamak için Avrupa Birliğini kuran anlaşmanın 100a maddesinde ifade edildiği gibi, Avrupa ortak pazarında yasaların uyumlaştırılması çerçevesinde, EMC Direktifinde harmonizasyon ve koruma şartları anlatılmaktadır. EMC Direktifinin ana gayesi aşağıdaki 2 temel esası sağlamaktır.

1-Madde1.1’de ifade edildiği gibi elektrikli veya elektronik cihazlar, çalışmaları esnasında ürettikleri elektromanyetik gürültü ya da darbelerle, diğer elektrikli veya elektronik cihazların işlevlerini, fonksiyonlarını veya performanslarını etkilememelidir. Radyo, haberleşme ağları ve elektrik dağıtım istasyon ve şebekeleri de aynı şekilde etkilenmemelidir.

2-Madde1.2’de ise herhangi bir elektrikli cihaz, çalışması sırasında ortamdan gelebilecek elektromanyetik etkilere karşı bağışıklık sistemine sahip olmalıdır şeklinde belirtilmektedir.

Dikkat edilecek olunursa, bu iki açıklamada birbirini tamamlayan unsurlardır ve EMC Direktifinin ana temasını ifade etmektedirler. Yukarıda bahsedilen temel gerekleri yerine getirmek için EMC Direktifi üreticilerin neler yapması gerektiğini anlatmaktadır. EMC Yönetmeliği kapsamındaki bütün elektrikli aletler üreticileri, bu yönetmelik ve ilgili uyumlaştırılmış harmonize standartlarda istenilen gereklilikleri yerine getirdikleri takdirde, ürünlerinin üzerine CE işaretini iliştirildikten sonra, ürünlerini ortak pazarda serbestçe dolaştırabilirler.

Femko Belgelendirme, alanında deneyimli mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamında bulunan bir ürün için, EMC testleri, ürünün teknik dosyanın incelenmesi, denetim ve belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.