Elektriksel Güvenlik Testleri - LVD Testi

Elektriksel Güvenlik Testleri - LVD Testi - Femko

Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi)

Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (Low Voltage Directive – LVD) kapsamında değerlendirilen elektrikle çalışan tüm cihazların ve ürünlerin, elektriksel güvenlik testlerinin yaptırılması ve raporlanması önem arz etmektedir. Üretici firmalar, CE markalaması yani işaretlemesi yapabilmeleri için oluşturdukları teknik dosyalarının içerisinde ürünlerine ait LVD test raporlarını da muhafaza etmelidir.

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın gerçekleştirmiş olduğu piyasa gözetim işlemlerinde cezai durumlarla ya da yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için üretici firmalar ürünlerinin elektriksel güvenlik testlerini muhakkak yaptırmalı ve ilgili test raporlarını ilgili ürünün teknik dosyasının içinde muhafaza etmelidirler. Teknik dosyasında test raporları olmayan alçak gerilim cihazları için yapılan CE markalaması yani işaretlemesi yasal nitelik taşımamaktadır.

Femko Corporation, Alçak Gerilim Cihazları Direktifi ( LVD ) yani Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik kapsamında bulunan tüm cihazlar için, ürün kategorisine bağlı ilgili standartlara uygun olarak “Kaçak Akım Testi, Topraklama, Elektrik Dayanımı, Giriş Gücü ve Akımı, Yüzeysel Kaçağa Karşı Koruma Testi, Çekme Testi, Bilye Basınç Testi, Deşarj Testi, Neme Dayanıklılık, Gerilimli Bölümlere Erişilmeye Karşı Koruma, Isınma Testi, Yüksek Gerilim Testi, Yapısal Test, Gerilim Düşümü Testi, Kızaran Tel testi, İzolasyon Testi, Olağandışı Çalışma testi, Süreklilik Testi, Fonksiyonel Testler, Etiket Dayanıklılığı, Boşalma Süresi Tayini” gibi elektriksel güvenlik test hizmetlerini sunmaktadır.

Femko LVD Laboratuvarı olarak, akredite test hizmetleri sunan firmamızda yapılan her bir test için lvd standartlarının tespiti ürün ailelerine bağlı olarak veya genel standartlar ışığında gerçekleştirilmektedir. Her ürün için yapılacak lvd testleri ve uygulanacak test değerleri bu çerçevede belirlenmekte ve lvd test fiyatları da yapılacak test çeşitliliğine göre belirlenmektedir. Akredite LVD testi yapan firmaların gerçekleştirdikleri lvd deneyleri ve yapılan testler sonucunda elde edilen verilere göre sundukları lvd raporları uluslararası geçerliliği olan bir resmiyet kazanmaktadır. Alanında uzman kadrosu ve gelişmiş yenilikçi test laboratuvarları ile profesyonel hizmetler sunan Femko, Avrupa birliği tarafından uluslararası tanınırlığı olan bir onaylanmış kuruluş olmasının yanı sıra gerek Türkiye’de gerekse dünya üzerinde bir çok firmanın test ve belgelendirme ihtiyaçlarına çözümler sunan akredite bir denetim kuruluşudur. Femko lvd testi alanlarındaki çalışmalarını Türkak Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

 

LVD Test Cihazı - Femko

Alçak Gerilim Yönetmeliği İçin Test Standartları (LVD Test Standartları)

2014/35/AB (ex.2006/95/AT): Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD) kapsamı içerisinde;
TS 2000 EN 60335-1 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
TS 2418 EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri – Bölüm 1
TS 10316 EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik teçhizatı – Bölüm 1: Genel kurallar
TS 3205 EN 60034-1 Döner elektrik makinaları – Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans
TS 4535 EN 60601-1 Elektrikli Tıbbi Cihazlar-Bölüm 1:Genel Güvenlik Kuralları
TS 2127 EN 60065 Güvenlik kuralları – Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar
TS EN 62031 LED modülleri – Genel aydınlatma için – Güvenlik ile ilgili özellikler
TS IEC 62560 Lambalar – Kendinden balastlı LED lambaları – Gerilimi 50 V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan
TS EN 62040-1 Kesintisiz Güç Sistemleri -Bölüm 1:KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları

Sıkça Sorulan Sorular

LVD, Avrupa birliği içinde bulunan ülkelerde serbest dolaşım hakkı bulunan ürünler için uygunluk belgelendirme işlemidir. Yapılacak test ve ölçümler ile bu belge alınabilmektedir. LVD, düşük voltaj direktifi (Low voltage directive) anlamına gelmektedir.
Femko belgelendirme, LVD direktifleri kapsamında değerlendirilen ayrıca elektrikle çalışan cihazların ve ürünlerin LVD güvenlik testlerini yapmakta ve raporlamaktayız.
LVD test için “Belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmek” kapsamında LVD testleri yapılmaktadır. Bu yönetmeliğin amacı; iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
LVD testleri “Belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmek” kapsamında Yüksek gerilim testi, Kaçak akım testi, Toprak sürekliliği testi, izolasyon direnci testi, yalıtım direnci testi, Topraklama testi, gerilim düşümü testi, elektrik dayanımı, Deşarj testi, Basınç testi, Isınma testi, Boşalma süresi tayini, çekme testi vb gibi tüm LVD elektriksel güvenlik test hizmetleri yapılmaktadır.
LVD testi, 2014/35/AB sayılı Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanan Elektrikli Ekipman hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelikteki Ek-II’de listelenen ekipman ve durumlar dışında, alternatif akım için 50 V - 1000 V, doğru akım için 75 V - 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsar.
EN IEC 60335-2-23 Deri, Saç Bakım Cihazları LVD Testi

Deri, Saç Bakım Cihazları LVD Testi Bu Uluslararası Standard, kişilerin veya hayvanların cilt veya saç bakımı için kullanılan, ev ve benzeri amaçlarla tasarlanan ve nominal voltajı 250 V’yi geçmeyen elektrikli cihazların güvenliği ile ilgilenir. Bu standardın kapsamına giren cihazlara örnek olarak şunlar verilebilir: Kıvırma tarakları, Kıvırma ütüleri, Ayrı ısıtıcılara sahip kıvırma ruloları, Yüz saunaları, Saç […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-21 Depolu Su Isıtıcılar, Termosifon LVD Testi

Termosifon, Depolu Su Isıtıcı LVD Testi Bu Uluslararası Standart, ev ve benzeri amaçlar için kullanılan ve kaynama sıcaklığının altındaki suyu ısıtmak amacıyla tasarlanmış ev tipi elektrikli depo su ısıtıcılarının güvenliği ile ilgilenir. Bu cihazların tek fazlı modelleri için derecelendirilmiş voltajları 250 V’den fazla olmayacak şekilde ve diğer cihazlar için 480 V’den fazla olmayacak şekilde belirlenmiştir. […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-17 Elektrikli Battaniyeler, Yastıklar ve Bükülebilir Isıtıcılar LVD Testi

Elektrikli Battaniyeler, Yastıklar ve Bükülebilir Isıtıcılar LVD Testi Bu uluslararası standart, evde veya benzeri ortamlarda kullanılan 250 V’den fazla nominal voltaja sahip elektrikli battaniyeleri, pedleri, giysileri ve diğer esnek cihazların güvenliği ile ilgilenir. Bu standart aynı zamanda cihazla birlikte sağlanan kontrol ünitelerini de kapsar. Ev kullanımı için tasarlanmayan ancak genelde tehlike kaynağı olabilecek cihazlar, örneğin güzellik […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-16 Yiyecek Atığı Öğütücüleri LVD Testi

Gıda Atık Öğütücü LVD Testi Bu uluslararası standart, evsel ve benzeri amaçlar için tasarlanmış olan, nominal voltajı 250 V’den fazla olmayan elektrikli gıda atık öğütücülerinin güvenliği ile ilgilidir. Normal evsel kullanım için tasarlanmamış olan ancak yine de halk için bir tehlike kaynağı olabilen, örneğin dükkânlarda, hafif endüstride ve çiftliklerde kullanılması amaçlanan ürünler bu standardın kapsamına […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-15 Sıvı Isıtma Cihazları LVD Testi

Sıvı Isıtma Cihazları LVD Testi Bu Uluslararası Standart, evsel ve benzeri amaçlarla kullanılan, nominal gerilimi 250 V’yi geçmeyen sıvıları ısıtmak için kullanılan elektrikli cihazların güvenliği ile ilgilidir. Bazı cihazlar yiyecekleri ısıtmak için de kullanılabilir. Bu standardın kapsamına giren cihazların örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz; Kahve makineleri Tava ve tencereler Yumurta haşlayıcılar Biberon ısıtıcılar Su kaynatmak için kettle’lar […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-14 Mutfak Makineleri LVD Testi

Mutfak Makineleri – LVD Testi Bu Uluslararası Standart, ev ve benzeri amaçlar için tasarlanan elektrikli mutfak makinelerinin güvenliği ile ilgilenir ve bunların nominal gerilimi 250 V’yi aşmaz. Bu standardın kapsamında olan cihazlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir: Fasulye dilimleyiciler; Meyve suyu sıkacakları; Karıştırıcılar (mikserler); Konserve açacakları; Merkezkaçlı meyve sıkacakları; Yoğurt yapma makineleri; Narenciye sıkacakları; 500 g’ı […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-13 Fritözler, Derin Yağ Kızartma ve Pişirme Cihazları LVD Testi

Fritözler, Derin Yağ Kızartma ve Pişirme Cihazları – LVD Testi Bu Uluslararası Standart, tavsiye edilen maksimum 5 litrelik yağ miktarını aşmayan elektrikli derin yağ kızartma makineleri, tavalar, woklar ve diğer yağla pişirme amaçlı cihazların, ev kullanımı ve benzer kullanım amaçlı, nominal gerilimi 250 V’den fazla olmayan güvenliği ile ilgilenir. Normal ev ve benzeri kullanım için […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-12 Isıtma Kapları ve Isıtma Tabakları LVD Testi

Isıtma Tabakları, Isıtma Kapları, Isıtma Plakaları – LVD Testi Bu Uluslararası Standard, ev ve benzeri amaçlar için gıdaları veya kapları sıcak tutmak için kullanılan elektrikli ısıtma tabakları, ısıtma tepsileri ve benzeri cihazların güvenliği ile ilgilenir ve bunların nominal gerilimi 250 V’den fazla olmamalıdır. Normal ev ve benzeri kullanım için tasarlanan ve aynı zamanda mağazalarda, hafif […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-11 Tamburlu Kurutma Makinesi LVD Testi

Tamburlu Kurutma Makinesi – LVD Testi Bu Uluslararası Standart, ev ve benzeri amaçlar için tasarlanmış olan elektrikli kurutma makinelerinin güvenliği ile ilgilenir. Bu cihazların tek fazlı olanları için nominal gerilimi 250 V’yi, diğer cihazlar için ise 480 V’yi aşmaz. Bu standard, kurutma işlevine sahip olan çamaşır makinelerinin kurutma döngüsüne uygulanır. Bu standard aynı zamanda, tekstil […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-10 Zemin Bakım ve Temizleme Makinesi LVD Testi

Zemin Bakım ve Temizleme Makineleri – LVD Testi Bu Uluslararası Standart, ev ve benzeri amaçlar için tasarlanmış, derecelendirilmiş gerilimi 250 V’yi geçmeyen elektrikli zemin bakımı ve ıslak temizlik makinelerinin güvenliğiyle ilgilidir. Zemin bakım makinelerine örnekler şunlardır: Zemin parlatıcıları; Zemin cilalayıcıları; Zemin cila makineleri. Islak temizlik makinelerine örnekler şunlardır: Zemin temizleme makineleri; Halı şampuanlama makineleri; Döşeme […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-9 Kızartıcı, Izgara ve Pişirme Cihazları LVD Testi

Kızartıcı, Izgara ve Pişirme Cihazları – LVD Testi Bu Uluslararası Standard, pişirme fonksiyonu olan, fırınlama, kızartma ve ızgara gibi işlevleri olan ev ve benzeri amaçlar için elektrikli taşınabilir cihazların güvenliği ile ilgilenir ve bunların nominal voltajı 250 V’yi geçmez. Bu standart kapsamında olan cihazların örnekleri şunlardır: Kapalı kullanım için barbeküler; Ekmek yapma makineleri; Pamuk şeker […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-8 Elektrikli Tıraş Makinesi, Kıl Kırpıcı LVD Testi

Tıraş Makinesi – LVD Testi Bu Uluslararası Standard, ev ve benzeri amaçlar için tasarlanan elektrikli tıraş makineleri, saç kesme makineleri ve benzeri cihazların güvenliği ile ilgilenir ve bunların nominal voltajı 250 V’yi geçmez. Tıraş Makinesi haricinde bu standart kapsamına giren benzer cihaz örnekleri için ise epilasyon cihazları ve manikür ve pedikür için kullanılan cihazlar da […]

Devamı..