Elektriksel Güvenlik Testleri - LVD Testi

Print

Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi)

Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (Low Voltage Directive – LVD) kapsamında değerlendirilen elektrikle çalışan tüm cihazların ve ürünlerin, elektriksel güvenlik testlerinin yaptırılması ve raporlanması önem arz etmektedir. Üretici firmalar, CE markalaması yani işaretlemesi yapabilmeleri için oluşturdukları teknik dosyalarının içerisinde ürünlerine ait LVD test raporlarını da muhafaza etmelidir.

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın gerçekleştirmiş olduğu piyasa gözetim işlemlerinde cezai durumlarla ya da yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için üretici firmalar ürünlerinin elektriksel güvenlik testlerini muhakkak yaptırmalı ve ilgili test raporlarını ilgili ürünün teknik dosyasının içinde muhafaza etmelidirler. Teknik dosyasında test raporları olmayan alçak gerilim cihazları için yapılan CE markalaması yani işaretlemesi yasal nitelik taşımamaktadır.

Femko Corporation, Alçak Gerilim Cihazları Direktifi ( LVD ) yani Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik kapsamında bulunan tüm cihazlar için, ürün kategorisine bağlı ilgili standartlara uygun olarak “Kaçak Akım Testi, Topraklama, Elektrik Dayanımı, Giriş Gücü ve Akımı, Yüzeysel Kaçağa Karşı Koruma Testi, Çekme Testi, Bilye Basınç Testi, Deşarj Testi, Neme Dayanıklılık, Gerilimli Bölümlere Erişilmeye Karşı Koruma, Isınma Testi, Yüksek Gerilim Testi, Yapısal Test, Gerilim Düşümü Testi, Kızaran Tel testi, İzolasyon Testi, Olağandışı Çalışma testi, Süreklilik Testi, Fonksiyonel Testler, Etiket Dayanıklılığı, Boşalma Süresi Tayini” gibi elektriksel güvenlik test hizmetlerini sunmaktadır.

LVD Test Cihazı - Femko

Alçak Gerilim Yönetmeliği İçin Test Standartları (LVD Test Standartları)

2014/35/AB (ex.2006/95/AT): Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD) kapsamı içerisinde;
TS 2000 EN 60335-1 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
TS 2418 EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri – Bölüm 1
TS 10316 EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik teçhizatı – Bölüm 1: Genel kurallar
TS 3205 EN 60034-1 Döner elektrik makinaları – Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans
TS 4535 EN 60601-1 Elektrikli Tıbbi Cihazlar-Bölüm 1:Genel Güvenlik Kuralları
TS 2127 EN 60065 Güvenlik kuralları – Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar
TS EN 62031 LED modülleri – Genel aydınlatma için – Güvenlik ile ilgili özellikler
TS IEC 62560 Lambalar – Kendinden balastlı LED lambaları – Gerilimi 50 V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan
TS EN 62040-1 Kesintisiz Güç Sistemleri -Bölüm 1:KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları

Kaçak Akım Testi – LVD Testi

Kaçak Akım Testi (LVD Testleri) Toprak hattı direncinin yüksek olmasından ya da toprak hattına bağlı olan kablonun başka bir yer ile temas etmesinden dolayı kaçak akım elektrik tesisatından uzaklaştırılamaz. Bu gibi durumlarda kaçak akım insan hayatı için oldukça tehlikeli bir hal almakta ve tehdit oluşturmaya başlamaktadır. Oluşan kaçağın 30 mA üzerine çıkması halinde ise geri […]

Devamı..
Toprak Sürekliliği Testi – LVD Testi

Toprak Sürekliliği Testi – Topraklama Testi (LVD Testi) Toprak süreklilik testi PE(koruma) iletkeni ile erişilebilir metal kısımlar arasında gerçekleştirilmektedir. Buradaki amaç, herhangi olası bir elektrik kaçağı anında ürünü kullanan kişi ya da operatörün güvenliğinin sağlanmasıdır. 50Hz-10A akım enjeksiyonu en az 10sn. uygulanmalı ve ölçülen direnç değeri 0,1 Ohm’dan daha düşük değerde olmalıdır. Bu durum için […]

Devamı..
İzolasyon Direnci Testi – Yalıtım Direnci Testi – LVD Testi

İzolasyon Yalıtım Direnci Testi – LVD Testi Bir çalışma ortamındaki gerilim bulunan bölümler ile gerilim bulunmayan bölümler arasında mutlaka yalıtım sağlanmalıdır. Yalıtımın sağlanmadığı durumlarda, elektrik enerjisinin bulunmaması gereken birçok noktada elektrik enerjisi bulunacağı için can güvenliği bakımından bu durum büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle cihazların çalıştığı esnada bu durum önem arz etmektedir. Bu gibi tehlikeli […]

Devamı..
Yüksek Gerilim Testi – LVD Testi

Yüksek Gerilim Testi – LVD Testi Yüksek gerilim testinin amacı, bir makine yada cihaz üzerinde normal şartlarda bir gerilim altında bulunan erişilebilir tüm metal kısımların operatör yada kullanıcı ile temas etmesini engelleyen izolasyon malzemesinin dayanımının test edilmesidir. Burada uygulanan deney gerilimi AC 50Hz kadardır ve gerilim değerleri 1000-5000V arasında değişmektedir. Panodaki kısa devre edilmiş olan […]

Devamı..