Ukr Sepro Belgesi Ukrayna Sertifikası

Ukr Sepro Belgesi Ukrayna Sertifikası

Ukrayna Ukr SEPRO Belgesi

Rusya Federasyonundan sonra en büyük eski doğu bloğu pazarı olan Ukrayna, İhracatçı Türk Firmalarının ilgisini çekmektedir. Rusya`ya ürünlerini satan birçok firma, paralelinde Ukrayna`ya da ihracat yapmakta.

Firmamız 2010 yılında başladığı Rusya GOST-R Sertifikasyonu temini konusunda ciddi ilerlemeler kaydetmiş, Firmalarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda hemen hemen tüm sektörlerde Türk firmalarına Ukrayna’nın Kalite Belgesi olan UkrSEPRO’yu temin etmektedir.

Neden gerekli?

Her ülke kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu paralelde Ukrayna da benzer tavrı göstermekte, ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır.

Öte yandan, iç piyasada prestij sağlama yönüyle bu belge gereklidir. Bugün için TSE ve ISO 9001 Serisi Kalite Güvence Belgeleri bizim için nasıl bir anlam taşıyorsa, o ülke için kendi sertifikası da aynı prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır.

Nasıl Alınır?

Ürünleriniz önce tarafımızca incelenir, firmanız hakkında genel bilgiler Rusça`ya çevrilerek kataloglarınızla birlikte Kiev`de sertifika kuruluşlarına gösterilir. Fiyatlandırma için Resmi müracaat gereklidir. Tarafımızla yapacağınız sözleşme doğrultusunda işleminiz başlar ve Ukrayna`dan Yetkili Eksperler gelerek üretim yerinizde inceleme yapar. Numunelerin Kiev`deki Test Merkezinde incelemesi yapıldıktan sonra 10 ile 20 gün içinde sertifikalar teslim edilir.

Çeşitleri nelerdir?

UkrSEPRO çeşitlemesi daha çok hangi süre için verildiği ile alakalıdır:

İki yıl için verilen UkrSEPRO: Üretim yerinde yapılan inceme ve bunun sonucu düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bunu alacak olan firmalarda ISO 9001 serisine sahip olma şartı aranmamaktadır. Birçok durumda bu sertifika tercih edilmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

Beş yıl için verilen UkrSEPRO: Firmanın sistemi üzerinde ve üretim yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9001 Kalite Güvence Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

Ukrayna Hijyen Belgesi ( Ukrayna Hijyen Sertifikası )

Ukrayna, Rusya Federasyonu’nda olduğu gibi toplum sağlığını etkileyen ürünler için kalite sertifikası istemektedir. İnsanların yediği gıdalar, elbiseler, tene sürülen kozmetik ürünler, gıda ambalaj ve üretim ekipmanlarının materyalleri, mobilyaların ve metallerin kimyasal bileşikleri Ukrayna Hijyen Belgesi alınmasını gerektirmektedir.

Ukrayna Hijyen Belgesi , Ukrayna gümrüklerinde ve iç piyasada söz konusu ürünlerin satıldığı depo, mağaza ya da marketlerde devlet yetkilileri ya da tüketiciler tarafından sıkça sorgulanmaktadır.

Ukrayna Hijyen Belgesi başlıca; ürünlere, hizmet şekline veya uygulanan proseslerin teknik şartlarına göre verilebilmektedir.
Bunlardan özellikle ürünlere verilen Hijyen Belgeleri Ukrayna’ya ihracat yapan/yaptıran Ukrayna dışındaki üreticileri ilgilendirmektedir. Ürünlerden alınan numuneler ilgili dokümantasyona göre çeşitli testlere tabi tutularak Ukrayna`da kabul edilen normlara uygun olup olmadığı araştırılır.

Ukrayna Yangın Belgesi

UkrSEPRO Yangın belgesi veya Ukrayna Yangın sertifikası – bu belge ürünlerin Ukrayna yangın normlarına uygunluğunu kanıtlamaktadır. Yangın normlarına uygunluk belgelendirmesini Ürün ve hizmetlerin Ukrayna yangın normlarına uygunluğunu kanıtlamak için Ukrayna İç İşleri Bakanlığına bağlı MNS kuruluşu Yangın birimleri tarafından verilmektedir. Yangın sertifika merkezleri mutlak MNS kuruluşu tarafında akredite( yetkilendirilmiş) edilmiş olmalıdırlar. Yangın belgesi bellerli ürünler için alınması zorunludur, ama istek üzerine de verilmektedir. Ukrayna Yangın Belgesi süreleri ve tipleri: Yangın belgesi süre açısından UkrSEPRO belgesi gibi 3 tipe ayrılmaktadır.

Tek seferlik, proje ve parti bazında Ukrayna Yangın belgesi – belirli proje bazında ihraç edilen ürünlere, tek seferlik( belirli parti veya kontrat bazındaki ürünler için). Böyle durumlarda Ukrayna da belirli alıcının olması gerekmektedir, Yangın sertifikasını üreticinin veya satıcının kendi adına alabildiği gibi Ukrayna’daki alıcı da alım sözleşmesini veya faturaları ibraz ederek kendi adına alabilir. Böyle Yangın belgelerini sadece Belgede adı geçen firmalar kullanabilmektedir. Proje bazında alınan Yangın belgeleri sadece belirli proje için gönderilen ürünlere geçerlidir ve proje bitimiyle geçerliği bitmektedir. Tek seferlik, parti bazındaki Yangın belgeleri de gerçekleştirilen ihracattan sonra geçerliğini kaybetmektedir.

1 yıllık seri üretim Ukrayna Yangın belgesi – 1 yıllık seri üretim belgelendirmede Ukrayna da belirli alıcının bulunması zorunlu değildir. 1 yıllık zorunlu Yangın belgesi üretici firma adına verilmektedir ve sertifikanın geçerlilik süresi içinde Ukrayna da bulunan her türlü alıcıya ve bütün Ukrayna bölgelerine üretici ürünlerini satabilmekte ve gönderebilmektedir.

3 yıllık seri üretim Ukrayna Yangın belgesi – 3 yıllık seri üretim Yangın belgelendirmede de Ukrayna da belirli alıcının bulunması zorunlu değildir. Yangın belgesi üretici firma adına verilmektedir ve sertifikanın 3 yıllık geçerlilik süresi içinde Ukrayna da bulunan her türlü alıcıya ve bütün Ukrayna bölgelerine üretici ürünlerini satabilmekte ve gönderebilmektedir. 3 yıllık Yangın belgesi alımı için Ukraynalı uzmanlar tarafından üreticinin üretim yeri analizi yapılmaktadır. Belirli ürünlerin 3 yıllık Yangın belgelendirmesinde ayrıca her yıl üretim yeri denetimi uygulanmaktadır.