CE markalaması için daha önceden bir çalışmanız var mı?

Belgenizin geçerlilik tarihi nedir?

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin yada birkaçının kapsamında bulunuyorsa CE Markasını üzerinde taşıması yasal bir zorunluluktur. CE Belgesi (Markası) Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin Avrupa Birliği içerisinde satılabilmesi için de gereklilik arz etmektedir. Bu sebeple CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliği dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport” niteliğini taşımaktadır.

Lütfen ürününüz ile teknik bilgileri giriniz

Ürününüz ile ilgili olarak, ürünün çalışma prensibinden, kulanım amacına, tahrik sisteminden ürünün tiplerine kadar birçok etken ürününüzün hangi direktif ve standartlara göre değerlendirileceğinin tespiti için önem arz etmektedir.

Ürününüzün yasal mevzuatlarını biliyor musunuz?

CE kapsamında değerlendirilen her ürünün kendine iat bir direktifi ve bu direktife bağlı özel harmonize standartları bulunmaktdır. Gerek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, gerekse rakiplerinizin daha önceden yapmış olduğu CE çalışmalardan referans edinerek, ürününüze ait “Yönetmelik ve Standart” bilgilerini biliyorsanız belirtiniz.

Lütfen talep edeceğiniz uygunluk değerlendirme metodunu seçiniz

İşletmenizin faaliyetlerine, yaptığınız üretimin şekline ve ürününüzün özelliklerine göre uygulanması gereken yasal şartlar doğrultusunda, belgelendirme çalışmasının yöntemi için bir uygunluk değerlendirme metodu seçilmelidir.

Ürününüzün farklı tipleri var mı?

Bir ürünün CE markalaması yapılırken, tasarımsal yada tipi itibarı ile herhangi bir değişiklik söz konusu oluyor ise bu iki ürün ayrı ayrı değerlendirilmek zorundadır. Bunun dışında ürününüze ait kendi alt modelleri var ise bu modeller teknik dosyada tanımlandırıldıktan sonra tek bir belgelendirme çalışması ile çözümlenebilmektedir.

Ürününüze ait önceden yapılmış herhangi bir test raporu mevcut mu?

Yasal mevzuatlar çerçevesinde, CE çalışmaları yapılırken önem arz eden bir kriter de “Test Raporları”dır. Ürünün sağlık, emniyet ve güvenlik bakımından, standartlarda belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının tespiti ve CE markalaması yapabilmeniz adına mutlaka test işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Ürününüze ait CE kriterlerine uygun bir teknik dosyanız var mı?

CE çalışmaları yapılırken yasal mevzuatlar çerçevesinde önem arz eden bir diğer konu da “Teknik Dosya”dır. Uluslararası standartlarda istenilen, tüm teknik kriterlerin tanımlandığı ve tüm bu kriterlere uygun üretim yapıldığının beyan edildiği deklarasyonunuzun da içinde bulunduğu  teknik dosyanız, CE markalaması yapabilmeniz için mutlaka oluşturmanız gereken bir dokümantasyon bütünüdür.

Lütfen İletişim Bilgilerinizi Giriniz

Bizlere iletmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, teknik uzmanlarımız en kısa sürede sizler ile iletişime geçecek olup, tüm ayrıntılar ve talepleriniz için tekliflerimizi sunacaklardır.
Kapat