Makaslı Transpalet Periyodik Kontrol Muayenesi

Makaslı Transpalet Periyodik Kontrol Muayenesi

Hidrolik sistem ile çalışan makaslı transpalet yükleri insan gücünün yardımı ile taşımaktadır. Manuel olarak kontrol edilen makaslı platform çatalları sayesinde yükleri kaldırır. Makaslı transpalete yüklenilen yük çekerek taşınmalıdır.

Bir çok farklı çeşidi bulunan makaslı transpalet kullanımında dikkatli olunmalıdır. Ağır yükleri taşıyan bu kaldırma araçları genellikle depolarda ve bazı iş yerlerinde kullanılır. İnsan gücü ile kontrol edilen makaslı platformların bakım ve periyodik kontrolleri akredite olmuş kuruluşlara yaptırılmalıdır. Makaslı platformun periyodik kontrolleri “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin 2.2 kaldırma iletme ekipmanları” maddelerine tabiidir.

Kaldırma İletme Ekipmanları

  • 2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  • 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
  • 2.2.3. Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.

Periyodik Kontrol Raporu

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği makaslı transpalet muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.