Yürüyen Merdiven Periyodik Muayene

Yürüyen Merdiven Periyodik Muayene

Yürüyen Merdiven ve Bantların Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ve buna bağlı 28628 sayılı resmi gazetede 25.04.2013 tarihinde yayınlanan ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ gereği Yürüyen Merdiven ve Bantların periyodik kontrollerinin ve muayenesinin yapılması zorunlu tutulmuştur. Yürüyen Merdivenler, yılda en az 1 (bir) defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren rapor ve belge düzenlenmelidir.

Femko, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm araç asansörü, yük asansörü, dış cephe asansörü, engelli asansörü, sedye asansörü, servis asansörü, yürüyen merdiven vb. kaldırma iletme makinalarının yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Periyodik Kontrollerin hangi koşullar altında ve hangi sıklıkla yapılmasına ilişkin yönetmelikte geçen maddeler şu şekilde tanımlanmaktadır;

 • Madde 7 — (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
 • a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.
 • b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;
 • 1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,
 • 2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanacaktır.
 • c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır.
 • (2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır.
 • (3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar yönetmelik Ek3 kısmında belirtilmiştir.

Yürüyen Merdivenlerin periyodik kontrolleri yetkili Femko denetçileri tarafından yapılmakta ve uygunluğun tespiti durumda ekipmanın güvenle çalıştığını ve kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair rapor verilmektedir. Femko tarafından hazırlanan bu raporlar, ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) denetçileri tarafından yapılan piyasa gözetim ve denetimlerinde geçerli olan raporlardır.

Yürüyen Merdiven periyodik kontrollerinde ilgili standartlar gereğince aşağıda ifade edilen genel başlıklı konularda muayene yapılmaktadır:

 • Genel Kontroller
 • Gözle Kontroller
 • Fonksiyon Ve Yük Deneyleri
 • Dinamik Deney
 • Statik Deney
 • Deney Sonrası Kontrol