EN IEC 60335-2-37 Ticarî Amaçlı Elektrikli Yağlı Derin Kızartıcılar, Fritöz LVD Testi

EN IEC 60335-2-37 Ticarî Amaçlı Elektrikli Yağlı Derin Kızartıcılar, Fritöz LVD Testi

Ticarî Tip Elektrikli Yağlı Derin Kızartıcılar, Fritözler LVD Testi

Bu uluslararası standart, elektrikle çalışan ticari derin yağ kızartma makineleri ve donut kızartma makinelerinin güvenliği ile ilgilenir; bunlar arasında basınca maruz kalmayanlar, basıncı 0,5 bar (50 kPa) aşmayanlar ve basınç (bar) hacim litre ürünü 200 olmayanlar da bulunmaktadır. Bu cihazlar evsel ve benzeri kullanımlar için tasarlanmamış olup, tek fazlı cihazlar için faz ve nötr arasına bağlananların nominal voltajı 250 V’yi, diğer cihazlar için ise 480 V’yi geçmez.

Not: Bu cihazlar genellikle ticari tüketim için gıda işleme amaçlı kullanılır; örneğin restoran, kantin, hastane mutfakları ve fırın, kasap gibi ticari işletmelerde. Bu standardın kapsamına, alternatif enerji formlarını kullanan cihazların elektriksel bileşenleri de dahildir. Uygulanabilir olduğu kadar, bu standardın amacı bu tür cihazlar tarafından sunulan ortak tehlikeleri ele alır.

Not: Dikkat çekilmelidir ki:

 • Araçlarda, gemilerde veya uçaklarda kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlar için ek gereksinimler olabilir.
 • Birçok ülkede ulusal sağlık otoriteleri, iş sağlığı koruma otoriteleri, ulusal su temini otoriteleri ve benzeri otoriteler tarafından ek gereksinimler belirlenmiştir.
 • Birçok ülkede basınçlı cihazlar için ek gereksinimler belirlenmiştir.

Not: Bu standardın uygulanmadığı durumlar şunlardır:

 • Yalnızca endüstriyel amaçlar için tasarlanmış cihazlar.
 • Özel koşulların hüküm sürdüğü yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlar, örneğin aşındırıcı veya patlayıcı bir atmosferin bulunduğu yerler (toz, buhar veya gaz).
 • Gıda sürekli kütle üretimi için tasarlanmış cihazlar.

Ticari amaçlı elektrikli yağlı derin kızartıcı, genellikle restoranlar, kafeler, büfeler ve benzeri ticari mutfaklarda kullanılan bir mutfak cihazıdır. Bu cihaz, geniş miktarda yiyeceği kızartmak, çıtır çıtır hale getirmek veya pişirmek için tasarlanmıştır. Ticari amaçlı fritöz veya derin kızartıcılar genellikle daha büyük kapasiteye sahiptir ve yoğun kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu cihazlar genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Büyük Kapasite: Ticari mutfaklarda daha fazla yiyeceği aynı anda işleyebilmek için geniş iç hacme sahiptir.
 • Dayanıklılık: Yoğun ve sürekli kullanıma dayanacak şekilde dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.
 • Kontrol Sistemleri: Kızartma süresi, sıcaklık ve diğer parametreleri hassas bir şekilde kontrol etmek için genellikle gelişmiş kontrol sistemleri bulunur.
 • Güvenlik Özellikleri: Güvenli kullanımı sağlamak için çeşitli güvenlik özellikleri içerir, örneğin aşırı ısınmayı önleyen sistemler.

Ticari amaçlı elektrikli yağlı derin kızartıcılar genellikle büyük miktarlarda kızartma işlemi gereken yerlerde kullanılır. Bu cihazlar, hızlı ve etkili bir şekilde geniş çeşitlilikte yiyecekleri hazırlamak için idealdir.

EN IEC 60335-2-37 Standardı ve Ticari Tip Fritözler, Yağlı Derin Kızartıcılar İçin Güvenlik Testleri

Femko Akredite LVD Test Laboratuvarı, 2014/35/AB LVD Yönetmeliği kapsamında EN 60335-2-37 standardına uygun olarak ticari amaçlı elektrikli yağlı derin kızartıcılar, yani fritözler için akredite LVD testlerini gerçekleştirmektedir. Bu testler, ürünlerin güvenliğini ve uyumluluğunu belirlemek için yapılmaktadır.

EN 60335-2-37 standardına göre yapılan LVD (Düşük Gerilimli Elektrikli Cihazlar) testleri arasında aşağıdakiler bulunabilir:

 • İzolasyon Direnci Testi: Cihazın izolasyon direncini değerlendirir.
 • Topraklama Direnci Testi: Topraklama sisteminin etkinliğini kontrol eder.
 • Akım Sızıntısı Testi: İzolasyon hatası durumunda tehlikeli akım sızıntılarını belirler.
 • Yalıtım Direnci Testi: Elektriksel yalıtımın sağlamlığını değerlendirir.
 • Sıcaklık Yükselme Testi: Cihazın belirli koşullar altında ısınma davranışını inceler.
 • Mekanik Dayanıklılık Testi: Cihazın mekanik dayanıklılığını değerlendirir.

Bu testler, ticari amaçlı elektrikli yağlı derin kızartıcıların güvenliğini belirlemek ve ürünlerin pazarda satılabilirliğini sağlamak adına önemlidir. Test sonuçları, ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek olası riskleri azaltmaya yönelik tasarım ve üretim süreçlerini destekler. Akredite LVD test raporları, ürün uygunluğu beyanı süreçlerinde ve pazarlama aşamalarında kullanılabilecek önemli belgelerdir.

Ticari Amaçlı Fritöz Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Testleri

EN 60335-2-37 standardına göre gerçekleştirilen LVD (Düşük Gerilimli Elektrikli Cihazlar) testlerine ek olarak, ürünlerin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) özelliklerini değerlendirmek amacıyla ayrıca EN 55014-1 ve EN 55014-2 standartları çerçevesinde akredite EMC testlerinin de yapılması gerekmektedir.

Femko Akredite LVD Test Laboratuvarı, EN 60335-2-37 standardındaki LVD testleri yanında, ürünlerin EN 55014-1 ve EN 55014-2 standartlarına uygunluğuna dair akredite EMC testlerini gerçekleştirmekte ve bu testlerin sonuçlarını içeren akredite EMC test raporlarını sunmaktadır. Bu EMC testleri, ürünlerin elektromanyetik özelliklerini belirlemek, elektromanyetik uyumluluk düzeylerini değerlendirmek ve ürünlerin diğer cihazlarla uyumlu olduğunu doğrulamak adına önemlidir.

EMC testleri, ürünlerin elektromanyetik uyumluluğunu belirleyerek, elektromanyetik etkileşimlerin kontrol altında olduğunu ve ürünlerin diğer cihazlarla uyumlu olduğunu doğrular. Bu testler, ürünlerin pazarlanabilirliğini ve güvenliğini sağlamak adına kritik bir rol oynar. EMC test raporları, ürün uygunluğu beyanı süreçlerinde ve pazarlama aşamalarında kullanılabilecek önemli belgelerdir.

AB Uygunluk Beyanı veya CE Belgesi İçin;

Ticari amaçlı yağlı derin kızartıcılar, ticari fritöz CE belgesi almak için (CE markalaması yapabilmek için) aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Ürününüzü uygunluk değerlendirmesi için test ettirin: CE belgesi alabilmek için ürününüzün ilgili standartlara uygun olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Bu nedenle, ürününüzü bir test laboratuvarına götürerek ilgili standartlara uygunluğunu test ettirmeniz önemlidir. Bu testler genellikle elektrik güvenliği, elektromanyetik uyumluluk ve diğer uygunluk gereksinimlerini kapsar.
 2. Teknik dosya hazırlayın: CE belgesi için bir teknik dosya hazırlamanız gerekmektedir. Bu dosya, ürününüzün tasarımı, üretim süreci, test sonuçları ve uygunluk beyanını içermelidir. Ayrıca, kullanım kılavuzu, teknik şartname ve diğer ilgili belgeleri de içermesi önemlidir.
 3. Beyanname hazırlayın: CE belgesi için bir uygunluk beyanı hazırlamanız gerekmektedir. Bu beyan, ürününüzün ilgili Avrupa direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. Beyanname, üretici veya yetkili temsilci tarafından imzalanmalıdır.
 4. Ürününüzü işaretleyin: CE işareti, ürününüzün uygunluk beyanında belirtilen direktiflere uygun olduğunu gösterir. Ürününüzü CE işaretiyle işaretleyerek uygunluğunu beyan etmelisiniz. CE işareti genellikle ürünün üzerine veya ambalajına yerleştirilir.
 5. Teknik dosya ve uygunluk beyanını saklayın: CE belgesi alındıktan sonra teknik dosya ve uygunluk beyanını saklamanız gerekmektedir. Bu belgeler, ürününüzün uygunluk sürecinde gösterilebilecek kanıtlar olarak kullanılabilir.
 6. Gerekli durumlarda yetkili bir kuruluş tarafından doğrulama süreci: Bazı ürünler için, ürününüzün uygunluğunu doğrulamak için yetkili bir kuruluşa başvurmanız gerekebilir. Bu kuruluş, ürününüzü test edebilir ve uygunluk değerlendirmesi yapabilir. Doğrulama süreci ürün türüne ve ilgili direktiflere bağlı olarak değişebilir.

Unutmayın ki CE belgesi, ürününüzün Avrupa Ekonomik Alanı’nda serbest dolaşımını sağlamak ve güvenliğini onaylamak için gereklidir. İlgili standartlara uygunluğunuzu kanıtlamak ve CE belgesi almak için yetkin bir test laboratuvarıyla işbirliği yapmanız önemlidir.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, EN 60335-2-37 standardına göre Ticari amaçlı yağlı derin kızartıcı yani fritöz için lvd testi hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, [email protected] adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD testi ve EMC testi taleplerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.