Cephe Asansörü Periyodik Kontrol Muayenesi

Cephe Asansörü Periyodik Kontrol Muayenesi

Cephe asansörleri yapım aşamasındaki inşaat cephelerinde, binalarda, montalama, boya, tamirat ve tadilat işleri için kullanılırlar. Üzerinde insan taşıyan bu asansör çeşidi kolay çalışma imkanı ve hızlı bir iş bitirme imkanı sunar. Her türlü zemine monte edilebilen cephe asansörlerinin kaldırma kapasiteleri 1,5 tona kadar çekebilir.

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan cephe asansörleri kullanım amacına göre istenilen büyüklükte ve hızda üretilmektedir. Uzun kullanım süreleri ve kötü hava koşulları cephe asansörlerinin çalışmasında sıkıntı çıkartabilir. Bu nedenle 24 Haziran 2015 tarihinde 29396 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince asansörlerin yıllık periyodik kontrol ve muayenelerinin A tipi akredite muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

Femko, Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, insan asansörleri ve işletmenizdeki cephe asansörleri yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Periyodik Kontrol Raporu

Cephe asansörleri ilgili yönetmeliğe göre yılda 1 defa periyodik kontrolleri yapılmalı ve buna göre rapor hazırlanmalıdır.