Asansör Periyodik Kontrolü

Asansör Periyodik Kontrol Muayenesi

İnsan, canlı ve yüklerin taşınmasında kullanılan asansör, yürüyen merdiven vb. tertibatların can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere her yıl düzenli olarak yasal yönetmeliklere bağlı periyodik kontrollerinin yapılarak, mevcut asansör veya tertibatların şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

24 Haziran 2015 tarihinde 29396 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince asansörlerin yıllık periyodik kontrol ve muayenelerinin A tipi akredite muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi zorunluluğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda Belediyelerin sorumluluğu, kendi sınırları dâhilindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir A tipi akredite muayene kuruluşunu yetkilendirmek ve asansör periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu uygulamalar tamamen kent sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile hayata geçirilmiş ve Yasal Yönetmeliklerle zorunlu kılınmış uygulamalardır.

Femko, Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, insan asansörleri ve işletmenizde bulunan tüm araç asansörü, yük asansörü, dış cephe asansörü, engelli asansörü, sedye asansörü, servis asansörü, yürüyen merdiven vb. kaldırma iletme makinalarının yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamlarda yılda en az 1 (bir) kez periyodik muayene ve kontrolleri yaptırılması gereken Asansörler vb. tertibatların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılması şu şekildedir;

  • İnsan Asansörleri – Adından da anlaşılacağı gibi günlük hayatımızın neredeyse bir parçası haline gelmiş olan; binaların içinde ya da dışında insanların kullanımı için tasarlanan asansörlerdir. Kapasite aralığı 1 kişiden 33 kişiye kadar artabilmektedir. Hızları ise çeşitli etmenlere bağlı olarak 0.6 m/sn’ den 2.5 m/sn aralığında seçilebilmektedir.
  • Yük Asansörleri –Bu tipteki asansörler tasarlanırken yükün insan refakatinde taşınacağı esas alınır. İhtiyaca yönelik bir asansör tipi olduğundan konfordan ziyade kaldırma kapasitesi ön plandadır. Bu tip asansörlerde hız ikinci plandadır. Kaldırma kapasitesini artırmak için kullanılan palanga sistemi sistemin hızını olumsuz yönde etkilemiştir.
  • Sedye Asansörleri –Hız bakımından 0,4 m/sn ile 3 m/sn aralığında ve taşıma kapasitesi bakımından 1600 kg, 2000 kg ve 2500 kg seçenekleri olan asansörlerdir. Adından da anlaşılacağı gibi hastaların sedyeyle katlar arası taşınması amacıyla kullanılmaktadır. En önemli ve dikkat edilmesi gereken özelliği hastanın rahat ve güvenli bir şekilde taşınmasıdır. Bu nedenle bu tip asansörlerde hijyen ve stabilite büyük önem arz etmekte ve kullanılan argümanlar bu koşullara uygun seçilmektedir.
  • Araç Asansörleri – Araç tamirhanelerinde, otoparklarda, otomotiv plazalarda kullanılan asansör tipidir. Bu tipteki asansörlerin yük taşıma kapasitesi 2,5 ton ile 8 ton arasındadır.
  • Servis Asansörleri (Monşarj Asansörler) – Bu tip asansörler genelde insanların giremeyeceği büyüklüktedir. Kullanım amacı yemek servisi, tabak, bardak, bulaşık taşıma amaçlıdır. Bu tip asansörler 50 kg ile 300 kg aralığında yük taşıma kapasitesine sahiptir.
  • Engelli Asansörleri – Bu tip asansörler fiziksel engelli ve yaşlıların; fiziksel engellerinden dolayı gerçekleştiremedikleri ya da gerçekleştirmede zorlandıkları eylemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır.

Dış Cephe Asansörleri, Yamaç Asansörleri, Yürüyen Merdivenler, bantalar vb konularda da 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince; Dış cephe Asansörleri, yamaç asansörleri, Yürüyen Merdivenler vb. tertibatların, yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrolleri yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren rapor yada etiketleme düzenlenmelidir.

***

YASAL YÜKÜMLÜLÜK HAKKINDA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; 24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine göre; Belediyeler, ilçe sınırları içerisinde bulunan her asansörün yılda bir kez A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ – EK 7 Periyodik kontrol taban, tavan ücretleri ve 213 sayılı vergi usul kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan değerlendirme oranları dikkate alınarakyıllık periyodik kontrol bedelleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
İlgi Yönetmeliğe göre; Bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğini sağlanmak ve asansörlerinin periyodik kontrollerini yılda en az bir defa yaptırmak zorundadır.

Asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü gerçekleştirmek üzere aşağıdaki adımları izlemeniz, bakımcı firma personeli nezaretinde gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir.

Muayene Sürecinde Uygulanması Gereken Adımlar
1- Periyodik muayene başvuru talebiniz için İlgili Belediyenin anlaşmalı olduğu A-Tipi Muayene Kuruluşu ile iletişime geçerek talep edilen kontrol tipine göre ilgili başvuru işlemi gerçekleştirilmelidir.
2- Binanızda bulunan asansörün durak sayısına göre belirtilen denetim ücreti, A Tipi Muayene Kuruluşunun hesap numarasına yatırılmalıdır. (Ödeme yapılırken açıklama kısmına bina yöneticisinin Adı Soyadı veya bina numarasına ait bilgiler mutlaka yazılmalıdır.)
3- Size verilecek olan denetim saati ve tarihinde muayene ekibine mutlaka nezaret edilmelidir.
4- Kontrol sonrası uygunsuzluk tespit edilmiş ise sizlere sunulan raporlarda ifade edilen eksikliklerin belirtilen kapatma süreleri içerisinde düzeltilmesi sağlanmalıdır.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜ İÇİN TIKLAYIN

Rüzgar Türbini Asansörü Periyodik Kontrolü

Rüzgar türbini havadaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine çeviren sistemdir. Kule, kanatlar, rotor, dişli kutusu, jeneratör alternatör, elektrik, elektronik elemanlardan oluşan rüzgar türbini ile rüzgar enerjisi elektrik enerjisine çevrilir. Devamlı olarak çalışan rüzgar türbinlerinin mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Rüzgar türbinleri yüksek oldukları için bakım ve kontrolleri için asansöre ihtiyaç […]

Devamı..
Elektrikli Asansör Periyodik Muayene

Elektrikli Asansör Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması Elektrikli Asansörlerin TS EN 81-20 (ex. TS EN 81-1+A3) periyodik kontrol ve muayenesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 24 Haziran 2015 tarihinde 29396 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince asansörü piyasaya arz edebilmek için tescil işlemleri gerçekleştirilmeden önce ve devamın ise yılda […]

Devamı..
Hidrolik Asansör Periyodik Muayene

Hidrolik Asansör Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği hidrolik asansör muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Hidrolik asansörlerin TS EN 81-20 (ex. TS EN 81-2+A3) periyodik kontrol ve muayenesi, Bilim […]

Devamı..
Yürüyen Merdiven Periyodik Muayene

Yürüyen Merdiven ve Bantların Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ve buna bağlı 28628 sayılı resmi gazetede 25.04.2013 tarihinde yayınlanan ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ gereği Yürüyen Merdiven ve Bantların periyodik kontrollerinin ve muayenesinin yapılması zorunlu tutulmuştur. Yürüyen Merdivenler, yılda en az 1 (bir) defa […]

Devamı..
Yürüyen Bant Periyodik Kontrol Muayenesi

Yürüyen bant insanların ve çeşitli madde ve malzemelerin bir yerden bir yere taşımaya yarayan sistemdir. Bu sistem insan hayatında büyük kolaylıklar getirmiştir. Uzun mesafeleri kısa mesafeye çeviren yürüyen bant sistemi çeşitli renk ve malzeme çeşitlerine göre üretilmektedir. Yürüyen bantlar kauçuk esaslı, poliüretan, pvc ve silikon bantlar olmak üzere bir çok çeşidi bulunmaktadır. İnsan, inşaat malzemesi, […]

Devamı..
Engelli Asansörü Periyodik Muayene

Engelli Asansörü Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması Bu tip engelli liftleri (asansörleri) fiziksel engelli ve yaşlıların; fiziksel engellerinden ötürü gerçekleştiremedikleri ya da gerçekleştirmekte zorlandıkları faaliyet ve eylemleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak maksadıyla kullanılmaktadır. İnsan, canlı ve yüklerin taşınmasında kullanılan engelli platformu (asansörü), yürüyen merdiven vb. tertibatların can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve […]

Devamı..
İnsan ve Yük Asansörü Periyodik Kontrol Muayenesi

Gelişen teknoloji ile birlikte insan asansörleri daha çok insanı daha hızlı taşımaktadır. İnsan asansörleri bilindiği gibi konutlarda ve iş merkezlerinde kullanılır. Elektrikli veya hidrolik ve mekanik sistem olarak çalışan insan taşıyan asansörlerin hızları ise 0.15 m/sn’ den 2.5 m/sn’ye kadar farklılık göstermektedir. Günümüz teknolojisinde göre ve ilgili yasal mevzuatlara göre tasarlanan asansörlerin hızları değişiklik göstermektedir. […]

Devamı..
İnşaat Asansörü Periyodik Kontrol Muayenesi

İnşaat asansörü (Alimak) adından da anlaşılacağı gibi inşaatlarda, şantiyelerde kullanılan asansör çeşididir. Türkiye deki bir çok inşaat bu asansörler sayesinde daha hızlı yapılmakta ve güvenli hale gelmektedir. İhtiyaca göre farklı büyüklüklerde üretilen inşaat asansörleri genellikle inşaatın cephesine monte edilmektedir. İnşaatın cephesine monte edilen inşaat asansörün bir inşaattaki en önemli görevi ulaşım görevini yapmaktadır. İnsanları taşıyan […]

Devamı..