Sistem Belgelendirme Hizmetleri

ISO Sertifikası (Yönetim Sistemleri)

İşletmeler tarafından Yönetim sistemlerinin uygulanması gönüllülük temellerine dayanmaktadır. Bu standartları uygulamaktaki esas amaçlar; müşteri taleplerinin ve yasal şartların yerine getirilmesi ve bu sistemi uygulayan işletmenin de birçok fayda sağlayacağı iyileştirme merkezli sistemlerin oluşturulması, uygulanması ve devamlı olarak iyileştirilmesidir. Günümüz şartlarında bir yandan kaynakları etkin kullanırken diğer yandan devamlı ayakta kalan ve rekabetçi kuruluşlar için sağlıklı bir gelecekten bahsetmek mümkün olmaktadır. Bu manada yönetim sistemleri etkili bir araç olarak kuruluşlara büyük katkı sağlamaktadır.

Denetimler öncesinde, kuruluşların uygulamak istedikleri sistem ile ilgili tüm faaliyetleri aktif bir şekilde gerçekleştiriyor olmaları gerekmektedir. Denetimler esnasında firmanın, sistemin bütününde gerekli olan tüm şartları sağlaması beklenmektedir. Bunlar kısaca;

  • Talimatlar
  • Prosedürler
  • Listelerin Aktif Kullanımı
  • İç Tetkikler (iç denetim)
  • Yönetim Gözden Geçirme
  • Veri Analizi
  • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
  • Müşteri Geri beslemelerine ilişkin kayıtlar
  • Üretim ve hizmet sağlanmasına ilişkin kayıtlar şeklindedir.

Sistem Belgelendirme Hizmetleri
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 vb. belgelerinin alınması sonrası devamının sağlanması ve gözetim denetimleri ile belge yenileme denetimlerinden başarıyla geçilmesi de oldukça önem arz etmektedir.

Gözetim denetimleri, Belgelendirme denetimleri, belge yenileme denetimleri öncesi hazırlık çalışmaları ile ilgili ve yıllık belge kullanım, gözetim denetim ücretlerine ilişkin firmamızdan bilgi alabilirsiniz.

Femko Belgelendirme, aşağıda belirtilen Yönetim Sistemleri kapsamında Eğitim ve Belgelendirme işlemleri ile ilgili profesyonel hizmetler sunmaktadır.

NOT: Sistem belgelendirme hizmeti ile ilgili olarak, akredite olduğumuz alanlarda (Asansör Yönetmeliği, Makine Emniyeti Yönetmeliği vb.) hiçbir şekilde teknik dosya hazırlığı, ön denetim, sistem kurulumu, eğitim vb. gibi konularda Femko tarafından hizmet verilmemektedir.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi – ISO 45001 Belgesi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Şuan da var olan “OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim” sisteminin yerini alacak yeni sistemdir. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şuan var olan Ohsas 18001 sistemine göre oluşabilecek kazaların önüne önceden geçmektedir. ISO 45001:2018 sistemi […]

Devamı..
Kalite Yönetim Sistemi – ISO 9001 Belgesi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Sertifikası ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; bir işletmenin müşterilerinin ihtiyaçlarına, yasal ve mevzuat şartlarına uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu ve müşteri memnuniyetini devamlı artırmakta olduğunu gösterebilmek için sahip olması gereken tüm gereklilikleri belirler. Bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı kalmadan, müşteriye arz edilme evresine varıncaya kadar geçirdiği […]

Devamı..
Çevre Yönetim Sistemi – ISO 140001 Belgesi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; Ürünün, hammaddeden başlayarak son ürün şekline getirilerek müşterilere sunulana kadar geçen sürecin her evresine çevresel etkenlerin tespit edilmesi ve bu etkenlerin gerekli muayeneler ve tedbirler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın minimuma indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu […]

Devamı..
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – ISO 22000 Belgesi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Güvenilir ve sağlıklı gıdaların temini ve üretimi, sağlıklı beslenmenin en temel ve vazgeçilemez etkenleridir. Bu nedenle günümüzde üreticiler, taşıyıcılar, işleyiciler, toptan ve perakende satış kuruluşlarının da içinde bulunduğu çeşitli gruplar çeşitli kontrol metotları ve yaklaşımları geliştirmiştir. Daha önceki yaklaşımlarda güvenli gıda üretiminin sağlanabilmesi için alınan tedbirlerin genellikle son üründeki […]

Devamı..
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi – ISO 27001 Belgesi

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Sertifikası Bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini gerçekleştirmek için ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), oluşturulmuştur. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, tüm işletme türlerini (kamu işletmeleri, ticari kuruluşları, kar amaçlı olmayan kuruluşları) kapsar. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim […]

Devamı..
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi – OHSAS 18001 Belgesi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası OHSAS 18001’in esas amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı yasal mevzuatın gereklilikleri altında, işletmedeki mevzu olan riskleri engellemek veya minimuma indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve bu ortamı yönetmektir. Daha ayrıntılı anlatmak icap ederse bu standardın üç temel başlıkta sınıflayabileceğimiz amaçları şunlardır: Çalışanların […]

Devamı..
Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi – ISO 13485 Belgesi

ISO 13485:2012 Tıbbi Cihaz Kalite Yönetimi Sistemi Sertifikası ISO 13485:2012 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Standardının temel özelliklerini barındıran bir standart olmakla birlikte bu standart temel alınarak oluşturulmuştur. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem standardının tıbbi medikal cihazlara uyarlanmış ve bu kapsamda geliştirilmiş versiyonudur. Tıbbi cihazlar için özel şartlar barındıran uluslararası bir standart niteliğindedir. […]

Devamı..
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi – ISO 10002 Belgesi

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi – ISO 10002 Sertifikası Ürünlerin çeşitliliğinin ve müşterilerin önündeki seçeneklerin çoğalması sebebiyle firmaların ürettikleri ürünleri müşterilerine sevdirmeleri ve onları tatmin etmeleri gün geçtikçe zorlaşmıştır. Firmalar, büyüyen rekabet altında varlıklarını devam ettirebilmek için gerek üretim gerekse pazarlama evrelerinde ve satış sonrası hizmetlerde müşterinin çıkarları doğrultusunda yeniliklere gitmek zorunda kalmışlardır. Bu sonuçlar doğrultusunda; […]

Devamı..
Enerji Yönetim Sistemi – ISO 50001 Belgesi

Enerji Yönetim Sistemi – ISO 50001 Sertifikası ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi (ENYS) enerji yönetimi gibi konularda mevcut standartları temel alarak bunların üzerine oluşturulmuş en son ve en sağlıklı uygulamaları temsil etmektedir. Bu standart uzun süreler zarfında, birçok ülkeden enerji yönetimi hususundaki uzmanların birlikte toplanarak oluşturdukları bir çerçevedir. ISO 50001 Sertifikası, işletmelere ait enerji tüketiminin […]

Devamı..