Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi – ISO 27001 Belgesi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi – ISO 27001 Belgesi

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Sertifikası

Bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini gerçekleştirmek için ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), oluşturulmuştur.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, tüm işletme türlerini (kamu işletmeleri, ticari kuruluşları, kar amaçlı olmayan kuruluşları) kapsar. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, doküman sistemi kurulmuş bir BGYS’yi işletmenin bütün ticari riskleri bakımından kurmak, gerçekleştirmek, gözlemlemek, gözden geçirmek, devamlılığı sağlamak ve iyileştirmek için gerekli kriterleri kapsar. İşletme kendisine ait bir risk yönetimi metodu uygular ve risk işleme için bir plan oluşturur.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, yetki ve sorumlulukları, iş sürekliliği planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri oluşturmasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. İşletme bütün bu faaliyetlerin de içinde bulunduğu bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve iş yeri çalışanlarını bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının devamlı takip edildiği aktif bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif katkısı ve personelin katılımcılığıyla başarıya ulaşabilir.

ISO/IEC 27001:2013, dünyanın hangi yerinde ya da hangi sektörden olursa olsun irili ufaklı bütün kuruluşlar için uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük önem arz ettiği alanlarda özellikle lüzumludur. Müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu teminatını vermek amacıyla kullanılabilir.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

  • Bilgi varlıklarının farkına varma: İşletme hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.
  • Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma yöntemlerini tespit eder ve uygulayarak korur.
  • İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti altına alır. Ayrıca bir olağan dışı hallerde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
  • İlgili taraflar ile barış halinde olma: En başta tedarikçilerinden başlamak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
  • Bilgiyi bir sistem vasıtası ile korur, tesadüflere bırakmaz.
  • Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha ayrıntılı ve sağlıklı değerlendirilir.
  • Çalışanların istek ve motivasyonu arttırılmış olur.
  • Yasal takipleri engeller.
  • Yüksek değer ve prestij sağlar.

Bilgi güvenliğini inşa etmek, gerçekleştirmek, işletmek, gözlemek, gözden geçirmek, devamlılığını sağlamak ve iyileştirmek için, iş riski yaklaşımı esaslı bütün yönetim sistemlerinizin denetimlerini sağlamak adına, Femko Belgelendirme tarafından deneyimli denetçi ve uzmanlarca ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi gerçekleştirilmektedir.