Gezer Köprülü Vinç Periyodik Kontrol Muayenesi

Gezer Köprülü Vinç Periyodik Kontrol Muayenesi

Gezer köprülü vinç büyük atölyelerde tonlarca ağırlıktaki yükleri kaldırabilen büyük vinçlerdir. Atölyenin iki yan duvarı arasına çok güçlü bir çelikten yapılmış putrel ile vinç hareket ettirilerek çalışır. Çelikten yapılmış putrel raylar üzerine oturtularak ileri geri hareket etmesini sağlar. Böylelikle tonlarca ağırlıktaki yükü atölye içinde taşınmasını sağlar.

İnsan gücünün yetmediği atölyelerde kullanılan gezer köprülü vinçler elektrikle çalışan vinçtir. Tonlarca ağırlığı kaldıran Gezer köprülü vinçlerin iş sağlığı ve güvenliği çok önemlidir. Zira yük kaldıran bu vinçlerin periyodik olarak kontrol muayeneleri yapılmalıdır. Gezer köprülü vinç periyodik kontrol muayenesi iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin kaldırma iletme ekipmanları tablosundaki standartlara göre yapılmalıdır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ve bu yönetmelikte bulunan ek 3.bölümündeki Kaldırma ve iletme ekipmanlarının 2.2.1 – 2.2.2 ve 2.2.3 maddelerine tabiidir.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

  • 2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  • 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
  • 2.2.3. Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri tablo: 2’de belirtilmiştir.

Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

Periyodik Kontrol Süresi ve Raporu

Mühendislerimiz tarafından yapılan ve yaptırılan değerlendirmelerde günlük sürekli kullanılan kaldırma ve iletme ekipmanlarının yılda en az 1 kez olmak koşulu ile belirli periyotlarda test ve kontrol edilmesine devam edilmektedir.

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği gezer köprülü vinç muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.