Teleferik Periyodik Kontrol Muayenesi

Teleferik Periyodik Kontrol Muayenesi

Teleferik kayak merkezlerinde veya manzaralı bir yerde manzarayı seyretmek ve çok uzun mesafeleri çok kısa sürede kat etmek için kullanılan bir araçtır. Kısaca insan taşıma amaçlı kullanılırlar. Uzak iki yer arasına havadan gerilmiş çelik halatlar üzerinde hareket eden teleferikler yük taşıma amaçlıda kullanılabilirler. Ticari amaçla kullanılan teleferiklerde 100 kişiye kadar insan taşıyabilirler.

İki kablolu ve çift hatlı teleferik sistemleri genellikle dağlık bölgelerde kullanılırlar. Tehlikeli taşıma araçları olan teleferiklerin mutlaka onaylanmış kuruluşlara periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Teleferikler “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne ve “İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği” ne tabiidir. Bu yönetmeliklerde belirtilen kriterlere ve standartlara göre periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; kişileri taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatlarının, emniyet aksamlarının ve alt sistemlerinin tasarım, yapım ve hizmete girmelerine dair asgari güvenlik kurallarını, belgelendirilmesini, işaretlenmesini ve piyasaya arz edilmelerini sağlamaktır.

Teleferik Periyodik Kontrol Raporu

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Teleferik muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.