Kriko Periyodik Kontrol Muayenesi

Kriko Periyodik Kontrol Muayenesi

Kriko tonlarca ağırlığı çok az kaldırma işlemini yapan kaldırma aracıdır. Mekanik ve hidrolik sistem ile çalışan kriko genellikle arabaları kaldırmak için kullanılır. Bir çok çeşidi bulunan krikolar ihtiyaca göre farklı ağırlıkları kaldırabilirler. Krikolar kaldırdıkları yükü istedikleri kadar havada tutabilirler.

Hidrolik krikolar çapı büyük ve küçük silindirlerden oluşur. Küçük silindir pistona kuvvet uygulayarak içinde bulunan sıvıda büyük bir basınç ortaya çıkar ve büyük piston harekete geçer ve büyük pistonla birlikte yükte büyük bir kuvvetle yukarı kalkar. Yük tekrar aşağı indirilmek istendiğinde krikonun kolu hareket ettirildiğinde büyük silindirdeki sıvı, sıvı deposuna alarak yükü aşağı indirir. Ağır yükleri kaldıran bu krikoların mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

Krikoların periyodik kontrol yapılması oluşabilecek kazaların önüne geçer. Krikolar devamlı olarak ağırlık kaldırdıkları için aksamlarında bir sıkıntı çıkabilir bu neden le kontrolleri yapılmalıdır. Krikolar “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen yapılan kontroller Avrupa standartlarındadır.

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği kriko muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

İş ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.