Depo ve Raf Periyodik Kontrolü

Depo ve Raf Periyodik Kontrolü

Depo ve Raf Periyodik Kontrol Muayenesi

Femko Muayene, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği depo ve raf kontrolleri için TS EN 15635 standardına ve İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygun olarak denetleme yaparak uzman mühendisler tarafından incelenen raf sistemleri ile ilgili uygunsuz ve tehlikeli durumları raporlamaktadır. Yapılan kontrollerde distomat (3 eksenli lazermetre) yardımı ile rafların kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında raf statik hesabı ve raf dinamik hesabı gibi konularda test, simülasyon, analiz ve durum raporlamaları için de profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Raf sistemleri, depolar, hangarlar ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde ürünlerin düzenli bir şekilde dizilmesini ve sabit durmasını sağlamaktadır. Raf sistemleri çelik, metal, alüminyum malzemelerden yapılmıştır. Çok ağır yükleri taşıdıkları için uzun süre dayanıklı olmalıdırlar. Raf sistemleri iş sektörüne göre çeşitleri ve kullanımı farklılık gösterebilmektedir. Büyük depo ve hangarlarda raf’lar çelik malzeme kullanılarak yapılır. Çelik raf’lar sağlam yapıda olsalar da zamanla riskli ve çok tehlikeli durumlar ortaya çıkartabilir.

Raf Periyodik Kontrolü Neden Yapılmalıdır?

Raf sistemleri, zamana, yoğun çalışma koşullarına, aşırı yük yüklenmesine bağlı olarak metal yorgunluğu, paslanma, vida gevşemesi, kaynak çıkması gibi sorunlar baş gösterebilir. Ayrıca kötü raf düzeni, olası araçla çarpmalar, depo ve raf’larda değişiklikler olası kazaları tetikleyebilir.

Kazaların önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlamak, iş yerinde, işletmelerde, fabrikalarda, depolarda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için mutlaka depo ve raf periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Depolarda ve iş yerlerinde iş güvenliğini sağlamak için “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uyulmalıdır. Depolarda raf kontrolleri için “TS EN 15635” standardına göre periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Yürürlükte olan bu Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde Femko, muayene kuruluşu olarak depo ve raf periyodik kontrol muayenesini yapar ve durumlarını raporlar.

TS EN 15635 Standardı Nedir? – Ne İşe Yarar?

TS EN 15635 standardına göre çelik raf, alüminyum raf, demir raf gibi endüstriyel rafların kullanımı, bakımı ve periyodik kontrol süreçlerini belirleme, nasıl yapılma ve kontrol etme gibi süreçleri belirler. Bu standarda göre tüm raf periyodik kontrollerinin yaptırılması zorunludur.

Raf Periyodik Kontrol Süresi

Raf’lar, TS EN 15635 standardına göre yılda 1 defa çelik raf, metal raf, alüminyum raf kontrollerini yapmaktadır. Yılda en az 1 defa raf sistemlerinin periyodik kontrolü muayene kuruluşlarının uzman denetçileri tarafından periyodik kontrol muayenesi yapılır ve duruma göre rapor hazırlanır.

Raf Denetimi ve Raf Periyodik Kontrol Raporu

Muayene kuruluşumuzun uzman denetçileri tarafından TS EN 15635 standardı baz alınarak endüstriyel raflar ve diğer tüm raf periyodik kontrolleri yapılmaktadır.

Yılda en az bir defa veya talep üzerine belirli aralıklarla ortalama 3 ayda bir uzman denetçilerimiz tarafından gerekli denetlemeler yapılarak, durumun sonucunu gösteren rapor hazırlanmakta ve firmaya sunulmaktadır. Raporlama sonucunda kuruluşumuzun uzman denetçileri tarafından raf sistemine ait tespit edilen hafif kusur ve ağır kusur durumlarına göre Güvenli veya Sakıncalı olarak raf’ların kullanılabilirlik durumu tespit edilir. Raf kontrolü sırasında her bir raf ayrı ayrı kimliklendirilerek kayıt altına alınır ve kare kodlu etiket uygulaması ile izlenebilirliği sağlanır.

Hiçbir uygunsuzluk tespit edilmeyen bir raporlama; Raf sisteminin belirtilen standarda göre kullanımının uygun olduğunu herhangi bir işlem yapılmamasını ifade etmektedir.

Hafif Kusur tespit edilen bir raporlama; Raf sisteminde ufak tefek hasar olduğunu ve o bölgedeki yüklerin boşaltılıp hasarlı bölgenin tamiri yapıldıktan sonra rafları kullanabilme olanağının mümkün olduğunu ifade etmektedir.

Ağır Kusuru tespit edilen bir raporlama; Raflarda büyük bir hasar olduğu yüklerin acilen boşaltılması gerektiğini ve acilen tamiri yapılması gerektiğini belirtir. Bu süre zarfında da raflara kesinlikle yükleme yapılmamalı ve kullanılmamalıdır.

Raf Statik & Dinamik Analiz Hesaplaması ve Raporu

Raf’ların statik, dinamik analiz hesaplaması ve raporu, dikey yatay profiller, ankraj noktaları, profil çeşitleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Bilgisayar ortamında gerekli yazılımlar ışığında hesaplanarak analiz edilir ve rapor oluşturulur. Rapor sonucunda raf’larınızın güçlendirilmesi gereken yerleri tespit edilir.

Statik  ve dinamik analizleri yapılmamış raf sistemleri riskli durumlar oluşturmaktadır.

Depo ve Raf Periyodik Muayenesinde Yapılacak Kontroller

 • Darbe alan ve hasar gören yapı elamanının olup olmadığının kontrolü.
 • Kolon ayaklarının kayma kontrolü.
 • Kolon ve kirişlerdeki hasarların kontrolü.
 • Kaynak ve malzemelerdeki kontroller.
 • Raf’ların yük’ün konumunun kontrolü
 • Raf ekstra yük getiren ekipmanın konum kontrolü.
 • Raf’da kapasite üzeri yük varsa ise kontrolü.
 • Tüm raf’ların metal yorgunluğu kontrolü.
 • Raf U tipi ayak koruyucusunun kontrolü.
 • Raf’ların başına ve sonuna konulan blok ayak koruyucusunun kontrolü.
 • Raf zemine düzgün oturup oturmadığının kontrolü.
 • Kapasite üzerindeki yükün kontrolü.
 • Raf kaynak ve vidaların kontrolleri.
 • Statik hesapların kontrolü.
 • Raf sehim kontrolü.
 • Raf profillerin kontrolü.
 • Sağlık ve Güvenlik uyarıları, işaretleri, levhaların kontrolü.
 • Elektrik tesisatı kontrolü.

Periyodik Kontrolü Yapılacak Raf Sistemleri

Raf sistemleri, genellikle yükleri sabit ya da ayarlanabilir iskelet sistemine yüklemek amacıyla kullanılmaktadır. Depolarda istifleme mantığı ile raf iskeletine isim ya da, numaraları belirlenerek sırasıyla yüklenmektedir. Depolarda yükleri kolay ve düzenli bir şekilde istiflendiği için raf çok tercih edilmektedir. Sıkça tercih edilen raf kurulumları mekanik ve sağlam bir yapıya sahiptir. Genel olarak karşılaşılan belli başlı raf sistemleri şunlardır.

 • Çelik raf
 • Depo raf
 • Stok raf
 • Hafif yük raf
 • Sırt sırta raf
 • Kayar raf
 • Giydirme raf
 • Paletli ürünler için raf
 • Ayarlanabilir raf
 • Çok katlı raf
 • Hareketli raf
 • Mekanik raf
 • Palet Kayar raf
 • Mekik raf
 • Asma kat raf
 • Açık yüzlü raf
 • Konsol yollu raf
 • Karusel raf sistemi
 • Kızaklı raf
 • Orta Yük raf
 • Hafif yük raf
 • Katlı raf
 • Yarı otomatik mekik raf
 • Konsol kollu raf
 • Bina tipi dış giydirme cephe raf sisemi
 • Yüksek irtifalı Dar Koridor raf
 • Dar koridor raf