İzolasyon Direnci Testi – Yalıtım Direnci Testi – LVD Testi

İzolasyon Direnci Testi – Yalıtım Direnci Testi – LVD Testi

İzolasyon Yalıtım Direnci Testi – LVD Testi

Bir çalışma ortamındaki gerilim bulunan bölümler ile gerilim bulunmayan bölümler arasında mutlaka yalıtım sağlanmalıdır. Yalıtımın sağlanmadığı durumlarda, elektrik enerjisinin bulunmaması gereken birçok noktada elektrik enerjisi bulunacağı için can güvenliği bakımından bu durum büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle cihazların çalıştığı esnada bu durum önem arz etmektedir. Bu gibi tehlikeli durumların önüne geçebilmek adına cihazlar ile içindeki bölümlerinin aralarında mutlaka yalıtkanlık sağlanmalıdır.

İzolasyon Direnci (Yalıtım Direnci) hesaplanırken, ölçülecek sisteme sabit bir gerilim uygulanarak sitemdeki akım değeri ölçülür. Burada ölçülen gerilim ve akım değerlerinin oranı bizlere “İzolasyon Direncini” verir. Güç devresinin iletkenleri ile koruyucu kuşaklama devresinin arasında 500 V (Volt) ile ölçülen yalıtım (izolasyon) direnci 1 MΩ (megaohm)dan küçük olmamalıdır. Yapılan bu test ve ölçümler, elektrik donanımının diğer münferit bölümlerine de uygulanabilmektedir.

Femko Corporation, elektriksel güvenlik testleri yönünden bu kapsamında bulunan ürünler için Topraklama Testi, Torak Sürekliliği Testi, Kaçak Akım Testi, Yüksek Gerilim Testi, Gerilim Düşümü Testi, İzolasyon Direnci Testi, Yalıtım Direnci Testi, Süreklilik Testi, Fonksiyonel Testler, Boşalma Süresi Tayini işlemleri için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Test - LVD - Yalıtım Direnci Testi

Yalıtkan Madde Nedir?

Elektriksel olarak yalıtkanlıktan bahsedilecek olunursa, kısaca elektriği iletmeyen maddeler olarak tanımlanabilmektedirler. Esasen her madde iletkendir fakat maddelerin belirli bir dayanım sınırları vardır. Yani bir yalıtkanlık direnci bulunmaktadır. İşte bu sınır değerinin üzerindeki elektrik akımlarında madde iletken gibi davranmaya başlar ve elektriği iletir. Bu durumun uygunluğu Femko Corporation tarafından ilgili test cihazlarıyla ürünlere ait bu uygunluk kontrol edilmekte ve raporlanarak ürünün teknik dosyasına konulmak üzere imalatçı yada üretici firmaya sunulmaktadır.

İzolasyon Test Metodları

Dielektrik İzolasyon Güç Testi (Breakdown): Burada ifade edilen test ”Dayanıklılık” testidir. Ürünün kullanma voltajının üstünde bir gerilim değeri belirli bir süre boyunca cihaza uygulanır. Test edilen cihazın bu süre zarfında maruz kaldığı gerilime dayanması gerekir. Bu yöntemle direnç değeri (Ω) ölçülemez.

Yüksek Gerilim İzolasyon Testi: Ürüne ait kablo sistemine zarar vermeyecek bir gerilim seçilerek İzolasyon Direncinin değerleri tespit edilmeye çalışılır. Gelişmiş cihazlarda farklı analiz araçları bulunabilmektedir.

Test Başvurularınız İçin;

Test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.