Yangın Hortumu Periyodik Kontrol Muayenesi

Yangın Hortumu Periyodik Kontrol Muayenesi

Yangın hortumları itfaiye araçlarında ve yangın dolaplarında yangını söndürmek için depodan gelen suyu püskürten yangın söndürme ekipmanıdır. Yangın hortumları basınçlı suya dayanıklı malzemeden üretilen hortumlar ateşe ve uzun kullanımda yıpranmalara karşıda dayanıklıdır.

Yangın hortumu kontrolleri TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır.

İşlevsel olarak büyük işe yarayan yangın hortumlarının mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Uzun süre kullanılmayan bu hortumlar tekrar açılıp sarılmalı ve basınç testi gibi testler ile kontrolleri yapılmalıdır. Yangın hortumları “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” tabiidir.

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği yangın hortumu kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.