Alçak Gerilim (LVD) CE Belgesi

Alçak Gerilim (LVD) CE Belgesi

LVD – Alçak Gerilim Yönetmeliği

50V – 1000V AC ve 75- 1500V DC arasında gerilim değerlerine sahip tüm elektrikli araçlar Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB (ex. 2006/95/AT) kapsamına girmektedir. Bazı elektrikli araçların temeline yerleşen bileşenlerin emniyeti, bu bileşenlerin, ürüne entegrasyon sürecine bağlıdır. Elektrikli araçların temelini oluşturan bu tür komponentler, yönetmelik kapsamının dışında tutulmuş olup CE işareti taşımazlar.

Elektrikli bileşenler; bir elektrikli cihazın bileşeni olarak kullanılması halinde, tamamen yeni LVD Yönetmeliği (Alçak Gerilim Yönetmeliği) kapsamında olurlar. Transformatörler ve elektrik motorları birer komponenttir. Bu gibi bütün komponentlerin kullanılmasında, bir takım emniyet değerlendirmelerinden geçirilmesi gereklidir. Bu tür komponentlerin birçoğu için uygulanabilir özel Avrupa standartları bulunmaktadır. İlgili standarda göre gerekli elektriksel güvenlik testlerinin yapılması ve raporlanması gerekmektedir. Üreticiler, ürünlerine ait 2014/35/EU LVD direktifi kapsamında yaptırmış oldukları test raporlarını CE işaretlemesi yapabilmek için oluşturdukları teknik dosyalarda muhakkak muhafaza etmelidirler.

Teknik dosyasının içinde test raporları olmayan alçak gerilim cihazları için, yapılan CE işaretlemesi yasal şartlarını karşılamayacaktır. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği piyasa gözetimlerinde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için üretici firmalar cihazlarının elektriksel güvenlik testlerini yaptırmalı ve test raporlarını ilgili ürünün teknik dosyalarında muhafaza etmelidirler.

Femko Belgelendirme, Alçak Gerilim Cihazları Direktifi 2014/35/AB (ex. 2006/95/AT) (LVD) kapsamında bulunan ürünler için CE Belgelendirme çalışmalarını ve bu kapsamdaki ürünler için aşağıda belirtilen elektriksel güvenlik testlerini gerçekleştirmektedir:

  • Kaçak Akım Testi
  • Yüksek Gerilim Testi
  • Gerilim Düşümü Testi
  • İzolasyon Testi
  • Süreklilik Testi
  • Fonksiyonel Testler
  • Boşalma Süresi Tayini