Freze Tezgahı Periyodik Kontrol Muayenesi

Freze Tezgahı Periyodik Kontrol Muayenesi

Birden fazla kesici ağzı ile tezgah üzerinde bulunan iş parçasını şekillendirmeye yarayan tezgaha Freze tezgahı denir. Torna tezgahlarına göre freze tezgahlarında dönme hareketini kesici takım yapmaktadır. Çok uçlu kesici takımlar ile malzemeyi şekillendiren freze tezgahının Gövde, başlık, taba, tezgah mili, taban, araba, konsol, çevirme kolu, yatak ve aydınlatma lambası gibi çalışan aksamları bulunmaktadır.

Gövde bölümü tüm çalışan sistemi sağlam bir şekilde tutar ve çalışma anında titreşimden ve sarsılmalardan önler. Sanayide ve fabrikalarda kullanılan freze tezgahlarının bir çok çeşidi bulunmaktadır.

Freze Tezgahı Çeşitleri

  • Sütunlu freze tezgahı
  • Konsollu freze tezgahı
  • Yatay freze tezgahı
  • Düşey freze tezgahı
  • Planya freze tezgahı
  • Kopya freze tezgahı
  • Universal freze tezgahı
  • Elektronik freze tezgahı
  • Hidrolik freze tezgahı
  • Özel freze tezgahı

Freze tezgahları “İş ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” tabiidir. Freze tezgahları bu yönetmeliğe göre Freze tezgahları yılda 1 defa teste tabii tutularak periyodik kontrolü yapılır.

Periyodik Kontrol Raporu

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği freze tezgahları kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

İş Ekipmanlarıyla ilgili olarak; Yıllık yapılması gereken fenni muayene, test ve kontroller kapsamında, işletmelerde bulunan ekipman ve tesisatların ilgili Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ölçüm, denetim ve periyodik muayene işlemleri için hizmetler sunan Femko, Türkak tarafından akredite edilmiş bir A tipi muayene kuruluşudur. Akreditasyon kapsamlarına detaylı olarak Türk Akreditasyon kurumunun sitesinden erişilebilmektedir. Denetim faaliyetlerini yürüten tüm personeller periyodik kontrolerl alanında almış oldukları eğitim sertifikası ve Bakanlığın veri tabanına kayıtlı ekipnet numarası dahilinde faaliyetlerini yürütmekte ve firmalara sunulan rapor formları üzerinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.