RoHS Belgesi – Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Direktifi

RoHS Belgesi – Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Direktifi

Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması RoHS Testi

RoHS, İngilizce “Restriction of Hazardous Substances” ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçe’de “Tehlikeli Maddelerin Sınırlanması” olarak adlandırılır. RoHS direktifi, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda kullanılan bazı tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlayan bir AB yönergesidir. Avrupa Birliği’nde elektrikli ve elektronik ekipmanlardaki (EEE) belirli tehlikeli maddelerin kullanımını düzenleyen bir direktiftir. RoHS, elektronik ürünlerin üretimi, kullanımı ve bertarafıyla ilişkilendirilen çevresel ve sağlık risklerini azaltmayı amaçlar. Bu ürünlerde belirli zararlı maddelerin varlığını sınırlayarak daha güvenli ve çevre dostu elektronik ekipman üretimini teşvik etmek esas hedefidir.

RoHS Direktifi elektrikli ve elektronik ekipmanların üretim sürecinde, altı maddenin (kurşun, civa, kadmiyum, hekzavalent krom, PBBs ile PBDEs) kullanımını kısıtlayarak, söz konusu ürün atıklarının çevresel etkilerini azaltmayı ve aynı zamanda WEEE Direktifini tamamlayıcı nitelikte, insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlayacak şekilde bu ürünlerin geri kazanımını ve bertarafını sağlamayı amaçlamaktadır.

2002 yılında Avrupa Birliği tarafından yayımlanan 2002/95/EC sayılı direktif ile Avrupa Birliği pazarında bulunan direktif kapsamındaki tüm ürünlerin RoHS gerekliliklerini sağlanması şartı getirilmiştir. Avrupa Birliği Direktifinin yayımlanması ardından birçok ülke benzer sınırlandırmalara gitmiş Çin, Kaliforniya, Kore, Taiwan, Türkiye ve Hindistan ROHS direktifleri yayımlanmıştır. 8 Haziran 2011 tarihinde 2011/65/EU sayılı direktif ile RoHS 2 Avrupa Birliği tarafından yayımlanmış ve CE markalama gereklilikleri RoHS direktifine dahil edilirken kapsam da genişletilmiştir. 22 Temmuz 2019 tarihinden itibarenise zorunlu olarak uygulanması gereken 2015/863/EU sayılı RoHS 3 direktifi ile 4 Fitalat türü kısıtlı maddeler listesine eklenmiştir.

 1. Kapsam: RoHS, ev aletleri, tüketici elektroniği, endüstriyel ekipmanlar gibi elektrikli ve elektronik ekipmanlara özgüdür.
 2. Gereksinimler: RoHS, belirli tehlikeli maddelerin (örneğin kurşun, cıva ve belirli alev geciktiriciler) elektrikli ve elektronik ekipmanlardaki varlığını sınırlar. Üreticiler, ürünlerinin bu madde sınırlamalarına uygun olduğundan emin olmalıdır.
 3. Hukuki Çerçeve: RoHS uyumu, AB, BAE, EAEU, Çin, Tayvan, Singapur, Ukrayna, Japonya, Türkiye, Güney Kore, Suudi Arabistan, Hindistan, Sırbistan, Vietnam, California, New Jersey ve Umman’da zorunludur. Uyum sağlanmaması yasal yaptırımlara neden olabilir.
 4. RoHS Nedir? RoHS, tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik ekipmanlardaki kullanımını sınırlayan bir AB yönergesidir. Amacı, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek maddelerin kullanımını azaltmaktır.
 5. RoHS’un Amacı RoHS’un temel amacı, elektronik cihazlardaki belirli maddelerin kullanımını sınırlayarak çevre dostu üretimi teşvik etmektir. Kurallar, tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemeyi ve geri dönüşümü kolaylaştırmayı hedefler.
 6. Uygulama Alanları RoHS, elektrikli ve elektronik ekipmanların birçok kategorisini kapsar. Bilgisayarlar, beyaz eşyalar, aydınlatma ürünleri, tıbbi cihazlar ve iletişim ekipmanları gibi geniş bir yelpazede kullanılan ürünleri içerir.
 7. Kapsanan Maddeler Rehber, belirli tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlayan kısıtlamaları içerir. Kurallar arasında cıva, kurşun, kadmiyum, cıva, ve altı değerli krom gibi maddeler bulunmaktadır.
 8. RoHS’un Şirketlere Etkileri RoHS, üreticileri ürünlerini bu kısıtlamalara uygun hale getirmeye teşvik eder. Bu, üretim süreçlerinde değişiklik yapmayı, alternatif malzemeler bulmayı ve tedarik zincirini yönetmeyi gerektirebilir.
 9. RoHS ve Dünya Çapında Benzer Yönergeler RoHS benzeri sınırlamalar dünya çapında birçok bölgede benimsenmiştir. Çin RoHS, Güney Kore RoHS ve diğer ülkelerin benzer yönergeleri, küresel ticarette önemli bir rol oynamaktadır.

Bu rehber, RoHS’un anlaşılması için temel bilgileri sağlar ve şirketlerin, üreticilerin ve tüketicilerin bu yönergeye uyum sağlamasına yardımcı olur.

RoHS uyumu zorunlu mudur?

AB yasalarına göre, Elektrikli ve Elektronik Ekipman (EEE) üreticileri, ithalatçıları ve distribütörleri ürünlerinin Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlanması (RoHS) Direktifi’ne uygun olduğundan emin olmak zorundadır. Bu direktif, EEE’de kurşun, cıva, kadmiyum, hekzavalent krom, polibromlu bifeniller (PBB’ler) ve polibromlu difenil eterler (PBDE’ler) gibi tehlikeli maddelerin kullanımını yasaklar. Bu maddeler insan sağlığına ve çevreye zarar verir, ve RoHS bu maddelerin elektronik ürünlerdeki varlığını minimize etmeyi amaçlar.

Uyum sağlanmaması, AB pazarında uyumsuz ürünlerin satışına yönelik yasal yaptırımlar gibi sonuçlar doğurabilir. RoHS uyumunu ciddiye almak ve ürünlerin belirlenen madde sınırlamalarına uygun olduğundan emin olmak önemlidir.

RoHS uyumuna kim ihtiyaç duyar?

RoHS uyumuna öncelikle RoHS direktifi kapsamındaki EEE’nin üreticileri, ithalatçıları ve distribütörleri ihtiyaç duyar. RoHS uyumuna gereksinim duyan belirli ürün kategorileri çeşitli elektronik ve elektrikli cihazları içerir.

RoHS uyumuna ihtiyaç duyan ürünlerden bazı örnekleri aşağıda sıralayabiliriz.

 • Tüketici Elektroniği: Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, DVD oynatıcılar, dijital kameralar ve oyun konsolları gibi ürünler RoHS uyum gereksinimleri altında yer alır.
 • Ev Aletleri: Buzdolapları, çamaşır makineleri, mikrodalga fırınlar ve elektrikli süpürgeler gibi ev aletleri, RoHS düzenlemelerine tabidir.
 • Endüstriyel Ekipman: Elektrikli veya elektronik bileşenler içeren birçok endüstriyel ekipman türü, makine, kontrol sistemleri ve üretim ekipmanları da dahil olmak üzere RoHS uyum sağlamak zorundadır.
 • Tıbbi Cihazlar: Tanı ekipmanları, görüntüleme sistemleri, hasta monitörleri ve çeşitli tıbbi aletler gibi tıbbi cihazlar için RoHS uyumu önemlidir.
 • Telekomünikasyon Ekipmanı: Modemler, anahtarlar ve ağ ekipmanları gibi telekomünikasyon cihazları, RoHS gereksinimlerine uymak zorundadır.
 • Otomotiv Elektroniği: Otomotiv elektroniği, araç içi eğlence sistemleri, navigasyon sistemleri ve motor kontrol üniteleri gibi ürünler RoHS düzenlemelerine tabidir.
 • Aydınlatma Ürünleri: LED ampuller ve florasan lambalar gibi aydınlatma ürünleri, RoHS uyumuna tabidir.
 • Oyuncaklar ve Rekreasyon Ekipmanları: Elektronik oyuncaklar, oyun konsolları ve çocuklar için diğer rekreasyonel cihazlar, RoHS düzenlemelerine uymak zorundadır.
 • Havacılık ve Savunma Ekipmanları: Havacılık ve savunma endüstrilerinde kullanılan belirli elektronik bileşenler ve ekipmanlar RoHS uyumuna ihtiyaç duyar.

RoHS uyumuna ihtiyaç duyulmayan yani hariç tutulan bazı örnekleri aşağıda sıralayabiliriz; 

 • Üye Devletlerin güvenliğinin temel çıkarlarını koruma amacı taşıyan, özellikle askeri amaçlar için tasarlanmış silahlar, mühimmat ve savaş malzemesi.
 • Uzaya gönderilmek üzere tasarlanmış ekipmanlar.
 • Bilimsel Araçlar: Elektronik bileşenlere sahip analitik ve bilimsel araçlar, RoHS gereksinimlerine tabidir.
 • Sadece araştırma ve geliştirme amaçları için tasarlanmış ve yalnızca işletme-işletme tabanlı olarak sunulan ekipmanlar.

RoHS’un on öğesi nelerdir?

RoHS direktifi, EEE’de belirli tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlar. Direktif, temel olarak aşağıdaki on maddeye odaklanır, genellikle “RoHS 10” veya “madde kısıtlamaları” olarak adlandırılan:

 • Kurşun (Pb): Homojen malzemelerde %0,1’e kadar olan maksimum izin verilen konsantrasyon.
 • Cıva (Hg): Homojen malzemelerde %0,1’e kadar olan maksimum izin verilen konsantrasyon.
 • Kadmiyum (Cd): Homojen malzemelerde %0,01’e kadar olan maksimum izin verilen konsantrasyon.
 • Heksavalan krom (Cr6+): Homojen malzemelerde %0,1’e kadar olan maksimum izin verilen konsantrasyon.
 • Polibromlu Bifeniller (PBB’ler): Homojen malzemelerde %0,1’e kadar olan maksimum izin verilen konsantrasyon.
 • Polibromlu Difenil Eterler (PBDE’ler): Homojen malzemelerde %0,1’e kadar olan maksimum izin verilen konsantrasyon.
 • Bis(2-Etilheksil) Ftalat (DEHP): Homojen malzemelerde %0,1’e kadar olan maksimum izin verilen konsantrasyon.
 • Benzil Butil Ftalat (BBP): Homojen malzemelerde %0,1’e kadar olan maksimum izin verilen konsantrasyon.
 • Dibutil Ftalat (DBP): Homojen malzemelerde %0,1’e kadar olan maksimum izin verilen konsantrasyon.
 • Diizobutil Ftalat (DIBP): Homojen malzemelerde %0,1’e kadar olan maksimum izin verilen konsantrasyon.

Bu madde kısıtlamaları, elektrik ve elektronik ekipman üretimi, kullanımı ve bertarafı sırasında bu tehlikeli maddelerle ilişkili çevresel ve sağlık risklerini azaltmayı amaçlar. RoHS direktifi kapsamındaki EEE üreticileri, ithalatçıları ve distribütörleri, ürun ve malzemelerinin bu maksimum konsantrasyon sınırlarına uygun olup olmadığını sağlamak zorundadır ve bu durumda RoHS uyumlu kabul edilir. Ayrıca, AB RoHS’a iki yeni madde eklemek üzerine çalışıyor: Orta Zincirli Klorlu Parafinler (MCCPs) ve Tetra Bromobisphenol A (TBBP-A).

Bir ürünü AB CE işaretine göre RoHS uyumlu yapan nedir?

RoHS uyumlu bir ürün, RoHS direktifinde belirtilen gereksinimlere ve düzenlemelere uyduğunda kabul edilir. Bir ürünü RoHS uyumlu hale getirmek için üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler, kısıtlanmış tehlikeli maddelerin izin verilen sınırların üzerinde bulunmadığından emin olmak ve gerekli belgeleme ve etiketleme gereksinimlerini karşılamak için bir dizi adım atmalıdır. İşte RoHS uyumluluğuna katkıda bulunan temel unsurlar:

 • Malzeme Değerlendirmesi: Üreticiler, ürünlerinde kullanılan malzemeleri ve bileşenleri analiz ederek RoHS direktifi kapsamındaki kısıtlamalara tabi maddeleri belirlemelidir. Bu, ürünlerde kurşun (Pb), civa (Hg), kadmiyum (Cd), hekzavalan krom (Cr6+), polibromlu bifeniller (PBB’ler), polibromlu difenil eterler (PBDE’ler) ve dört ftalatın (DEHP, BBP, DBP, DIBP) varlığını değerlendirmeyi içerir.
 • Madde Testi: Eğer kısıtlı maddelerin varlığı konusunda belirsizlik varsa, test yapmak, üründe kullanılan malzemelerdeki konsantrasyonları belirlemek için gerekebilir. Laboratuvar testleri, madde konsantrasyonları hakkında nicel veri sağlayabilir.
 • Malzeme Beyanları: Üreticiler, ürünlerinde kullanılan malzemelerin ve bileşenlerin uygunluğu konusunda sağlayıcılarından beyanlar alabilir. Bu beyanlar, madde içeriği hakkında bilgi sağlar ve uygunluğu belirlemenin bir parçası olarak yardımcı olur.
 • Belgelendirme: Üreticiler, uygunluk değerlendirmelerine ait detaylı kayıtları, malzeme beyanlarını, test raporlarını ve uygunluk sertifikalarını tutmalıdır. Bu kayıtlar, RoHS uyumunu sağlama konusundaki özeni gösterir.
 • Uygunluk Beyanı: Üreticiler veya yetkilendirilmiş temsilcileri, ürün için bir Uygunluk Beyanı (DoC) yayımlamalıdır. DoC, ürünün RoHS gereksinimlerine uygun olduğunu onaylar ve ürün, üretici ve kısıtlanan maddeler hakkında bilgi içerir.
 • CE İşareti: Eğer ürün aynı zamanda diğer Avrupa Birliği direktiflerine tabi ise, uygunluğu göstermek için CE işareti gerekebilir. RoHS uyumu genellikle daha geniş CE işaretleme sürecinin bir parçasıdır.
 • Etiketleme: Ürünler, RoHS uyumluluğunu göstermek için etiketleme ihtiyacı duyabilir, genellikle uygunsa bir “CE” işareti kullanılarak ve ürünü üreticiye kadar takip etmeye yardımcı olan bilgilerle birlikte.
 • İzlenebilirlik: Üreticiler, ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamalı ve herhangi bir uygun olmayan ürünün belirlenip ele alınabilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır.
 • Sürekli Uygunluk İzleme: Üreticiler, sürekli uygunluk sağlamak için prosedürler uygulamalıdır; bunlar arasında periyodik testler, tedarikçi değerlendirmeleri ve düzenlemeler değiştikçe ürün belgelerinin güncellenmesi bulunur.

Üreticiler ve diğer paydaşlar için RoHS düzenlemelerindeki güncellemeleri takip etmek ve ürünlerinin RoHS gereksinimlerini karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için uygunluk süreçlerini düzenli olarak gözden geçirme ve güncelleme önemlidir.

Kimler RoHS’ye uymak zorundadır?

Üreticiler, ithalatçılar ve Elektrikli ve Elektronik Ekipman (EEE) distribütörleri, Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS) direktifinin kapsamına giren ürünlerini Avrupa Birliği (AB) pazarında satarken bu direktifin gerekliliklerine uymak zorundadır. Özellikle RoHS’a uymak zorunda olanlar şunlardır:

 1. Üreticiler: AB pazarında satılmak üzere EEE üreten şirketler, RoHS uyumluluğunu sağlama konusunda temel sorumlular olarak kabul edilir. Üreticiler, değerlendirmeleri yapma, test etme ve ürün uyumluluk kayıtlarını tutma konularında sorumludur.
 2. İthalatçılar: AB’ye non-AB ülkelerinden EEE ithal eden işletmeler de RoHS uyumluluğundan sorumludur. İthalatçılar, AB’ye getirdikleri ürünlerin RoHS gereksinimlerini, madde kısıtlamalarını ve belgelendirme dahil olmak üzere karşılamasını sağlamak zorundadır.
 3. Distribütörler: AB içindeki distribütörler, sattıkları EEE’nin RoHS’a uygun olduğundan emin olmalıdır. Rolü genellikle ürünlerin CE işareti taşıdığından ve uygun belgelere sahip olduğundan emin olmaktır, ancak üreticiler veya ithalatçılar kadar ürün uyumluluk değerlendirmeleri konusunda sorumluluk taşırlar.

Bu kuruluşlar arasındaki her biri, tedarik zincirinde önemli bir rol oynamaktadır ve RoHS uyumluluğu, elektronik ürünlerin güvenliğini, çevreyi korumayı ve AB pazarındaki düzenleyici gereksinimleri karşılamayı sağlamak açısından önemlidir. Üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler, ürünlerin kısıtlanmış tehlikeli maddelerden arındırıldığından ve gerekli tüm belgeleme ve etiketleme standartlarını karşıladığından emin olmak için birlikte çalışmalıdır. Uyumsuzluk, AB pazarında satılan uyumsuz ürünler üzerinde yasal yaptırımlara, cezalara ve kısıtlamalara neden olabilir.

Eğer bir ürün RoHS uyumlu değilse ne olur?

Bir ürün RoHS’a uyumlu değilse ve Avrupa Birliği (AB) pazarına konmuşsa, üretici, ithalatçı, distribütör veya uyumsuz üründen sorumlu olan herhangi bir taraf için hukuki ve finansal sonuçlar doğabilir. İşte uyumsuzluk durumunda olası bazı sonuçlar:

 • Piyasa Erişim Kısıtlamaları: Uyumsuz ürünlere AB pazarına giriş veya kalma yasağı getirilebilir. Gümrük otoriteleri, RoHS gerekliliklerini karşılamayan ürünlerin ithalini veya satışını engelleyebilir.
 • Cezalar ve Yaptırımlar: AB üye devletleri, RoHS düzenlemelerine uymayan işletmelere para cezaları ve yaptırımlar uygulayabilir. Belirli cezalar ülkeye göre değişebilir ve ihlalin ciddiyetine bağlıdır.
 • Geri Çağırma ve Geri Çekme: Otoriteler, uyumsuz ürünlerin piyasadan geri çağırılmasını veya çekilmesini talep edebilir, bu da bir şirketin itibarına zarar verebilir ve maliyetli olabilir.
 • Hukuki İşlem: Uyumsuzluk, düzenleyici otoriteler veya etkilenen taraflar tarafından başlatılan hukuki işlemlere yol açabilir.
 • İtibar Kaybı: Uyumsuzluk, bir şirketin itibarına zarar verebilir, çünkü tüketiciler ve iş ortakları, çevresel ve güvenlik düzenlemelerine uymayan bir şirkete güvenebilirler.
 • Uyum Maliyetleri: Uyumsuzluğu düzeltmek maliyetli olabilir. Üreticiler, ürünlerini değiştirmek, test yapmak ve uyumu sağlamak için tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmak gibi ek maliyetlerle karşılaşabilir.
 • Satış Fırsatlarının Kaybı: Uyumsuz ürünler genellikle kamu alımları için uygun olmayabilir veya RoHS uyumluluğu gerektiren pazarlara sınırlı erişimle karşılaşabilir.
 • Çevresel Etki: RoHS’un temel amaçlarından biri, elektronik atık (e-atık) ile ilgili çevresel etkiyi azaltmaktır. Uyumsuz ürünler, e-atık içinde tehlikeli maddelerin daha yüksek seviyelere katkıda bulunarak ekolojik risklere neden olabilir.

Bu sonuçlardan kaçınmak için, Elektrikli ve Elektronik Ekipman üreten, ithal eden veya dağıtan işletmelerin ürünlerinin RoHS düzenlemelerine uygun olduğundan emin olmaları önemlidir. Bu, malzeme değerlendirmeleri yapma, kısıtlı maddeler için test yapma, uyumluluk belgelerini sürdürme ve etiketleme ile raporlama gereksinimlerine uymayı içerir.

Ayrıca işletmelerin RoHS düzenlemelerindeki güncellemeleri veya değişiklikleri takip etmeleri ve düzenli olarak uyum süreçlerini gözden geçirip güncellemeleri, ürünlerinin RoHS gereksinimlerini karşıladığından emin olmaları da önemlidir.

FDA tarafından düzenlenen ürünler için RoHS uyumluluğunu gerektirir mi?

FDA, FDA tarafından düzenlenen ürünler için RoHS uyumluluğunu gerektirmez. FDA, Amerika Birleşik Devletleri’nde gıdaların, ilaçların, tıbbi cihazların, kozmetik ürünlerin ve belirli radyasyon yayan ürünlerin güvenliğini ve etkililiğini denetler.

RoHS uyumluluğu, AB düzenlemesi olup AB’ye yerleştirilen EEE’lerde belirli tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlar. FDA, tüketim, ilaç, tıbbi tedavi ve belirli tıbbi cihazlar için ürünlerin güvenliğini ve etiketlenmesini düzenlerken, RoHS gereksinimlerini uygulamaz.

Ancak bir şirket, AB pazarında satılacak olan elektronik tıbbi cihazlar veya ekipmanlar üretiyorsa, bu özel ürünler için RoHS uyumluluğunu sağlaması gerekebilir. Bu durumda, işletmeler, ABD’de bulunsa bile EEE’yi AB’ye ihraç ederken RoHS düzenlemelerine uymak zorundadır.

RoHS uyumluluğu, AB’de satılan ürünlere özgüdür ve Amerika Birleşik Devletleri FDA düzenlemeleri ile ilgili değildir. Ürünlerini uluslararası pazarlarda pazarlayan şirketlerin her pazarın ilgili düzenlemelerine ve gereksinimlerine hakim olmaları önemlidir. Ayrıca, yönetmelikler ve uyumluluk gereksinimleri değişebileceğinden, tüm geçerli standartlara ve düzenlemelere tam uyumluluğu sağlamak için düzenleyici otoriteler veya hukuk uzmanları ile danışmak tavsiye edilir.

RoHS muafiyetleri nelerdir?

RoHS muafiyetleri, belirli koşullar altında veya belirli uygulamalarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS) yönergesi içinde yapılan belirli izinleri veya istisnaları ifade eder. Bu muafiyetler, bir kısıtlı maddeyi teknik veya ekonomik olarak ortadan kaldırmanın zor olduğu durumlar için tanınır. Muafiyetler, teknik uygulanabilirlik, alternatiflerin bulunabilirliği ve potansiyel risklerin dikkatlice değerlendirilmesine dayanır.

RoHS muafiyetleri genellikle iki ana kategoriye ayrılır:

 • Teknik Muafiyetler: Bu muafiyetler, belirli bir EEE kategorisinde kısıtlı bir maddeyi ortadan kaldırmanın teknik sınırlamaları veya zorluklarına dayanır. Örneğin, belirli tıbbi cihazlar veya havacılık ekipmanları için alternatif malzemeler veya teknolojiler henüz mümkün değilse veya uyumluluk ürün güvenliğini veya performansını riske atarsa muafiyetler olabilir.
 • Zamanla Sınırlı Muafiyetler: Bazı muafiyetler zamanla sınırlıdır ve belirli bir dönem için verilir. Bu muafiyetler genellikle alternatif malzemeler veya teknolojilerin araştırılmasını teşvik eder. Üreticilerden, muafiyet süresi sona erdiğinde RoHS uyumlu alternatiflere geçmeleri beklenir.

RoHS muafiyetlerine örnekler şunları içerir:

 • Ekran sistemlerinde kullanılan belirli renk dönüşüm LED’lerinde kadmiyum.
 • Yüksek erime sıcaklıklarına sahip bazı elektronik lehimleme uygulamalarında kurşun.
 • Fotodetektörler ve yüksek güvenilirlikli ürünler gibi belirli uygulamalardaki bazı elektrik ve elektronik bileşenlerde kurşun.
 • Özel amaçlar için kullanılan bazı florasan lambalarda civa.
 • Belirli bir kısıtlı maddeyi ortadan kaldırmanın ürünün güvenliği, performansı veya bulunabilirliğini etkileyeceği belirli tıbbi cihazlar.

RoHS muafiyetlerinin periyodik olarak gözden geçirildiğini ve değişen koşullara, teknolojik ilerlemelere ve güvenlik değerlendirmelerine dayalı olarak revize edilebileceğini unutmamak önemlidir. Elektronik endüstrisindeki üreticiler ve paydaşlar, belirli muafiyetlerin ve uyumluluk gereksinimlerinin durumu hakkında bilgilendirilmek için düzenleyici otoritelerden güncellemeleri takip etmelidir. Ayrıca, belirli muafiyetler ve koşulları zaman içinde değişebilir, bu nedenle en güncel bilgiler için resmi AB RoHS yönergesini ve ilgili belgeleri incelemek önerilir.

RoHS küresel olarak gerekli midir?

RoHS, küresel bir zorunluluk değildir. RoHS, AB tarafından belirlenmiş özel bir düzenlemeler setidir ve sadece AB ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA), bu arada İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’i içerir, yürürlüktedir.

RoHS direktifi, AB ve AEA pazarlarında satılan Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda (EEE) belirli tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlar. Üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler, bu bölgelerde ürün satmak için RoHS düzenlemelerine uymak zorundadır.

AB ve AEA dışındaki ülkelerde, elektronikte tehlikeli maddeler, e-atık yönetimi ve çevre koruma konusundaki düzenlemeler olabilir, ancak bunlar RoHS düzenlemeleri değildir. Bu düzenlemeler, madde kısıtlamaları, gereksinimler ve yaptırımlar açısından önemli farklılıklar gösterebilir.

Uluslararası düzeyde elektronik ürün satan işletmelerin, hedefledikleri her pazarın spesifik düzenlemelerine uygun olduğundan ve bu düzenlemelere uyduklarından emin olmaları önemlidir. Bazı ülkeler ve bölgeler RoHS benzeri düzenlemeleri benimsemiş olabilir, diğerleri ise elektronikte tehlikeli maddelere yönelik farklı gereksinimlere veya hiçbir spesifik düzenlemeye sahip olmayabilir.

Farklı pazarlarda uyumluluğu sağlamak için işletmeler, ürünlerini satacakları her bölge için geçerli olan spesifik düzenlemelere dair detaylı bir araştırma yapmalı ve bu düzenlemelere uygun hareket etmelidir.


Femko Test Laboratuvarı ile RoHS Testi ve Elektronik Ürünlerinizde Güvenilirlik ve Uyumluluk

Elektronik ve elektrikli ekipmanların tasarımında, üretiminde ve satışında, güvenilirlik ve çevresel uyumluluk önemli bir rol oynar. Bu bağlamda, Restriction of Hazardous Substances (RoHS) yönetmeliği, elektronik ürünlerde kullanılan belirli tehlikeli maddelerin sınırlanmasını amaçlayarak çevresel sürdürülebilirliği teşvik eder.

RoHS Testi Nedir?

RoHS testi, ürünlerin RoHS yönetmeliğine uygunluğunu belirlemek için yapılan bir dizi test ve değerlendirmeyi içerir. Bu testler, ürünlerde bulunan belirli maddelerin, özellikle kurşun, cıva, kadmiyum gibi tehlikeli maddelerin belirli konsantrasyon sınırlarını aşmamasını sağlar.

Femko Test Laboratuvarı ile Güvenilir Çözümler

Femko, RoHS testleri de dahil olmak üzere bir dizi elektriksel ve elektronik ürün testi konusunda uzmanlaşmış bir akredite test laboratuvarıdır. Yüksek kaliteli ekipmanları ve uzman personeliyle Femko, müşterilerinin ürünlerini güvenle piyasaya sürmelerine ve çevresel standartlara uygunluğunu kanıtlamalarına yardımcı olur.

Neden Femko’yu Seçmelisiniz?

 1. Uzman Ekibimiz: Femko‘nun deneyimli ve uzman ekibi, RoHS testleri ve diğer uyumluluk değerlendirmeleri konusunda size rehberlik eder.
 2. Son Teknoloji Ekipmanlar: Femko, en son teknolojiye sahip test ekipmanları kullanarak doğru ve güvenilir sonuçlar sunar.
 3. Hızlı ve Etkili Hizmet: Femko, müşterilerine zamanında ve hızlı hizmet sunarak ürünlerinin pazara daha hızlı çıkmasına yardımcı olur.
 4. Akreditasyon: Femko, uluslararası standartlara uygun bir şekilde akredite edilmiştir, bu da müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunduğumuzun bir garantisi olarak kabul edilebilir.

Femko Test Laboratuvarı olarak, elektronik ürünlerinizin güvenliğini, dayanıklılığını ve çevresel uyumluluğunu sağlamak için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bizimle iletişime geçin ve ürünlerinizin RoHS ve diğer standartlara uygunluğunu doğrulamak için güvenilir çözümlerimizden nasıl faydalanabileceğinizi öğrenin.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, RoHS Belgesi kapsamında profesyonel hizmetler sunmaktadır. RoHS Test başvurularınız için, [email protected] adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak RoHS Testi, REACH Testi, LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini gelin birlikte test edelim.