Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol Muayenesi

Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol Muayenesi

Gelişen teknoloji ile birlikte yaygın olarak kullanılan yangın sprinkleri yangını söndürmede etkin bir rol oynar. Yangını algıladığında depodan gelen su borular yardımı ile yangın sprinki ile ortama yukarıdan su fışkırtır. Kısaca yangın anında sprink ampülündeki civayı ısıtarak kırılmasına neden olur ve suyu boşaltır.

Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yangın sprinklerinin bir çok çeşidi bulunmaktadır.

Sprink Çeşitleri

  • Tavan tipi sprinkler
  • Tavan tipli gömme rozetli sprinkler
  • Duvar tipi sprinkler
  • Duvar tipi ayna rozetli sprinkler
  • Dik tip sprinkler

Binalarda, işletmelerde, hastanelerde, alış veriş merkezlerinde ve kamu binalarında yaygın olarak kullanılan sprinkler ıslak ve kuru olarak ikiye ayrılır.

Kuru sprinkler: Donma tehlikesi bulunan yerlerde kullanılır. Özellikle tehlikeli yerlerde kullanılır.

Islak sprinkler: İçerisinde basınçlı su bulunan ıslak sprinkler hemen hemen her yerde kullanılır. Ancak veri merkezleri, kütüphaneler ve elektrikle alakalı yerlerde kullanılmaz.

Yangın sprinkleri TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır. Yangın sprinkleri “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” tabiidir.

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği yangın sprinkleri kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.