EN IEC 60335-2-25 Mikrodalga Fırın LVD Testi

EN IEC 60335-2-25 Mikrodalga Fırın LVD Testi

Mikrodalga Fırın LVD Testi

Bu Uluslararası Standard, ev ve benzeri kullanımlar için mikrodalga fırınların güvenliği ile ilgilenir ve bunların nominal voltajı 250 V’den fazla olmamak üzere tasarlanmıştır. Bu standart ayrıca, ek AA’nın uygulanabilir olduğu kombin mikrodalga fırınlarla ilgilenir. Bu standart ayrıca, ek BB’nin uygulanabilir olduğu gemilerde kullanılmak üzere tasarlanmış mikrodalga fırınlarla ilgilenir. Normal ev kullanımı için tasarlanmamış ancak yine de halk için tehlike kaynağı olabilecek, örneğin dükkânlarda, hafif endüstride ve çiftliklerde kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlar, bu standardın kapsamındadır. Ancak, cihazın ticari amaçlarla gıda işlemek amacıyla profesyonelce kullanılması durumunda, cihaz sadece ev ve benzeri kullanım olarak kabul edilmez. Bu standardın mümkün olduğunca, evdeki ve çevresindeki herkesin karşılaştığı cihazlar tarafından sunulan ortak tehlikelerle ilgilendiği unutulmamalıdır. Ancak genel olarak, şu durumları dikkate almaz:

 • Cihazı denetim veya talimat olmaksızın güvenli bir şekilde kullanmalarına engel olan kişiler;
 • Fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklere sahip olmayan (çocuklar dahil) kişiler;
 • Cihazla oynayan çocuklar.

Not: Dikkat edilmesi gereken bir husus şudur:

 • Taşıtlarda, gemilerde veya hava araçlarında kullanılması amaçlanan cihazlar için ek gereksinimler olabilir;
 • Birçok ülkede, ek gereksinimler ulusal sağlık otoriteleri, işçi koruma ile ilgili ulusal otoriteler ve benzeri otoriteler tarafından belirlenmiştir.

Not: Bu standart, şu cihazlar için geçerli değildir:

 • Ticari mikrodalga fırınlar (IEC 60335-2-90);
 • Endüstriyel mikrodalga ısıtma ekipmanları (IEC 60519-6);
 • Tıbbi amaçlar için kullanılan cihazlar (IEC 60601);
 • Özel koşulların bulunduğu yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlar, örneğin aşındırıcı veya patlayıcı bir atmosferin (toz, buhar veya gaz) bulunduğu yerler.

Mikrodalga fırınlar, yiyecekleri hızlı bir şekilde ısıtmak, pişirmek veya pişmiş yiyecekleri tekrar ısıtmak için kullanılan elektrikli ev aletleridir. Bu cihazlar, mikrodalga adı verilen elektromanyetik dalgaları kullanarak işlev görürler.

Mikrodalga fırın içinde, bir mikrodalga üreteci (genellikle bir mangnetron) bulunur. Bu üreteç, mikrodalga adı verilen yüksek frekansta elektromanyetik dalgaları üretir. Bu dalgalar, özellikle su molekülleri tarafından emilir. Yiyecekler genellikle su içerdiğinden, bu dalgalar yiyeceklerin içine nüfuz eder ve su moleküllerini titreştirir. Titreşen su molekülleri, yiyeceğin ısınmasına neden olur.

Mikrodalga fırınlar, klasik fırınlara göre daha hızlı çalışabilirler ve genellikle kullanımı daha basittir. Ayrıca, yiyecekleri içten dışa doğru ısıttıkları için, dış kısmı kızarmış veya kurumamış bir şekilde pişirmek mümkündür. Bu cihazlar genellikle günlük mutfak işlemlerinde pratiklik sağlar.

TS EN 60335-2-25

Genel olarak EN 60335-2-25 standartı, ev tipi mikrodalga fırınları (kombine mikrodalga fırınlar dahil) için güvenlik gereksinimlerini belirleyen bir standarttır. Bu standart, düşük voltajlı elektrikli cihazların güvenlik kurallarını içerir. Bu standart, cihazların kullanıcılar ve çevreleri için güvenli bir şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olmasını sağlamak amacıyla çeşitli testleri içerir. Ancak, spesifik testler ve gereksinimler, standartın içeriğine ve güncellemelerine bağlı olarak değişebilir.

Örneğin, EN 60335-2-25 standardı altında yapılan testler arasında şunlar bulunabilir:

 • Elektrik Güvenliği Testleri: Elektrik devreleri, bağlantılar ve izolasyon kontrolü gibi elektrik güvenliği ile ilgili testler.
 • Yalıtım Direnci Testi: Cihazın izolasyon direncini belirleme.
 • Topraklama Testi: Topraklama sistemlerinin etkinliği ve güvenliği üzerine testler.
 • Isı ve Alev Testleri: Cihazın normal kullanım koşullarında aşırı ısınma veya yangına neden olup olmadığını değerlendiren testler.
 • Malzeme Testleri: Kullanılan malzemelerin yanma direnci, dayanıklılık ve toksik olmayan özellikleri üzerine testler.
 • Fonksiyonel Testler: Cihazın tasarım özellikleri doğrultusunda doğru bir şekilde çalıştığını kontrol eden testler.
 • EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Testleri: Cihazın elektromanyetik ortamda çalışma ve diğer cihazlarla uyumlu olma yeteneği üzerine testler.

Ancak, tam bir liste ve ayrıntılar, spesifik bir laboratuvarın iç politikalarına ve ürün tipine bağlı olarak değişebilir. İlgili laboratuvar veya kuruluşla doğrudan iletişime geçmek, belirli testler ve gereklilikler hakkında kesin bilgiler sağlayacaktır.

Femko Akredite LVD Test Laboratuvarı, düşük voltajlı elektrikli cihazların güvenliği ile ilgili testlerde uzmanlaşmış bir kuruluştur. Bu laboratuvar, özellikle ev tipi mikrodalga fırınları ve kombine mikrodalga fırınları gibi cihazlar için Akredite LVD Testi sunmaktadır.  2014/35/AB LVD (Low Voltage Directive) Yönetmeliği, Avrupa Birliği’nde satılan düşük voltajlı elektrikli cihazlar için bir çerçeve sunar. Bu yönetmelik, ürünlerin güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamayı amaçlar. Femko Laboratuvarı, bu yönetmeliğe uygunluğu değerlendirmek ve sertifikalandırmak için gerekli olan LVD Testi’ni sunarak üreticilere ve ithalatçılara destek sağlar. Yapılan LVD Testi, ev tipi mikrodalga fırınları için özel kurallar belirlenmiş olan EN IEC 60335-2-25 standardına dayanmaktadır. Bu standart, cihazların elektrik güvenliği, izolasyon, topraklama, malzeme kullanımı ve fonksiyonel performansı gibi bir dizi kritik özelliği değerlendirmeyi amaçlar.

Femko Laboratuvarı tarafından sağlanan LVD Test Raporu, üreticilere ve dağıtıcılara ürünlerinin standartlara uygun olduğunu gösterme ve pazara sürülmeye hazır olduğunu kanıtlama imkanı sunar. Bu, müşterilere güvenilir ve güvenli elektrikli cihazlar sunma konusunda önemli bir adımdır. Femko Akredite LVD Test Laboratuvarı, sektördeki uzmanlığı ve güvenilir hizmetleri ile müşterilerine ürün uyumluluğu konusunda güvence sağlamaktadır.

EN 60335-2-25 standardına göre yapılan LVD (Low Voltage Directive) testlerine ek olarak, ürünlerin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) açısından değerlendirilmesi önemlidir. EMC testleri, ürünlerin elektromanyetik ortamda çalışma yeteneklerini ve diğer cihazlarla uyumlu olma durumunu değerlendirir. Bu çerçevede, EN IEC 55014-1 ve EN IEC 55014-2 standartları, ev tipi mikrodalga fırınları ve kombine mikrodalga fırınları gibi cihazlar için EMC testlerini belirler. Akredite bir EMC test laboratuvarı, bu standartlar doğrultusunda yapılan EMC testlerini gerçekleştirebilir. EMC testleri, elektromanyetik girişim ve radyo frekanslı yayılım konularında ürünlerin performansını değerlendirir. Bu testler, ürünlerin diğer elektrikli cihazlarla uyumlu olmasını ve elektromanyetik ortamda güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlar. Akredite EMC Testi, belirli bir laboratuvarın, ulusal veya uluslararası standartlara uygun bir şekilde akredite olduğunu ve testlerin güvenilir bir şekilde gerçekleştirildiğini doğrular. Elde edilen EMC Test Raporu, üreticilere ve ithalatçılara ürünlerinin elektromanyetik uyumluluk açısından değerlendirildiğini gösterme ve pazarda serbestçe dolaşımını sağlama konusunda önemli bir belgedir.

AB Uygunluk Beyanı veya CE Belgesi İçin;

Mikrodalga Fırın CE belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Ürününüzü uygunluk değerlendirmesi için test ettirin: CE belgesi alabilmek için ürününüzün ilgili standartlara uygun olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Bu nedenle, ürününüzü bir test laboratuvarına götürerek ilgili standartlara uygunluğunu test ettirmeniz önemlidir. Bu testler genellikle elektrik güvenliği, elektromanyetik uyumluluk ve diğer uygunluk gereksinimlerini kapsar.
 2. Teknik dosya hazırlayın: CE belgesi için bir teknik dosya hazırlamanız gerekmektedir. Bu dosya, ürününüzün tasarımı, üretim süreci, test sonuçları ve uygunluk beyanını içermelidir. Ayrıca, kullanım kılavuzu, teknik şartname ve diğer ilgili belgeleri de içermesi önemlidir.
 3. Beyanname hazırlayın: CE belgesi için bir uygunluk beyanı hazırlamanız gerekmektedir. Bu beyan, ürününüzün ilgili Avrupa direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. Beyanname, üretici veya yetkili temsilci tarafından imzalanmalıdır.
 4. Ürününüzü işaretleyin: CE işareti, ürününüzün uygunluk beyanında belirtilen direktiflere uygun olduğunu gösterir. Ürününüzü CE işaretiyle işaretleyerek uygunluğunu beyan etmelisiniz. CE işareti genellikle ürünün üzerine veya ambalajına yerleştirilir.
 5. Teknik dosya ve uygunluk beyanını saklayın: CE belgesi alındıktan sonra teknik dosya ve uygunluk beyanını saklamanız gerekmektedir. Bu belgeler, ürününüzün uygunluk sürecinde gösterilebilecek kanıtlar olarak kullanılabilir.
 6. Gerekli durumlarda yetkili bir kuruluş tarafından doğrulama süreci: Bazı ürünler için, ürününüzün uygunluğunu doğrulamak için yetkili bir kuruluşa başvurmanız gerekebilir. Bu kuruluş, ürününüzü test edebilir ve uygunluk değerlendirmesi yapabilir. Doğrulama süreci ürün türüne ve ilgili direktiflere bağlı olarak değişebilir.

Unutmayın ki CE belgesi, ürününüzün Avrupa Ekonomik Alanı’nda serbest dolaşımını sağlamak ve güvenliğini onaylamak için gereklidir. İlgili standartlara uygunluğunuzu kanıtlamak ve CE belgesi almak için yetkin bir test laboratuvarıyla işbirliği yapmanız önemlidir.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, EN 60335-2-25 standardına göre elektrikli mikrodalga fırın ve kombine mikrodalga fırın için lvd testi hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, [email protected] adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD testi ve EMC testi taleplerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.