Firmanızda herhangi bir yönetim sistemi uygulanmaktamıdır?

Belgenizin en yakın gözetimi ne zaman gerçekleşecek?

Gözetim süreniz geldiğinde bizlerden de teklif almak istermisiniz?

Eğer işletmenizde daha önceden uyguladığınız yada uygulamaya devam ettiğiniz ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 gibi Yönetim Sistemleri mevcut ise, bizlere sizler için sunabileceğimiz hizmetlerin alt yapısının tespiti ve uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi için klavuz olacaktır.

Talep ettiğiniz yeni bir belgelendirme çalışması var ise lütfen seçiniz.

İşletmeler tarafından Yönetim sistemlerinin uygulanması gönüllülük temellerine dayanmaktadır. Bu standartları uygulamaktaki esas amaçlar; müşteri taleplerinin ve yasal şartların yerine getirilmesi ve bu sistemi uygulayan işletmenin de birçok fayda sağlayacağı iyileştirme merkezli sistemlerin oluşturulması, uygulanması ve devamlı olarak iyileştirilmesidir. Aynı zamanda ihale vb. kamu krurum ve kuruluşlarında yapacağınız çalışmalarda da bu belgeler sayesinde rakiplerinizin bir adım önünde olacaksınız.

Firmanızın faaliyet alanını nedir?

İşletmenize yapılan faaliyet çerçevesinde kapsamınızın belirlenmesi, uygun denetçilerin tespiti ve yeterliliklerin sorgulanması adına firmanızın faaliyet alanlarının tümünü bilmemiz gerekmektedir.

Firmanızdaki kaç kişi çalışmakta?

Bir işletme içerinde çalışan idari ve idari olmaya tüm personelin sayısı, firmada yapılacak denetimlerin  adam/gün bazlı ne kadar sürede yapılacağının belirlenmesi için gerekli olan bir bilgidir.

Firmanızın başka şubeleri bulunuyor mu?

Bir firmanın merkez adresi dışında başka lokasyonlarda şubelerinin bulunması, şubelerde de deneteimin yapılıp yapılmayacağının tespiti, belgelerin üzerinde hangi adreslerin yazılıp yazılamayacağının belirlenmesi ve firmada yapılacak denetimlerin  adam/gün bazlı ne kadar sürede yapılacağının belirlenmesi için denetimden evvel bilinmesi gereken bir bilgidir.

Lütfen İletişim Bilgilerinizi Giriniz

Bizlere iletmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, teknik uzmanlarımız en kısa sürede sizler ile iletişime geçecek olup, tüm ayrıntılar ve talepleriniz için tekliflerimizi sunacaklardır.
Kapat