Silobas Periyodik Kontrol Muayenesi

Silobas Periyodik Kontrol Muayenesi

Silobas içinde kum, çimento, tahıl ürünleri gibi buna benzer ürünleri taşıyan iş makinesine denir. Bir tır dorsesine yerleştirilen silobaslar estetik bir görünüme sahiptir. Sektöre göre farklı büyüklüklerde çeşitleri bulunmaktadır. Özel olarak üretilen silobasların dolum ve boşaltma hazneleri de özeldir. Silobaslar ülkemizde bir çok firma tarafından üretilmekte ve bir çok ülkeye özellikle rusya vb. ülkelere çoğunlukla ihraç edilmektedir.

Silobasları doldurma ve boşaltma işlerini arkasında bulunan kompresör yardımı ile yapmaktadır. Bu kompresörler çimento ve tahıl ürünleri gibi ürünleri kendi haznesine doldurma ve boşaltma işlerini yapmaktadır.

Silobas kullanması dikkat isteyen bir iş makinesidir. Kullanımı sırasında aksamlarında ve üzerinde bulunan komresörler de herhangi bir kaza olmaması için mutlaka bakım ve periyodik kontrol yaptırılmalıdır. Periyodik kontrol süresi gelen silobasların mutlaka kontrolleri yapılmalıdır. Silobasların muayeneleri mutlaka akredite olmuş kuruluşlara yaptırınız.

Silobas “6331” sayılı kanun gereğince “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabiidir. Femko, mühendisleri ile gerçekleştirdiği Silobas muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.