Tüm Mevzuatlar
“CE” İşareti Yönetmeliği

“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 26/5/2021      Sayısı : 4021 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 27/5/2021  Sayısı : 31493 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ürüne “CE” işaretinin konulmasına ve bu işaretin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, ilgili […]

Devamı..
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ   Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 26/5/2021      Sayısı : 4022 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 27/5/2021  Sayısı : 31493   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uygunluk değerlendirmesi yoluyla bir ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu muayene eden, test eden ve […]

Devamı..
Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bir ürün için uygunluk değerlendirmesi yapılmasının öngörüldüğü hallerde uygulanacak uygunluk değerlendirme yöntemlerini belirten modüllerin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, teknik düzenlemesinde uygunluk değerlendirme modül veya modüllerinin uygulanacağına ilişkin hüküm […]

Devamı..
Yerli Aksam Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının desteklenmesi amacıyla, söz konusu tesislerde kullanılan aksamlara uygulanacak yerli katkı fiyatlarına ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı […]

Devamı..
İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu […]

Devamı..
“CE” İşareti Yönetmeliği

“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi        : 16/12/2011 No : 2011/2588 Dayandığı Kanunun Tarihi                 : 29/6/2001  No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi       : 23/2/2012  No : 28213 Yayımlandığı Düsturun Tertibi           : 5                 Cilt : 51 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1  –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; […]

Devamı..
Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi […]

Devamı..
Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Binalarda ve inşaatlarda kalıcı […]

Devamı..
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yükümlülükleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2016 tarihli ve 29757 […]

Devamı..
Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/35/AB)  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu […]

Devamı..
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) (EMC)

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5 inci maddede tanımlanan donanımı kapsar. (2) Bu Yönetmelik; a) 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî […]

Devamı..
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; izin verilebilen maksimum PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) […]

Devamı..