Tüm Mevzuatlar
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını […]

Devamı..
Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29757 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) […]

Devamı..
LVD Yönetmeliği (2014/35/AB)

Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29845 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) […]

Devamı..