Kazıcı Bekoloder Periyodik Kontrol Muayenesi

Kazıcı Bekoloder Periyodik Kontrol Muayenesi

Genellikle kazı işlerinde kullanılan Kazıcı bekoloder ortaya çıkan bu molozları kamyonlara veya herhangi bir yere taşıyan iş makinasıdır. Kanal açmada, yol kazmaların da, zemin düzenleme işlerin de, bahçe düzenlemelerin de sıkça kullanılmaktadırlar. Hemen her yerde görebileceğiniz kazıcı bekoloder iş makinası eğitimli bir operatör tarafından kullanılmaktadır.

Kazıcı bekoloderin en büyük özelliği hem kazması ve çıkardığı molozları yüklemesidir. Bu ağır işleri yapan kazıcı iş makinası hidrolik sistem ile çalışmaktadır. Ağır işleri yapan kazıcı iş makinasının mutlaka kontrolleri yapılmalıdır. Periyodik kontrolü yapılan iş makinası işlerde de verimli, performanslı, etrafındakilere ve kendine zarar vermeden çalışır. Periyodik kontrolün amacı iş kazalarının önüne geçmek, iş sağlığını ve güvenliğini esas almaktadır.

Kazıcı bekoloder 6331 sayılı kanun gereğince “iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne tabiidir. Bu yönetmeliğin ek 3 bölümünün 2.2 bendinde belirtilen 2.2.1 – 2.2.2 ve 2.2.3 maddelerine ve bu maddelerde belirtilen standartlara tabiidir.

Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

  • 2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  • 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
  • 2.2.3. Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri tablo 2’de belirtilmiştir.

Kazıcı Periyodik Kontrol Raporu

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği kazıcı bekoloder muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.