İşletmenizde kullanılan iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini düzenli olarak yaptırıyor musunuz?

Hangi ayda yapılmaktadır?

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamına giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince; İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanlarının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır maddesine binayen yılda en az 1 defa periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlüdür.

İşletmenizde bulunan "Kaldırma İletme Makinaları" nelerdir?

Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde, yapılacak kontollerin esası şöyle tanımlanmaktadır; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.”

İşletmenizde bulunan "Basınçlı Ekipmanlar" nelerdir?

Yönetmeliğin 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bentinin, 2.1.1. alt bentinde yapılacak kontollerin esası ile ilgili “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır” hükmüne yer vermiştir.

Basınçlı ekipmanınız için hangi test metodunu talep etmektesiniz?

Yönetmelikte, iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir.

Not: Hidrostatik test öncesinde basınçlı ekipmanınızın durdurulmuş, basınçlandırılmış ve körlenmiş bir şekilde hazır bulunması gerekmektedir. İş aksamalarını önlemek için lütfen muayene kriterinizi buna göre seçiniz.

İşletmenizde bulunan "Teknik ve Elektriksel" noktalar nelerdir?

İlgili yönetmelik gereğince işletmenizde bulunan “Elektriksel ve Ortamsal Ölçümler”in periyodik kontrollerini yılda en az 1 defa yetkili kurum/kişilere yaptırmanız gerekmektedir.

İşletmenizde insan veya yük amaçlı "Asansör" bulunuyor mu?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanmış “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ve “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince “Asansörlerin” periyodik kontrollerinin ya da son kontrollerinin yılda en az “1” defa yetkili kurum/kişilere yaptırılması hükmedilmiştir.

Lokasyon olarak, ekipmanlarınızın hepsi aynı bölge içindemi bulunmakta?

İşletmeniz içerisinde bulunan ekipmanlar aynı alan içerisinde olduğu gibi, işletmenizin farklı şubelerinde, farklı noktalarda da bulunabilmektedir. Bizlere vereceğiniz bu bilgiler, sizlere daha sağlıklı planlama yapılması, işin ne kadar sürede tamamlanması ve maliyet olarak doğru ücretlendirmenin tespiti için önem arz etmektedir.

Lütfen İletişim Bilgilerinizi Giriniz

Bizlere iletmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, teknik uzmanlarımız en kısa sürede sizler ile iletişime geçecek olup, tüm ayrıntılar ve talepleriniz için tekliflerimizi sunacaklardır.
Kapat