Sızdırmazlık Testi – IP Koruma Testi

Sızdırmazlık Testi – IP Koruma Testi

Sızdırmazlık Testleri – IP Koruma Testleri

Elektrikli ekipmanların ve mahfazalarının suya ve toza karsı belirli bir koruma derecesine sahip olması birçok yönetmeliğe bağlı ürün standartlarında talep edilmektedir. Bu koruma dereceleri IP (International Protection) kodu ile tanımlanmakta, ürünlerin kullanım yerine ve amacına uygun olarak belirlenmektedir. Femko Corporation, ürünlerinizin istenilen IP koruma derecelerine (sızdırmazlık testleri) uygun olup olmadığının tespiti hususunda yapılacak test işlemleri için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Test - Sızdırmazlık Testi - IP Testi - Femko-3

Uluslararası standartların tüm gereklilikleri ışığında oluşturulan toz kabininin içerisinde ürününüzün tüm koruma dereceleri için bütün sızdırmazlık testlerinin (IP koruma derecelerinin) değerlendirilmesi işlemidir. Ürünlerinizin sıvı ya da su vb. sızdırmazlık testleri, özel bir odada kurulan düzenek doğrultusunda düşey olarak akan su damlalarından hortum ile basınçlı su uygulamalarına kadar çeşitli derecelerde uygulanan testlerin değerlendirilmesi işlemidir.

IP Sızdırmazlık Testi Sınıflandırmasında kullanılan basamakların anlamları şu şekilde tanımlanmaktadır; Katı cisimlere karşı koruma, Sıvılardan koruma, Mekanik etkilerden koruma (IEC 60529’da yer almadığı için çok sık kullanılmaz)

Burada yapılan işlemlerde farklı etkilere karşı dayanıklılık derecelerini kolay ifade edebilmek maksadıyla; IP derecelendirmesindeki her bir basamak ayrı bir etkiye karşı koruma derecesini ve basamaklardaki sayılar ise korumanın derecesini belirtmektedir.

IP kodları genellikle 2 basamaklı olduğu için 2 basamaklı bir IP sınıflandırmasını bir örnekle ifade etmek gerekirse; IP66 Derecesi için (1.basamağında bulunan ‘6’ dan dolayı katı cisimlere karşı korumasının toz geçirmeyecek seviyede olduğu, 2.basamağında bulunan ‘6’ dan dolayı ise sıvılara karşı korumasının güçlü su fışkırtmasına karşı koruma düzeyinde olduğu ifade edilmektedir.)

Katı Cisimlere Karşı Koruma (1.Basamak)

 1. Çapı 50 mm (5 cm) olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere elin dışı, kalın bir boru, sopa ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.
 2. Çapı 12,5 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere parmak, dolmakalem arkası ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.
 3. Çapı 2,5 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere tornavida, ortalama bir kablonun erkek ucu ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.
 4. Çapı 1 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere tel, kalem ucu ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.
 5. Toza karşı koruma: Tehlikeli bölümlere toz girişini zarar vermeyecek düzeylere indirme.
 6. Toz geçirmez: Toz girişi tam anlamıyla engellenmiştir.

Sıvılara Karşı Koruma (2.Basamak)

 1. Düşey olarak düşen su damlasına karşı koruma: Tavandan ya da başka bir yerden cihaza dik olarak damlayan suya karşı koruma.
 2. Mahfaza 15° ye kadar eğik olarak düşen su damlalarına karşı koruma: Rüzgârlı havada yağan yağmur ve benzerlerine karşı koruma.
 3. Su püskürtmesine karşı koruma: Fıskiyeden, yangın alarm suyundan gelen ya da bu şekilde geliş açısı olan sulara karşı koruma.
 4. Su sıçramasına karşı koruma: Yerden sıçrayan, tavandan damlayan, rüzgârla gelen her yönden sıçrayan sulara karşı koruma.
 5. Su fışkırtmasına karşı koruma: Hortumdan gelen su gibi tazyikli sulara karşı koruma.
 6. Güçlü su fışkırtmasına karşı koruma: İtfaiye hortumu ve bu şiddetteki tazyikli sulara karşı koruma.
 7. Suya 30 dk’dan kısa süreli daldırmalara karşı dayanıklılık: Suya düşmeye, kısa süreli su baskınlarına karşı koruma.
 8. Suya sürekli daldırma etkilerine karşı koruma: Su içinde uzun süre çalışabilme özelliği.

Test - Sızdırmazlık Testi - IP Testi-Femko-1

Test - Sızdırmazlık Testi - IP Testi-Femko-2