Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi

Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi

2016/426/AB (ex. 2009/142/AB) Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğinin amacı; Yönetmelik kapsamında bulunan gaz yakan cihazların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların, canlıların ve malların güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde piyasaya sunulabilmesini sağlamaktır. 2016/426/EU (ex. 2009/142/EC) Gaz Yakan Cihazlar Direktifinin Kapsamı; Bu Yönetmelik normal su sıcaklığı 105 °C’yı geçmeyen pişirme, ısıtma, sıcak su üretimi, soğutma, aydınlatma veya yıkama gibi işlemler için gaz yakan cihazlara uygulanır. Brülörler ve bu tip brülöre sahip ısıtma üniteleri “gaz yakan cihaz” olarak değerlendirilir. Endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış cihazlar yukarıda tanımlanan kapsamın dışındadırlar.

Gaz Yakan Cihazlar Direktifi Kapsamındaki Ürünler

 • Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) yakan cihazlar
 • Evlerde kullanılan, gazlı su ısıtıcıları
 • Fan üflemeli gaz brülörleri
 • Gazla çalışan ocaklar
 • Gazla çalışan hava ısıtıcıları
 • Müstakil, gazla çalışan ısıtıcılar
 • Gazla çalışan sanayi mutfak aletleri
 • Gazla çalışan ve evlerde kullanılmayan asma tip radyan ısıtıcılar
 • Lastik ve plastik hortum ve aksesuarları
 • Gaz brülörlerini ve gaz yakan aletleri denetleyen emniyet ve kontrol cihazları
 • Tertibatlar
 • Gaz vanası
 • Ateşleyici
 • Elastomer malzemeler

Gaz Yakan Cihazlar İçin Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

 • AT Tip İncelemesi (Modül B) (EK II Madde 1)
 • AT Tip Uygunluk Beyanı (Modül C) (EK II Madde 2)
 • AT Tip Uygunluk Beyanı (Modül D) (EK II Madde 3) Üretim Kalite Güvencesi
 • AT Tip Uygunluk Beyanı (Modül E) (EK II Madde 4) Ürün Kalite Güvencesi
 • AT Tip Doğrulaması (Modül F) (EK II Madde 5)AT Birim Doğrulaması (Modül G) (EKII Madde 6)

AT Tip İncelemesi (Modül B)

 • Tasarlanan üretimin bir numunesi olan ve bu Yönetmeliğin kapsamına giren bir cihazın, Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun onaylanmış kuruluş tarafından incelenmesi ve sertifikalandırılmasıdır.
 • Yönetmelik kapsamına giren ve seri olarak imal edilen ürünler için zorunlu bir modüldür.
 • Bu incelemenin sonucu olarak AT Tip Sertifikası yayınlanır.

AT Tip Uygunluk Beyanı (Modül C)

 • AT Tipe Uygunluk Beyanı üreticinin ilgili cihazların AT Tip Sertifikasında belirtilen tipe uygunluklarını ve bu cihazların Yönetmeliğin temel gereksinimlerini karşıladığını beyan etmesidir.
 • CE uygunluk markası cihazlara iliştirilir.
 • CE uygunluk işaretinin yanına onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası konulmalıdır.

AT Tip Uygunluk Beyanı (Modül D) Üretim Kalite Güvencesi

 • Üretici cihazlar AT Tip Sertifikasında belirtilen tipe ve bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu temin eden bir kalite sistemine sahip olmalıdır.
 • Üretici cihazların AT Tip Sertifikasında belirtilen tipe ve bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu beyan etmelidir.
 • CE uygunluk markası cihazlara iliştirilir.
 • CE uygunluk işaretinin yanına onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası konulmalıdır.
 • Üretici AT gözetimine tabidir. ISO 9001:2015 Madde 7.3. Onaylanmış Kuruluş en az 2 yılda bir bu gözetimi yapmak zorundadır. Üreticiye bu gözetimler ile ilgili rapor vermek zorundadır.
 • Üretici AT gözetimi için kalite sistemine ilişkin dokümantasyonu ve muayene raporları, deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtlarına ilişkin bilgileri sağlamalıdır.

AT Tip Uygunluk Beyanı (Modül E) Ürün Kalite Güvencesi

 • Üretici cihazların AT Tip Sertifikasında belirtilen tipe ve bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu temin eden bir kalite sistemine sahip olmalıdır.
 • Üretici cihazların AT Tip Sertifikasında belirtilen tipe ve bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu beyan etmelidir.
 • CE uygunluk markası cihazlara iliştirilir.
 • CE uygunluk işaretinin yanına onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası konulmalıdır.
 • Üretici AT gözetimine tabidir. ISO 9001:2015 Madde 7.1, 7.2.3, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3. Onaylanmış Kuruluş en az 2 yılda bir bu gözetimi yapmak zorundadır. Üreticiye bu gözetimler ile ilgili rapor vermek zorundadır.
 • Üretici AT gözetimi için kalite sistemine ilişkin dokümantasyonu ve muayene raporları, deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtlarına ilişkin bilgileri sağlamalıdır.

AT Doğrulaması (Modül F)

 • Üretici cihazların AT Tip Sertifikasında belirtilen tipe ve bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu beyan etmelidir.
 • CE uygunluk markası cihazlara iliştirilir.
 • CE uygunluk işaretinin yanına onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası konulmalıdır.
 • Onaylanmış kuruluş ya her bir cihazı muayene ve test ederek ya da cihazları istatistikî bir bazda muayene ve test ederek cihazların bu Yönetmelik gereklerine uygunluğunu denetler.
 • Onaylanmış kuruluş her cihaza bir kimlik numarası vermeli ve yapılan deneyler ile ilgili yazılı bir uygunluk sertifikası düzenlemelidir.
 • İstatistikî denetim için cihazlar aynı koşullarda imal edilen aynı modelin birimlerinden oluşan tanımlanabilir yığınlar halinde gruplanmalıdır.
 • Yığınlar rastgele aralıklar ile muayene edilir.
 • Örneklemede uygun olmayan ürünler dışında diğer tüm ürünler piyasaya sürülebilir.

AT Birim Doğrulaması (Modül G)

 • Üretici cihazın, yönetmeliğin gereklerini sağladığını beyan etmelidir.
 • CE uygunluk markası cihazlara iliştirilir.
 • CE uygunluk işaretinin yanına onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası konulmalıdır.
 • EK IV’ de belirtilen tasarım dokümantasyonu onaylanmış kuruluşa sunulmalıdır.
 • Tek bir cihaz için uygun muayene ve deneyler yapılır.
 • Onaylanmış kuruluş gerekli gördüğü takdirde, cihaz monte edildikten sonra deney ve muayeneler uygulayabilir.

Tasarım Dokümantasyonu Neleri İçerir? (Ek IV)

 • Cihazın genel bir tanımı
 • Cihazın kavramsal tasarımları, imalat resimleri ile parça alt montaj gurubu, devrelerle ilgili diyagramlar
 • Cihazın çalışmasını da içeren tanım ve açıklamalar
 • Kısmen ya da tamamen uygulanan Standartların bir listesi ve bu standartlar uygulanmadığında EK I’ i karşılayacak çözümlerin tanımı
 • Deney raporları
 • Montaj ve kullanım talimatları
 • Uygun hallerde şunları da içermelidir:
 • Cihaza takılan donanımla ilgili onay sertifikaları
 • Cihazın üretim, muayene ve izlenme metodlarıyla ilgili onay ve sertifikalar
 • Onaylanmış kuruluşun yaptığı değerlendirmeye faydalı olacak her türlü dokümanlar