EN IEC 60335-2-15 Sıvı Isıtma Cihazları LVD Testi

EN IEC 60335-2-15 Sıvı Isıtma Cihazları LVD Testi

Sıvı Isıtma Cihazları LVD Testi

Bu Uluslararası Standart, evsel ve benzeri amaçlarla kullanılan, nominal gerilimi 250 V’yi geçmeyen sıvıları ısıtmak için kullanılan elektrikli cihazların güvenliği ile ilgilidir. Bazı cihazlar yiyecekleri ısıtmak için de kullanılabilir. Bu standardın kapsamına giren cihazların örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kahve makineleri
 • Tava ve tencereler
 • Yumurta haşlayıcılar
 • Biberon ısıtıcılar
 • Su kaynatmak için kettle’lar ve diğer cihazlar, nominal kapasitesi 10 litreyi geçmeyen
 • Süt ısıtıcılar
 • Nominal pişirme basıncı 140 kPa’yı geçmeyen ve nominal kapasitesi 10 litreyi geçmeyen basınçlı tencereler
 • Pilav makinesi
 • Yavaş pişiriciler
 • Buharlı pişiriciler
 • Soya sütü yapıcılar
 • Çay yapıcıları
 • Yıkama kazanları
 • Yoğurt yapıcıları

Cihazlar birden fazla işlev taşıyabilir. Normal evsel ve benzeri kullanım için tasarlanan ve aynı zamanda dükkânlarda, hafif endüstride ve çiftliklerde kullanılabilen cihazlar bu standardın kapsamına girer. Bu tür cihazlara örnekler ise şunlardır;

 • Su jaketli yapışkan tencereleri
 • Hayvan yemi kazanları
 • Sterilizatörler

Eğer cihaz profesyonel olarak gıda işlemek için kullanılacaksa ve ticari tüketim içinse, cihaz yalnızca evsel ve benzeri kullanım için kabul edilmez. Mümkün olduğunca, bu standard, evde bulunan ve etrafında bulunan tüm kişiler tarafından karşılaşılan yaygın tehlikelerle ilgilenir.

Not: Ancak genel olarak, şu hususları dikkate almaz:

 • Kullanımı güvenli bir şekilde yönlendirme veya talimat olmadan yapamayan kişiler (çocuklar dahil) ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri veya deneyimleri ve bilgileri yetersiz olan kişiler.
 • Cihazla oynayan çocuklar.

Not: Dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Araçlarda veya gemi veya uçaklarda kullanılması amaçlanan çamaşır makineleri için ek gereksinimler gerekebilir.
 • Birçok ülkede ulusal sağlık otoriteleri, iş güvenliği koruma sorumluları, ulusal su kaynakları otoriteleri ve benzeri otoriteler tarafından ek gereksinimler belirlenmektedir.

Not: Bu standart aşağıdakiler için geçerli değildir:

 • Kızartma tavaları ve derin yağ kızartma makineleri (IEC 60335-2-13)
 • Depolama su ısıtıcıları (IEC 60335-2-21)
 • Anlık su ısıtıcıları (IEC 60335-2-35)
 • Sıvılar veya buhar kullanılan yüzey temizleme cihazları (IEC 60335-2-54)
 • Taşınabilir dalga geçirmez ısıtıcılar (IEC 60335-2-74)
 • Ticari dağıtım cihazları ve otomat makineleri (IEC 60335-2-75)
 • Tıbbi amaçlar için kullanılan cihazlar (IEC 60601)
 • Sadece endüstriyel amaçlar için tasarlanan cihazlar
 • Patlayıcı veya korozif atmosferin bulunduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar (toz, buhar veya gaz)
 • Yüksek frekansta ısıtma cihazları
 • Basınçlı sterilizatörler
 • Evsel ve benzeri kullanım için nemlendiriciler (IEC 60335-2-98)

EN 60335-2-15

Sıvı ısıtma cihazları, genellikle elektrik enerjisi kullanarak sıvıları (örneğin su, yağ veya diğer sıvı maddeler) ısıtmak veya kaynatmak için tasarlanmış olan cihazlardır. Bu tür cihazlar, farklı amaçlarla kullanılabilirler ve evlerde, işyerlerinde veya endüstriyel ortamlarda bulunabilirler. İşte sıvı ısıtma cihazlarının bazı örnekleri:

 • Su Isıtıcıları: Bu cihazlar, suyu hızlı bir şekilde ısıtmak için kullanılır ve çay, kahve veya yiyecek hazırlamak gibi günlük aktivitelerde yaygın olarak kullanılır.
 • Çaydanlıklar: Genellikle su kaynatma amacıyla kullanılan çaydanlıklar, su ısıtma işlemi için elektrik enerjisi kullanır.
 • Kahve Makineleri: Kahve yapmak için suyu ısıtan ve kahve telvesini sıcak suyla karıştıran makinelerdir.
 • Banyo Isıtıcıları: Sıvı ısıtma cihazları aynı zamanda sıcak su temini için banyo tüplerinde veya lavabo ünitelerinde kullanılır.
 • Yağ Isıtıcıları: Bazı mutfaklarda kullanılan yağları ısıtmak ve yemekler yapmak için tasarlanmıştır.
 • Süt Isıtıcıları: Bebek mamalarını veya sütü uygun bir sıcaklıkta ısıtmak için kullanılan küçük cihazlar.

Bu tür cihazlar, kullanıcılara su veya sıvıları hızlı ve güvenli bir şekilde ısıtma olanağı sunar. Ancak, bu cihazların tasarımı ve işlevi, güvenlik standartlarına ve yönergelerine uygun olmalıdır, böylece kullanıcıların güvenliği sağlanır ve kazaların önlenmesine yardımcı olunur.

“EN 60335-2-15 Sıvı Isıtma Cihazları için özel kurallar” standardı, sıvı ısıtma cihazlarının güvenliği ve performansını değerlendirmek için kullanılan bir Avrupa standardıdır. Bu standardın amacı, bu tür cihazların tasarım ve üretimindeki güvenlik gereksinimlerini belirlemek ve kullanıcıların güvenliğini sağlamaktır. İşte bu standarda göre yapılan önemli testler ve standartla ilgili bilgiler:

 • Elektriksel Güvenlik Testleri: Bu testler, cihazın elektriksel güvenliğini değerlendirmek için yapılır. Bu, cihazın izolasyonu, topraklama sistemi, kablolama düzenlemeleri ve güç kaynağı ile ilgilidir.
 • Yalıtım Direnci Testi: Cihazın yalıtım sistemi, sıvı teması durumunda elektriksel güvenliği sağlamalıdır. Bu test, yalıtımın belirli koşullarda ne kadar dayanıklı olduğunu değerlendirir.
 • Sıcaklık Kontrolü ve Aşırı Isınma Testleri: Cihazın sıvıyı belirli bir sıcaklık aralığında tutma yeteneği ve aşırı ısınmayı önleme kapasitesi test edilir.
 • Yangın Güvenliği: Cihazın aşırı ısınması veya yangın riskini azaltmak için testler yapılır. Bu, cihazın termal koruma önlemlerini içerir.
 • Elektriksel Bağlantılar ve Kontrollerin İncelenmesi: Cihazın elektriksel bileşenleri, düğmeleri ve kontrol panelleri gözden geçirilir. Bunlar, kullanıcıların cihazı güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamak için uygun şekilde tasarlanmalıdır.
 • Kullanım Kılavuzu ve Etiketlerin İncelenmesi: Kullanım kılavuzları ve ürün üzerindeki etiketler, cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağını açıklamalıdır. Bu, kullanıcıların doğru kullanımı ve güvenlik kurallarını anlamalarına yardımcı olur.

Femko Akredite LVD Test Laboratuvarı, bu tür cihazların güvenlik testlerini gerçekleştiren bir laboratuvarı temsil edebilir. 2014/35/AB LVD Yönetmeliği ise Avrupa Birliği’nin düzenlemelerini belirtir ve bu standardın uygulanmasını gerektirir. Akredite LVD Testi ve LVD Test Raporu, bu tür testlerin ve test sonuçlarının belgelendirilmesini ifade eder.

Bu standart, sıvı ısıtma cihazlarının güvenli bir şekilde tasarlanması ve üretilmesi için önemlidir ve bu cihazların pazarlanmasında ve kullanılmasında uyulması gereken bir standarttır.

EN 60335-2-15 standardına göre yapılan LVD (Low Voltage Directive – Düşük Gerilim Direktifi) testlerine ek olarak, cihazın Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) gereksinimlerini karşıladığını doğrulamak için ayrıca EN 55014-1 ve EN 55014-2 standartları çerçevesinde EMC testlerinin de yapılması gerekmektedir. Bu EMC testleri, cihazın elektromanyetik girişime karşı direncini ve diğer elektrikli cihazlarla uyumlu çalışma yeteneğini değerlendirir.

EMC Testi, cihazın elektromanyetik açıdan güvenli ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için yapılır. Bu testler, cihazın yaydığı elektromanyetik radyasyon seviyelerini sınırlar ve cihazın diğer elektrikli cihazlarla birlikte kullanıldığında herhangi bir olumsuz etkileşime neden olup olmadığını kontrol eder.

Akredite EMC Testi, bağımsız bir laboratuvar tarafından yürütülen ve belgelendiren resmi bir test sürecini ifade eder. Bu, cihazın EMC gereksinimlerini karşıladığını bağımsız bir şekilde doğrulamayı içerir.

Sonuç olarak, EMC Test Raporu, cihazın elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini karşıladığını belgeleyen bir rapordur. Bu rapor, ürünün pazarlanabilirliğini ve kullanım güvenliğini sağlamak için önemlidir.

AB Uygunluk Beyanı veya CE Belgesi İçin;

Elektrikli Sıvı Isıtma Cihazlarına CE belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Ürününüzü uygunluk değerlendirmesi için test ettirin: CE belgesi alabilmek için ürününüzün ilgili standartlara uygun olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Bu nedenle, ürününüzü bir test laboratuvarına götürerek ilgili standartlara uygunluğunu test ettirmeniz önemlidir. Bu testler genellikle elektrik güvenliği, elektromanyetik uyumluluk ve diğer uygunluk gereksinimlerini kapsar.
 2. Teknik dosya hazırlayın: CE belgesi için bir teknik dosya hazırlamanız gerekmektedir. Bu dosya, ürününüzün tasarımı, üretim süreci, test sonuçları ve uygunluk beyanını içermelidir. Ayrıca, kullanım kılavuzu, teknik şartname ve diğer ilgili belgeleri de içermesi önemlidir.
 3. Beyanname hazırlayın: CE belgesi için bir uygunluk beyanı hazırlamanız gerekmektedir. Bu beyan, ürününüzün ilgili Avrupa direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. Beyanname, üretici veya yetkili temsilci tarafından imzalanmalıdır.
 4. Ürününüzü işaretleyin: CE işareti, ürününüzün uygunluk beyanında belirtilen direktiflere uygun olduğunu gösterir. Ürününüzü CE işaretiyle işaretleyerek uygunluğunu beyan etmelisiniz. CE işareti genellikle ürünün üzerine veya ambalajına yerleştirilir.
 5. Teknik dosya ve uygunluk beyanını saklayın: CE belgesi alındıktan sonra teknik dosya ve uygunluk beyanını saklamanız gerekmektedir. Bu belgeler, ürününüzün uygunluk sürecinde gösterilebilecek kanıtlar olarak kullanılabilir.
 6. Gerekli durumlarda yetkili bir kuruluş tarafından doğrulama süreci: Bazı ürünler için, ürününüzün uygunluğunu doğrulamak için yetkili bir kuruluşa başvurmanız gerekebilir. Bu kuruluş, ürününüzü test edebilir ve uygunluk değerlendirmesi yapabilir. Doğrulama süreci ürün türüne ve ilgili direktiflere bağlı olarak değişebilir.

Unutmayın ki CE belgesi, ürününüzün Avrupa Ekonomik Alanı’nda serbest dolaşımını sağlamak ve güvenliğini onaylamak için gereklidir. İlgili standartlara uygunluğunuzu kanıtlamak ve CE belgesi almak için yetkin bir test laboratuvarıyla işbirliği yapmanız önemlidir.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, EN 60335-2-15 standardına göre Kahve makineleri, Yumurta haşlayıcılar, Biberon ısıtıcılar, Su kaynatmak için kettle’lar, Süt ısıtıcılar, basınçlı tencereler, Yavaş pişiriciler, Buharlı pişiriciler, Soya sütü yapıcılar, Çaycılar, Yıkama kazanları, Yoğurt yapıcıları gibi sıvı ısıtıcılar için lvd test hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD testi ve EMC testi taleplerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.