EN IEC 61000-4-11 Gerilim Çukurları, Kısa Süreli Kesintiler ve Gerilim Değişimleri İle İlgili Bağışıklık Testi – EMC Testi

EN IEC 61000-4-11 Gerilim Çukurları, Kısa Süreli Kesintiler ve Gerilim Değişimleri İle İlgili Bağışıklık Testi – EMC Testi

Gerilim Çukurları, Kısa Süreli Kesintiler ve Gerilim Değişimleri İle İlgili Bağışıklık Testi (Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations Immunity Test) EMC Testi

IEC/EN 61000-4-11 EMC standardı, bir cihazın voltaj düşüşleri, kısa süreli kesintiler ve voltaj değişimlerine karşı dayanıklılığını (ölçüm teknikleri) ele alan bir standarttır.
IEC 61000-4-11, düşük voltajlı güç kaynaklarına bağlı elektrik ve elektronik ekipmanlar için bağışıklık test yöntemlerini ve test seviyelerini tanımlamaktadır.

  • Voltaj düşüşleri: Belirli bir dalgalanma eşiği altına (herhangi bir faz açısında) ani bir AC besleme voltajı düşüşü ve ardından kısa bir aralıktan sonra geri dönüşü içerir.
  • Kısa süreli kesintiler: Belirli bir kesinti eşiği altına (herhangi bir faz açısında) ani bir AC besleme voltajı düşüşü ve ardından kısa bir aralıktan sonra geri dönüşü içerir. Kısa süreli kesintiler, 0V’ye voltaj düşüşleri olarak kabul edilebilir.
  • Voltaj değişimleri: AC voltajının nominal voltaj değerinden daha yüksek veya daha düşük bir değere kademeli değişimlerini içerir. Süre kısa veya uzun olabilir.

Voltaj düşüşleri veya kısa süreli kesintiler genellikle genel şebeke ağında meydana gelen hatalardan kaynaklanırken, voltaj değişimleri genellikle genel şebekeye bağlı olan değişken yüklerin bir sonucudur.

Uygulanabilirlik:
Bu standard, 50Hz veya 60Hz AC ağlarına bağlanmak üzere bir faz başına 16A’yi aşmayan bir nominal giriş akımına sahip elektrik ve elektronik ekipmanları kapsar. DC veya 400Hz AC ağlarına bağlanan elektrik ve elektronik ekipmanları için geçerli değildir.

Test Kurulumu:
Teste tabi tutulan ekipman (EUT), EUT’nin belirtilen en kısa güç kablosu ile bağlanmalıdır. Aşağıdaki resim, birkaç olası test kurulumundan birini göstermektedir.

grey

Gerilim Çukurları, Kısa Süreli Kesintiler ve Gerilim Değişimleri Bağışıklık Testi Prosesi

Numune seçilmiş her kombinasyon için uygun test seviyelerinde ve sürelerinde , her ardışık uygulamada 3 adet gerilim çukuru/kesinti uygulanacak şekilde , 10’ar saniye bekleem süreleri ile test edilmektedir. Her temsili modda teste tabi tutulmalıdır. Besleme gerilimindeki ani değişimler, gerilimin sıfır noktasında gerçekleşmelidir.

Test Seviyeleri:
IEC 61000-4-11’deki voltajlar, ekipman için nominal voltajı (UT) test seviyesi belirtimi için bir temel olarak kullanır. UT ve değişen voltaj arasındaki değişim ani olur. Adım, ana voltajın herhangi bir faz açısında başlayıp durabilir. Aşağıdaki test voltaj seviyeleri (% UT cinsinden) kullanılır: 0%, 40%, 70% ve 80%, sırasıyla 0%, 40%, 70% ve 80% kalıntı voltajlarına karşılık gelir.
Belirli bir ürün için gerekli dayanıklılık test seviyesi, ilgili EMC ürün standardında, EMC ailesi standardında veya genel EMC standardında belirtilir. Bir test seviyesinin seçimi, test edilen ekipmanın (EUT) beklenen çalışma ortamına bağlıdır. Ekipmanın çalışabileceği ortamlar üç sınıfa ayrılır:

– Sınıf 1: Korunan kaynaklara uygundur ve kamu ağ seviyelerinden daha düşük uyumluluk seviyelerine sahiptir. Güç kaynaklarındaki bozulmalara çok duyarlı ekipmanların kullanımı ile ilgilidir, örneğin teknolojik laboratuvarların ölçüm cihazları, bazı otomasyon ve koruma ekipmanları, bazı bilgisayarlar, vb. Sınıf 1 ortamları genellikle kesintisiz güç kaynakları (UPS), filtreler veya ani gerilim düşürücüler gibi cihazlar tarafından korunması gereken ekipman içerir.

– Sınıf 2: Bu sınıf, genel endüstriyel çevrede tüketicilerin sistemleri için ortak bağlantı noktalarına (PCC’ler) ve endüstriyel ortamdaki yerel bağlantı noktalarına (IPC’ler) uygulanır. Bu sınıftaki uyumluluk seviyeleri, genel ağlarınkilerle aynıdır; bu nedenle genel ağlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bileşenler, bu endüstriyel ortam sınıfında kullanılabilir.

– Sınıf 3: Bu sınıf, sadece endüstriyel ortamdaki yerel bağlantı noktalarına (IPC’ler) uygulanır. Bazı bozulma fenomenleri için sınıf 2’den daha yüksek uyumluluk seviyelerine sahiptir. Örneğin bu sınıf, aşağıdaki koşullardan biri karşılandığında dikkate alınmalıdır:
– Yükün büyük bir kısmı dönüştürücüler aracılığıyla beslenir
– Kaynak makineleri bulunur
– Büyük motorlar sık sık başlatılır
– Yükler hızla değişir.

Voltaj düşüşleri ve kesintileri için test seviyeleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Aşağıdaki tablolarda verilen tercih edilen test seviyeleri ve süreler, IEC 61000-2-8’de verilen bilgileri dikkate almaktadır. Voltaj değişimleri için test seviyeleri yalnızca isteğe bağlıdır. Bu nedenle, burada bahsedilmez.

grey grey

 

Voltaj düşüşleri ve kısa kesintilere ait bazı örnek grafikler;

grey grey grey

EN 61000-4-11 Testi / IEC 61000-4-11 Test

EN 61000-4-11, dayanıklılık test yöntemlerini ve test seviyelerini tanımlar. Test seviyeleri, belirli bir ürün için gerekli dayanıklılık seviyesini belirleyen ilgili EMC ürün standardında veya EMC ailesi standardında belirtilir. Test seviyeleri, ekipmanın beklenen çalışma ortamına bağlı olarak seçilir ve sınıflandırılır.

Bu standardın uygulanabilir olduğu ortamlar arasında evler, ofisler, hastaneler, endüstriyel tesisler ve enerji santralleri gibi çeşitli yerler bulunabilir. Bu standardın testleri, voltaj düşüşleri, kısa süreli kesintiler ve voltaj değişimlerine karşı ekipmanın tepkilerini değerlendirmeyi amaçlar.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan İletim Yoluyla Bağışıklık Testleri (Conducted Immunity Test) kapsamında; Gerilim Çukurları, Kısa Süreli Kesintiler ve Gerilim Değişimleri İle İlgili Bağışıklık Testi yani EN 61000-4-11 Testi hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite EMC Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini birlikte test edelim.