Ürün Belgelendirme Hizmetleri
Ürün Belgelendirme,

CE Sertifikası (Markası)

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin yada birkaçının kapsamında bulunuyorsa CE Markasını üzerinde taşıması yasal bir zorunluluktur. “CE” İşareti, “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. CE Belgesi (Markası) Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin Avrupa Birliği içerisinde satılabilmesi için de gereklilik arz etmektedir. Bu sebeple CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliği dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport” niteliğini taşımaktadır.

ce isareti

CE markalaması için gerçekleştirilen çalışmalarda bazı sorulara net olarak cevap bulunmalıdır;

  • Ürününüz için CE işaretlemesi zorunluluğu var mıdır?
  • Ürününüz hangi direktif (yönetmelik) kapsamına giriyor ve direktifin şartlarını ne kadar karşılamaktadır?
  • Ürününüz için hazırlanmış olan özel bir harmonize (uyumlaştırılmış) standart var mıdır?
  • Ürününüzün denetimi için Onaylanmış Kuruluş zorunluluğu var mıdır?
  • Zaman ve maliyet bakımından uygulanacak ürününüz ve sizin için en uygun Modül nedir?

Bu sorulara net olarak yanıt bulunamıyorsa; yapılacak hatalar çalışmanın gidişatını etkileyerek zaman ve maddi kayıplara sebep açabileceği gibi, usulüne uygun olmayan işaretleme yapılmasına da sebep olabilir! Yönetmelik dikkatli bir şekilde incelendikten sonra, ürünün teknik yapısı, satış istatistikleri ve sertifikalandırma maliyetleri de dikkate alınaraktan işaretleme için en uygun Modül seçilmelidir. Yönetmelik ve standartların tespit edilmesinde, uygun Modül’ün seçiminde ve Onaylanmış Kuruluş zorunluluğu olup olmadığına karar verilmesi aşamasında mesuliyet tamamen üreticiye aittir.

Onaylanmış Kuruluş Nedir?

Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti (belgesi) bulunması gereken ürünlerden yüksek riskli ürünlerin, piyasaya arz edilmeden evvel konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış denetleyici kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını zorunluluk olarak koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya sertifikalandırmasını yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar “Onaylanmış Kuruluş” (Notified Body) statüsünü almaktadır. Üye ülkeler tarafından belirlenen Onaylanmış Kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması maksadı ile bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu Onaylamış Kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.

Femko Belgelendirme, aşağıda belirtilen Direktifler (Yönetmelikler) çerçevesindeki CE Belgelendirme işlemleri için hizmetler sunmaktadır.

Makina CE Belgesi

Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/EC Direktifi), en az bir parçası hareket eden, muhtelif parça ve gruplardan oluşan ve malları işlemeye, taşımaya yada ambalajlamaya yarayan bütün makinalar ile arıza veya kötü çalışma koşullarında bunların etkisine maruz kalan canlıların güvenliğine ve sağlığına yönelik riskleri önlemeye yönelik bir güvenlik fonksiyonunu yerine getirmek üzere piyasaya sunulan emniyet teçhizatlarını içerir. Makinalar […]

Devamı..
Asansör CE Belgesi

Asansör imalatı ya da montajı gerçekleştiren firmalar için CE markalaması yasal bir zorunluluk sebebidir. Montaj, Bakım ve Revizyon hizmeti sunan işletmeler, ilgili standartlar çerçevesinde teknik dosya ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemlerini işletmelerinde uygulayarak, yapmış oldukları elektrikli asansör (TS EN 81-20) (ex. EN 81:1+A3) veya hidrolik asansör (TS EN 81-20) (ex. EN 81:2+A3) montajlarının, ilgili […]

Devamı..
Gezi Tekneleri CE Belgesi

2013/53/AB Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin Kapsamı 2013/53/AB Gezi Tekneleri Yönetmeliği; tam boyu 2,5 metre ile 24 metre arasında bulunan, herhangi tipteki gezi ve spor amaçlı tekneleri ve Ek-2’de ifade edilen bileşenleri kapsamaktadır. Gezi amaçlı olarak piyasaya sunulduğunda, kiralık veya gezi tekneciliği eğitimi için kullanılan gezi tekneleri de bu Yönetmeliğin kapsamı dâhilinde bulunmaktadır. Gezi Teknelerinin bileşenleri şunlardır: […]

Devamı..
Tıbbi Cihaz CE Belgesi

2017/745/AB (eski 93/42/AT) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, İnsan üzerindeki herhangi bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın teşhisi veya tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin ortadan kaldırılması, anatomik veya fizyolojik bir işlevin incelenmesi, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak maksadıyla üretilmiş, tek başına veya beraber kullanılabilen, amaçlanan işlevini […]

Devamı..
Atex Belgesi Exproof Ürünler

ATEX Belgesi 2014/34/AB ( ex. 94/9/EC ATEX 95 Belgesi – 99/92/EC ATEX 137 Belgesi ) Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışan teçhizat ve sistemlerle ilgili olup 2014/34/AB (ex. 94/9/At) direktifi şekilinde geçmektedir. Atex Atmospher ve exposible kelimesinin kısaltılmış halidir. Temmuz 2003 itibariyle, AB kuruluşları patlayıcı atmosfere sahip alanlarda patlama riskine karşı çalışanları korumak için direktifler oluşturmuşlardır. İki […]

Devamı..
Alçak Gerilim (LVD) CE Belgesi

LVD – Alçak Gerilim Yönetmeliği 50V – 1000V AC ve 75- 1500V DC arasında gerilim değerlerine sahip tüm elektrikli araçlar Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB (ex. 2006/95/AT) kapsamına girmektedir. Bazı elektrikli araçların temeline yerleşen bileşenlerin emniyeti, bu bileşenlerin, ürüne entegrasyon sürecine bağlıdır. Elektrikli araçların temelini oluşturan bu tür komponentler, yönetmelik kapsamının dışında tutulmuş olup CE işareti […]

Devamı..
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) CE Belgesi

EMC – Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifinin temel amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde satılacak ve kullanılacak olan elektrikli cihazların serbest dolaşımı için kabul edilebilir bir Elektromanyetik ortamın oluşmasına katkı sağlamaktır. Bunu sağlamak için Avrupa Birliğini kuran anlaşmanın 100a maddesinde ifade edildiği gibi, Avrupa ortak pazarında yasaların uyumlaştırılması çerçevesinde, EMC Direktifinde harmonizasyon ve koruma […]

Devamı..
Yapı Malzemeleri CE Belgesi

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamı içine giren bir ürüne CE işareti vurulabilmesi için uyumlaştırılmış harmonize standartların veya Avrupa Teknik Onay Kılavuzlarının yürürlükte olması gerekmektedir. Uyumlaştırılış harmonize standartlar ve Avrupa Teknik Onay Kılavuzları (ATOK) olmadan bir ürün esasen yapı malzemesi olarak tanımlansa bile CE işaretlemesi yapılamaz. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde ürün gruplarına göre bütün uygunluk değerlendirme […]

Devamı..
Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi

2016/426/AB (ex. 2009/142/AB) Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğinin amacı; Yönetmelik kapsamında bulunan gaz yakan cihazların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların, canlıların ve malların güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde piyasaya sunulabilmesini sağlamaktır. 2016/426/EU (ex. 2009/142/EC) Gaz Yakan Cihazlar Direktifinin Kapsamı; Bu Yönetmelik normal su sıcaklığı 105 °C’yı geçmeyen pişirme, ısıtma, sıcak su üretimi, soğutma, aydınlatma veya yıkama […]

Devamı..