Yerli Aksam Tip Sertifikası, Ürün Sertifikası, Birim Doğrulama Sertifikası, Bileşen Sertifikası

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının desteklenmesi amacıyla, söz konusu tesislerde kullanılan aksamlar için Bakanlık tarafından “Yerli Aksam Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre yerli aksam ve yerli bütünleştirici parça imalatçıları, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Yönetmeliği kapsamında ilgili teşvik ve deteklerden yararlanabilmeleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına başvuruda bulunmaları gerekmeketdir. Başvuru sırasında ilgili aksam ve bütünleştirici parçaların uluslararası standartlara uygunluğunun akredite kuruluştan alınan tip sertifikası ve/veya ürün sertifikası veya birim doğrulama sertifikası veya bileşen sertifikası ile kanıtlanması ve başvuru sırasında bu belgenin ibraz edilmesi istenmektedir.

Femko, TS EN ISO/IEC 17065 “Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” gerekliliklerine göre firmaların talebi doğrultusunda yerli aksam tip sertifikası, yerli aksam ürün sertifikası, yerli aksam birim doğrulama sertifikası veya yerli aksam bileşen sertifikası teminleri için profesyonel hizmetler sunmaktadır.