Taşınabilir Elektrikli Radyatör – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

İş yerleri ve evlerde bulunan odaların ısıtılması amacıyla yaygın olarak kullanılan elektrikli yağlı radyatörlerin yapısı ve işlevi nedeniyle riskli olmasından dolayı denetiminin sıklıkla yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Elektrikli yağlı radyatörler, 220-240 volt (AC) beyan gerilimli, 1500-2500 watt (W) gücünde, 50/60 Hz. frekansta çalışan ısı kademeli ve termostat ayarlı taşınabilir (tekerlekli) cihazlardır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal edilerek piyasaya arz edilen elektrikli yağlı radyatörlerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirterek, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespitinin, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının ve bertaraf edilmesinin, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına işlenmesinin, haksız rekabetin önlenmesinin, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD),
  • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB (EMC),
  • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar Standardı,
  • TS EN 60335-2-30 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için- Bölüm 2-30: Oda Isıtıcıları için Özel Kurallar Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Radyatör dilimlerinin (8-14 dilim) içerisinde ısıyı iyi ileten özel bir yağ ve bu yağın ısınmasını sağlayan rezistanslar vardır. Dilimler arasındaki termal aralıklar ise sıcak havanın yayılımını hızlandırır. Üreticiler bu tür cihazlarla ortalama 60-75 m3’lük hacmi ısıtmayı amaçlamaktadırlar. Kontrol panelinin üzerinde sinyal lambaları, uzaktan kumandalı açma-kapama ve kademeli ısı ayar tertibatı, zaman sayacı gibi elemanlar bulunmaktadır. Cihazın aşırı ısınması ve devrilmesi gibi olumsuz koşullar da göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini sağlamak için “güvenlik termostatı” bu cihaz için önemli bir elemandır.

grey grey grey

NOT: Cihaz üzerinde “Üzerini örtmeyiniz” yazısı veya sembolü olmalıdır. Sembolün yüksekliği en az 15 mm olmalıdır. “Üzerini örtmeyiniz” yazısının yüksekliği en az 3 mm olmalıdır.

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Elektrik çarpması
  2. Termostat arızası vb. nedenlerden dolayı yangın riski
  3. Yağ kaçağı sonucu çevre ve mekân kirliliği, insan sağlığını tehdit eden kanserojen madde riski
  4. Petek dilimlerinin kaplaması kalitesiz veya fırın boya değilse koku yapma riski
  5. Isı kontrolü olmayan tiplerde cihazın sürekli çalışma neticesinde hava sirkülasyonunun olumsuz etkilenmesi riski