Et Kıyma Makinaları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. Giriş

Bu çalışma; dükkanlarda (kasap vb.), kıyma hazırlama odalarında (kıyma hazırlama yerlerinde), sosis hazırlanan mutfaklarda ve endüstride kullanılan kıyma makinalarını kapsamaktadır.

2. Amaç

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. Dayanak

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • TS746 Et kıyma makinaları
 • TS EN 12331+A2 Besin işleme makinası-Kıyma makinaları- Güvenlik ve hijyen gereksinimleri yönetmeliğine ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Et Kıyma Makinaları Hakkında Teknik Bilgiler

 • Kıyma makinaları; etleri kesip parçalamak suretiyle küçülterek kıyma haline getiren makinalardır. Temel olarak şu parçalardan oluşmaktadır: Et ağzı, kıyma ağzı, salyangoz, salyangoz muylusu, bıçak muylusu, çevirme motoru, kıyma ağzı somunu, delikli ayna (plaka), aralık bileziği, bıçak, ön parçalayıcı ve huniden oluşmaktadır.
 • Et ağzı: Büyükçe parçalar halinde kesilmiş etlerin makinaya verildiği huni biçiminde deliktir. Bu delik makinanın yatay eksenine dik konumdadır.
 • Kıyma ağzı: Kıyılmış olan etin makinadan kıyma şeklinde çıktığı yerdir. Bu ağız makinanın yatay ekseni doğrultusundadır.
 • Salyangoz: Et ağzından verilen parçalarını makinanın içinde kıyma ağzına doğru götüren ve etlerin makinadan kıyma şeklinde çıkmasını sağlayan sonsuz vidadır.
 • Salyangoz muylusu: Salyangozun et ağzı tarafındaki ucunda olup gövdenin başındaki bir yataktan geçen ve çevirme kolu veya elektrik motorundan aldığı hareketle salyangozu ve dolayısıyla bıçakları döndüren kısa bir mildir.
 • Bıçak muylusu: Salyangozun, kıyma ağzı tarafındaki başına, vidalanmış olarak sağlam bir şekilde yerleştirilen ve üzerine getirilen kıyma bıçaklarını döndürmeye yarayan kısa mildir. • Ön parçalayıcı: Salyangoz tarafından makinanın içinde ileri doğru sürülen etleri parçalayarak, daha küçük hale getiren tekerlek biçimli kesici elemandır.
 • Bıçak: Ön parçalayıcın kuşbaşı hale getirdiği etleri delikli aynanın yardımıyla daha küçük parçalara bölerek kıyma haline getiren, istavroz biçimli tek veya çift ağızlı kesicidir.
 • Delikli ayna: Ön parçalayıcının kuşbaşı haline getirdiği etleri, kıyma haline getirmek üzere bıçakların, kesip parçalamasına yardım eden ve üzerinde çok sayıda delikler bulunan, daire biçimli bir plakadır.
 • Aralık bileziği: Makinanın kıyma ağzında delikli ayna ile kıyma ağzı somunu arasına konulan dikdörtgen kesitli daire biçiminde halkadır.
 • Kıyma ağzı somunu: Salyangoz, ön parçalayıcı, bıçak ve delikli ayna makine gövdesinin içine yerleştirildikten sonra, bunları yerlerinde tutmak üzere, kıyma ağzına vidalanan, çanak biçimli bir somundur.
 • Çevirme kolu: Gövdenin et ağzı tarafındaki başında bulunan yatağın içinde dönen salyangoz muylusunun, gövdeden dışarı çıkan ucuna takılan ve salyangozu ve dolayısıyla bıçakları çevirmeye yarayan saplı bir koldur.
 • Çevirme motoru: Kıyma makinalarını bir redüktör yardımıyla çalıştırmaya yarayan elektrik motorudur.

grey grey

5. Ürünün Taşıdığı Riskler

Mekanik Tehlikeler

 • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeleri
 • Nemden dolayı olan tehlikeler
 • Yalıtımdan dolayı kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme tehlikesinden dolayı elektrik çarpma ihtimali