Çim Biçme Makinası – CE Belgesi

Çim Biçme Makinası – CE Belgesi

Çim Biçme Makinası CE Belgesi

Çim biçme makinası, çim alanların bakımı ve düzenli kesimi için kullanılan bir bahçe aletidir. Genellikle motorlu bir makine olarak tasarlanmış olup, çeşitli tiplerde mevcuttur. Bu makineler, ev bahçelerinden parklara kadar çeşitli alanlarda kullanılır ve çimin düzenli ve estetik bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Çim biçme makinaları genellikle üç temel tipte gelir:

 • İstasyonlu (Düz Yürüme) Çim Biçme Makineleri: Kullanıcının arkasında iterek veya itmeden kullanılan, genellikle küçük alanlar için ideal olan temel çim biçme makineleridir.
 • Çim Biçme Traktörleri: Büyük çim alanlarını kesmek için tasarlanmış olan bu makineler, kullanıcının oturduğu ve bir direksiyonla yönlendirdiği motorlu araçlardır. Geniş bahçeler, parklar veya ticari alanlar için idealdir.
 • Kendinden Yürüyen Çim Biçme Makineleri: Kullanıcının yürümesini sağlayarak ilerleyen ve çimi otomatik olarak biçen motorlu makinelerdir. Bu makineler genellikle büyük ev bahçeleri veya ticari alanlarda kullanılır.

Çim biçme makinaları genellikle içten yanmalı motorlarla çalışır ve farklı kesme genişliklerine ve ayarlanabilir yüksekliklere sahip kesme bıçaklarına sahiptir. Ayrıca, bazı modeller ek özellikler sunabilir, örneğin çimlerin toplanmasını sağlayan bir toplama haznesi veya çimlerin otomatik olarak çimde bırakılmasını sağlayan bir “mulching” özelliği. Bu makineler, çim bakımı ve kesimi işini daha hızlı, daha verimli ve daha az çaba harcayarak yapmayı kolaylaştırır.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. Giriş

Bu çalışma; elektrikli veya içten yanmalı motor ile çalışan elle tutulan çim biçme makineleri, yaya kumandalı çim biçme makineleri ve kenar kesme makinelerinin tasarım ve imalâtı için gerekli olan emniyet kuralları ile kullanımdan doğan tehlikelerin azaltılmasına yönelik alınabilecek önlemleri kapsamaktadır. Bu rehberde yer alan hükümler, sürücü oturaklı çim biçme makinaları, ayak kontrollü çim biçme makinaları, çalı ve ot kesme makinaları ile uzaktan kumandalı (robotik) çim biçme makinalarını kapsamaz.

2. Amaç

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. Dayanak

Aşağıda sıralanan yönetmeliklere ve standartlara dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2023/1230/AB Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2023/1230/EU
 • Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)
 • Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU) EMC Testi
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) – LVD Testi
 • TS EN 786+A2 Bahçe Ekipmanları-Elektrik Gücü ile Tahrik Edilen, Yaya Kumandalı ve Elle Tutulan Çim Makasları ve Kenar Çim MakaslarıMekanik Güvenlik
 • TS EN 60335-2-77 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için-Bölüm 2-77: Şebekeden Çalıştırılan Yaya Kontrollü Çim Biçme Makinaları için Özel Kurallar
 • TS EN 50636-2-91 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan
 • Elektrikli Cihazlar için-Bölüm 2-91: Arkasından Yürünen ve Elde Taşınarak Kullanılan Çim Biçme Makinaları ile Çim Kenarı Düzeltme Makinaları için Özel Kurallar
 • TS EN ISO 5395-1 Bahçe Ekipmanları-İçten Yanmalı Motorlu Çim Biçme Makinaları için Güvenlik Kuralları-Bölüm 1: Terminoloji ve Ortak Deneyler
 • TS EN ISO 11806-1 Tarım ve Orman Makinaları-Taşınabilir, Elle Tutulan, Motorlu Çalı Kesiciler ve Ot Biçiciler için Güvenlik Kuralları ve Deney İşlemi-Bölüm 1: Entegre İçten Yanmalı Motorla Donatılan Makinalar

4. Çim Biçme Makinası Hakkında Teknik Bilgiler

Bu rehber kapsamında yer alan çim biçme makinaları temel olarak, bir veya daha fazla sayıdaki kesme elemanının biçme düzlemine dik bir eksen etrafında dönerken, çarpma ile biçme işini gerçekleştiren mekanizmalardır.

Çim Biçme Makinası

Kesme tertibatının zemine yaklaşık olarak paralel bir düzlemde çalıştığı, tekerlekler, hava yastığı veya kızakları vb. vasıtasıyla kesme yüksekliğini belirlemede zemini kullanan ve güç kaynağı olarak bir motor veya elektrik motorundan faydalanan arkasında yürünen veya binilen çim kesme makinesi veya çim kesme ataşmanı/ataşmanları olan makinedir. Kesici tertibatlar aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Sert kesici elemanlar veya
 • Metal olmayan ince teller

Kesme tertibatı, sabit kesici çubuğu veya bıçağı (silindir biçici) olan kesme hareketini sağlamak üzere yaklaşık yatay eksende dönerken, arkasında yürünen veya binilen çim kesme makinesi veya çim kesme ataşmanı/ataşmanları olan makinedir.

grey

Çim Biçme/Çim Kenar Düzeltme Makinası

Yabani otları, çimeni veya benzer yumuşak bitkileri kesmek amacıyla, esnek şerit(ler), teller veya bir eksen etrafında dönen kesiciler gibi metal olmayan benzer esnek kesiciler takılı, içten yanmalı motor tahrikli elde taşınan bir teçhizattır. Kesici tertibat, yaklaşık olarak yere paralel (çim biçici) veya dik (çim kenar düzeltici) olan bir düzlemde çalışır.

grey

Makina İşaretlenmesi İçin Kabul Edilebilir Semboller

grey grey grey

5. Ürünün Taşıdığı Riskler

Mekanik Tehlikeler

 • Mekanik arızalar (makina parçalarının veya çalışma parçalarının aşağıdaki hususlarının neden olduğu):
  • Döner kesme donanımı (üst ve alt ekstremitelerin (kollar ve eller ile ayaklar ve bacaklar) kesilmesi ve koparılması)
  • Makinadan atılan nesneler (fırlatılan nesnelerin çarpmasından kaynaklanan yaralanma)
  • Kesme donanımının kırılması (kesme donanımının fırlattığı parçalardan kaynaklanan yaralanma)
  • Motor kumanda sistemi arızası veya kumandalar, kesme donanımı devrede olduğu halde beklenmedik şekilde çalışmaya başlaması, beklenmeyen aşırı çalışma/aşırı hız ile sonuçlanması (üst ve alt ekstremitelerin (kollar ve eller ile ayaklar ve bacaklar) makaslanması, kesilmesi, koparılması veya dolaşması)

Elektriksel Tehlikeler

 • Elektriksel arızalar:
  • Elektrikle temas (doğrudan veya dolaylı)
  • Elektrostatik olay
  • Isı radyasyonu veya erimiş parçacıkların püskürtülmesi ve kısa devreden kaynaklanan kimyasal etki, aşırı yükleme, vb. gibi diğer olaylar
  • Elektrikli ekipmanda haricî etkilenme

Isıyla İlgili Tehlikeler

 • Sıcaklık ile ilgili arızalar:
  • Şahısların, alev veya patlamalarla teması ve ısı kaynaklarının yarattığı radyasyon etkisiyle oluşan muhtemel yanıklar ve haşlanmalar (kazaen temastan dolayı oluşan yanıklardan kaynaklanan yaralanmalar)
  • Sıcak veya soğuk çalışma şartlarından kaynaklanan sağlık sorunları

Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler

 • Makina tasarımında ergonomik prensiplerin göz ardı edilmesiyle ilgili (insan yeterliliği ve özellikleriyle uyuşmayan makina tasarımı):
  • Sağlıksız duruş veya aşırı çaba sarf edilmesi
  • İnsan ayak-bacak ve el-kol anatomisinin gerektiği şekilde göz önünde tutulmaması
  • Kişisel koruyucu teçhizat kullanımının önemsenmemesi
  • Yetersiz çalışma sahası aydınlatması
  • Aşırı ruhî yüklenme, stres, vb.
  • İnsan hatası

Enerji Kaynağı, Makina Parçalarının Arızası veya Diğer Arızalarla İlgili Tehlikeler:

 • Enerji kaynağındaki arıza (enerji ve/veya kumanda devrelerindeki)
 • Beklenmedik şekilde sıvı püskürtülmesi veya makina parçalarının fırlatılması
 • Kumanda sistemindeki arıza veya düzensiz çalışma (beklenmedik başlama, beklenmedik tekrar çalışma)
 • Uyumsuzluk hataları
 • Devrilme, makina dengesinin beklenmedik şekilde bozulması

Gürültü ile İlgili Tehlikeler

 • İşitme kaybı (sağırlık), diğer fizyolojik bozulmalar (denge ve dikkat kaybı)
 • Konuşarak haberleşmede girişim, akustik sinyaller, vb. etkileşimler
 • Titreşimle ilgili (nörolojik değişiklik ve damar bozuklukları ile sonuçlanan)