Katı Meyve Sıkacağı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Katı meyve sıkacağı; ev ve benzeri yerlerde katı meyve ve sebzelerin suyunu hızlı ve güvenli bir şekilde özel bir kap içerisinde biriktirmek üzere tasarlanmış taşınabilir elektrikli bir cihazdır. Profesyonel kullanıcılar ve bu konuda eğitimi olmayan insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen katı meyve sıkacaklarının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  3. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
  4. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT (EMC)
  5. TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Standardı,
  6. TS EN 60335-2-14 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2-14: Mutfak Makineleri İçin Özel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Katı meyve sıkacaklarının üzerinde dilimlenmiş meyvelerin ve/veya sebzelerin sıkılan suyunun toplandığı ya da dışarı verildiği bir toplama aparatı mevcuttur. Cihazın bünyesinde yer alan bir elektrik motoru vasıtasıyla sıkma işlemi gerçekleştirilir. Bu aparat girişine sığacak şekilde dilimlenmiş meyve ve sebzeler aparat girişine yerleştirildikten sonra cihaza ait diğer bir bastırma aparatı ile meyve ve sebzeler bastırılarak suyunun çıkması sağlanır. Toplama aparatı bir kap şeklinde olup, ml cinsinden belirli bir hacimdedir ve farklı markalarda değişik tasarımlarda olabilir. Ayrıca cihazlar üzerinde elektriği açma kapama için bir anahtar da mevcuttur.

4.2. Piyasada Yer Alan Çeşitli Ürünler

grey

ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  • Cihazın haznesine el girdiğinde parmakların zarar görmesi riski
  • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
  • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
  • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma tehlikesi