Akülü Transpalet Periyodik Kontrol Muayenesi

Akülü Transpalet Periyodik Kontrol Muayenesi

Akülü transpalet ağır yükleri hiçbir güç harcamadan kolaylıkla taşınmasını sağlayan kaldırma aracıdır. Sadece bir düğme yardımı ile yükleri kaldırıp istenilen yere görebilir. Akülü transpaletin arkasındaki yükseklik sayesinde operatör ayakta hiç yürümeden sadece kontrol düğmeleri ile akülü transpaleti kullanır.

Akülü transpaletler depolarda ve büyük hallerde yük taşıma amaçlı kullanılır. Akülü transpaletler özellikle gıda ve ilaç sektöründe kullanılır. Zira bu transpaletler egsoz gazı bulunmadığı için özellikle tercih edilir. Forkliftlerde kazalar genelde operatör ve çevresel faktörler nedeniyle olsa da bakım ve periyodik kontrolleri akredite olmuş kuruluşlara yaptırılmalıdır. Kontrollerin yapılması sağlık ve iş verimliliği açısında önemlidir.

Yönetmelik

6331 sayılı “iş sağlığı ve güvenliği kanunu” uyarınca iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde belirtilen iş yerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartlar TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarınca belirlenmiştir. Periyodik Kontroller bu standartlara göre yapılmalıdır.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

  • 2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  • 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
  • 2.2.3. Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri tablo: 2’de belirtilmiştir.

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği akülü transpalet muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.