EN IEC 61000-4-6 RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Testi – EMC Testi

EN IEC 61000-4-6 RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Testi – EMC Testi

Radyofrekans Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Testi (Immunity Test to Conducted Disturbances Induced by Radiofrequency Fields) EMC Testi

IEC 61000-4-6 Testi Amaçı; IEC 61000-4-6 testi, elektrik ve elektronik ekipmanların RF alanlarına maruz kaldıklarında normal bir şekilde çalışabilme yeteneklerini değerlendirir. RF alanları, özellikle kablosuz iletişim cihazları, radyo vericileri ve diğer RF kaynakları tarafından üretilen elektromanyetik bozulmalardan kaynaklanabilir. Test, bu tür bozulmaların cihazın performansını ne kadar etkilediğini belirlemeye odaklanır.

IEC 61000-4-6 Testi Uygulanma Şekli; IEC 61000-4-6 testi, standartlaştırılmış bir sinyal seti kullanır ve bu sinyaller cihaza belirli bir frekansta ve güçte uygulanır. Test edilen cihazın, bu sinyallere maruz kaldığında normal çalışmasını sürdürebilmesi beklenir. Testin sonuçları, cihazın belirli frekanzlardaki radyofrekans bozulmalara karşı direncini belirler.

IEC 61000-4-6 Testi Yasal Gerekliği: IEC 61000-4-6 testi, birçok ülkede EMC uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için bir zorunluluktur. Özellikle Avrupa Birliği’nde EMC Direktifi kapsamında yer alır ve bir ürünün pazara sürülebilmesi için bu testlerden geçmesi genellikle yasal bir gerekliliktir.

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Belgelendirmesi; Test sonuçları, ürünün belirli frekanzlardaki radyofrekans bozulmalara karşı direncini gösteren bir test raporu ile belgelenir. Başarılı bir test, ürünün RF alanlarına karşı bağışıklığını kanıtlar ve EMC uyumluluk belgesi almasına olanak tanır.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) testleri, elektrik ve elektronik cihazların çeşitli elektromanyetik ortamlara karşı direncini değerlendirmek ve bu cihazların birbirleriyle ve çevreleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yapılır. Bu bağlamda, EN 61000-4-6 standardı, radyofrekans (RF) alanlar tarafından endüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklık testini tanımlar. IEC 61000-4-6, modern elektronik cihazların çeşitli RF ortamlarında güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemli bir araçtır ve endüstri standartlarını belirleyen kritik bir EMC standardı olarak kabul edilir.

grey

Radyofrekans (RF) Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Testi Prosesi

Deneye Giren Cihaz (DGC) normal çalışma ortamında test edilmelidir. Test üretecin bağdaştırıcıların dönüşüne bağlanmış şeklinde ve bağdaştırıcının diğer RF portlarının 50 ohm’luk dirence bağlı olduğu şekilde gerçekleştirilmektedir. Uygulanan frekans; %80’lik genlikteki, 1kHz’lik taşıyıcı sinyal ile, 150 kHz – 80 MHz aralığında uygulanmaktadır. Gerilim artışları %1’lik adımlar ile gerçekleştirilmektedir. Her bir frekans aralığında bekleme süresi, en az numunenin tepki verme süresi kadar olacak şekilde ayarlanmaktadır. Bekleme süreleri ayarlanırken saat frekansları, harmonikler ve baskın frekanslar ayrı ayrı analiz edilmektedir.

IEC 61000-4-6 testi, RF alanları tarafından endüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklığı değerlendirmek için belirli bir prosedürü takip eder. Bu testin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için belirli aşamaların ve uygun bir ortamın sağlanması önemlidir.

 • Test Öncesi Hazırlık: Test edilecek ekipmanın özellikleri ve çalışma koşulları belirlenir. Test edilecek frekans aralığı ve güç seviyeleri belirlenir.
  Test sırasında kullanılacak olan RF sinyalleri ve modülasyon karakteristikleri tanımlanır.
 • Test Sisteminin Kurulumu: Test, genellikle bir ölçüm odasında veya Faraday kafesinde gerçekleştirilir. RF jeneratörü, RF amplifikatörü ve test anteni kullanılır.
  Ölçüm ekipmanları, test sırasında cihazın tepkilerini ölçmek için kullanılır.
 • Test Sinyallerinin Uygulanması: Belirlenen frekansta ve güçteki RF sinyalleri, test anteni aracılığıyla ekipmana uygulanır. RF sinyalleri, belirli modülasyonlarla ve belirlenen periyotlarla uygulanabilir.
 • Cihazın Tepkisinin İncelenmesi: Test sırasında, cihazın normal çalışma koşullarında nasıl bir tepki verdiği gözlemlenir. Ekipmanın işlevselliği ve performansı, uygulanan RF sinyallerine karşı değerlendirilir.
 • Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Test sonuçları, cihazın belirli frekanslardaki radyofrekans bozulmalara karşı direncini gösterir. Başarı durumunda, EMC uyumluluk belgesi düzenlenir.

Ortam Gereksinimleri:

 • RF Odası veya Faraday Kafesi: Test, dış ortamdaki elektromanyetik etkilerden izole edilmiş bir RF odasında veya Faraday kafesinde yapılmalıdır.
 • Kontrollü Ortam: Test ortamı, sıcaklık, nem ve diğer çevresel faktörler açısından kontrol altında olmalıdır.
 • Uygun Ekipmanlar: Test sırasında kullanılacak olan RF jeneratörü, amplifikatör ve ölçüm ekipmanları, standartlara uygun olmalıdır.
 • Uygun Güvenlik Önlemleri: Test sırasında kullanılan güçlü RF sinyalleri nedeniyle uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.

IEC 61000-4-6 testi, bu aşamaların titizlikle takip edilmesini ve uygun ortamın sağlanmasını gerektiren bir test prosedürüdür. Bu, test sonuçlarının güvenilir ve tekrarlanabilir olmasını sağlar.

EN 61000-4-6 Testi / IEC 61000-4-6 Test

EN 61000-4-6, elektrik ve elektronik cihazların radyofrekans alanları tarafından endüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklığını değerlendiren bir standarttır. Bu test, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) alanında, özellikle radyo frekansı (RF) alanlarından kaynaklanan etkileşimleri belirlemek ve değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Standartın Genel Amaçları

EMC Uyumluluğunu Değerlendirmek: EN 61000-4-6, elektrikli ve elektronik ekipmanların RF alanlarına karşı bağışıklığını değerlendirir. Ekipmanın normal çalışma koşullarında bu tür radyofrekans etkileşimlere nasıl tepki verdiğini belirler.

Test Sinyalleri ve Modülasyonları
Belirli frekanslarda ve güç seviyelerinde tanımlanan RF sinyalleri uygulanır. Modülasyon karakteristikleri, gerçek dünya koşullarını yansıtmak için standartta belirtilen şekillerde yapılır.

Test Ortamı ve Ekipmanı
Test, genellikle özel bir RF odasında veya Faraday kafesinde gerçekleştirilir. RF jeneratörleri, amplifikatörler ve test antenleri gibi özel ekipmanlar kullanılır.

Çevresel Koşulların Dikkate Alınması
Test sırasında çevresel koşullar, test edilen ekipmanın normal kullanım ortamını yansıtmalıdır. Sıcaklık, nem ve diğer çevresel faktörler kontrol altında olmalıdır.

Uygulama Alanları

Tıbbi cihazlar, Endüstriyel ekipmanlar, Ev aletleri, Otomotiv elektroniği

Testin Yasal Zorunluluğu

Belirli endüstriyel sektörler ve pazarlarda, EMC direktifleri gereğince bu tür testlere tabi tutulmak yasal bir zorunluluk olabilir. EN 61000-4-6, EMC alanında bir referans olarak kabul edilir ve elektrikli ve elektronik ekipmanların RF alanlarına karşı bağışıklığını değerlendirmek isteyen üreticiler tarafından kullanılır.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan İletim Yoluyla Bağışıklık Testleri (Conducted Immunity Test) kapsamında; Radyofrekans (RF) Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Testi yani EN 61000-4-6 Testi hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite EMC Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini birlikte test edelim.