Araç Servis Lifti Periyodik Kontrol Muayenesi

Araç Servis Lifti Periyodik Kontrol Muayenesi

Araçların alt takımlarını tamir etmek için kullanılan lifte araç servis lifti denir. Yerden 2 metre yüksekliğe doğru kaldırılan araçlar tamir edilir. Tonlarca ağırlıktaki yükleri kaldıran araç servis liftleri hidrolik sistem ile çalışmaktadır.

Genellikle sanayilerde kullanılan araç servis liftleri kullanımında çalışanlarınızın ve iş yerinizin güvenliğini önemsiyorsanız mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Büyük vagonlu trenlerin, metroların ve buna benzer büyük araçların bakım ve periyodik kontrolleri araç servis liftleri tarafından kontrol edilir. Kontrol edilen araçlara onaylanmış kuruluşlar tarafından uygunluk raporu hazırlanır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Araç Servis Liftleri de bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.

Araç servis liftleri kontrolleri iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen lift standartlarınca periyodik kontrol süresi 1 yıl’dır.

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği araç servis liftlerinin muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.