Halatlı Çektirme Periyodik Kontrol Muayenesi

Halatlı Çektirme Periyodik Kontrol Muayenesi

Halatlı çektirme yük kaldırma ve çektirme işlerini kolaylıkla yapan kaldırma iletme ekipmanıdır. Halatlı çektirme “Trifor” olarakta bilinmektedir. Halatlı çektirme genellikle çekme işlerinin yapıldığı yerlerde yani inşaat sektöründe, asansör montajlarında, dağcılık sektöründe, yolda kalmış araçları çekmede ve herhangi bir yükü çekmede kullanılmaktadır.

Halatlı çektirme kullanılırken mutlaka kapasitesi kadar yükleri çektirilmelidir. Her ne kadar aşırı yüklere karşı emniyeti bulunsa da yinede dikkat edilmelidir. Halatlı çektirme devamlı olarak ağır yükleri çektirdiği için zamanla halatlı çektirme ekipmanları deformasyona uğrayabilir. Buda iş kazalarına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için mutlaka bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması gerekir. Kontrollerin yapılması hem iş kazalarının önüne geçer hemde halatlı çektirmenin performansını arttırır.

Halatlı çektirme kontrolleri 6331 sayılı kanun gereğince “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ve bu yönetmeliğinin ek 3. bölümün 2.2 Kaldırma iletme ekipmanlarının 2.2.1 – 2.2.2 – 2.2.3 maddelerine tabiidir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Periyodik Kontrol Süresi

Femko, Bu yönetmelikte belirtilen standartlara göre halatlı çektirme’nin periyodik kontrol süresi 1 yıl dır. Ayrıca femko mühendis ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği halatlı çektirme muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.