Toprak Sürekliliği Testi – LVD Testi

Toprak Sürekliliği Testi – LVD Testi

Toprak Sürekliliği Testi – Topraklama Testi (LVD Testi)

Toprak süreklilik testi PE(koruma) iletkeni ile erişilebilir metal kısımlar arasında gerçekleştirilmektedir. Buradaki amaç, herhangi olası bir elektrik kaçağı anında ürünü kullanan kişi ya da operatörün güvenliğinin sağlanmasıdır. 50Hz-10A akım enjeksiyonu en az 10sn. uygulanmalı ve ölçülen direnç değeri 0,1 Ohm’dan daha düşük değerde olmalıdır. Bu durum için bir elektrik panosunda ya da elektrik ile çalışan bir makinede, toprak iletkeni ile bu iletkene en uzak mesafede bir iletim olması istenmektedir. Ayrıca bu iletimin sürekli olarak devam etmesi istenmektedir. İster panonun kapağında, isterse makinenin gövdesinde muhtemel bir elektriksel kaçak durumunda kullanıcı ya da operatör güvenliği için bu kaçağın toprak iletkeninden akıp gitmesi istenmektedir. Bunun için de yapılması gereken toprak iletkeni ile en uzak mesafe arasında, 10 amperlik bir sabit akım verilerek, buradaki gerilim düşümü ölçülür. Ölçülen veriler ışığında ohm kanununa göre direnç hesaplanır. Burada direnç 0,1 ohm dan düşük olmak zorundadır.

Topraklamanın temelinde insan hayatının korunması, işletme elemanlarının ve diğer eşyaların herhangi bir hata olasılığında elektriğin verebileceği hasarlara karşı korunması ana fikri oluşturmaktadır. Yeni yapılan veya değiştirilen bir ürünün ya da işletmenin devreye alınmadan önce montaj ve inşa aşamasında nitel (göz ile ) ve nicel (deneysel ve ölçüm ) açılardan gözlemlerden geçirilmesi gerekmektedir.

İlgili ürün ya da işletme elemanlarının, güvenlik standartlarını sağlayıp sağlamadığı, Elemanların seçiminin, montajının imalatçı verilerine göre yapılıp yapılmadığının, Güvenliği etkileyen hasarların olup olmadığının, Tehlikeli gövde akımlarına karşı koruma önlemlerinin alınıp alınmadığı, Kablo, iletken ve baraların akım taşıma kapasitesine uygun seçilip seçilmediği vb. konuların kontrolü yapılmalıdır.

Enerjisiz durumda ki ürün ya da tesis nicel gözlem yapılmadan önce nitel gözleme tabi tutulmalıdır. Nicel gözlem; ölçme ve denetleme kavramlarını içermektedir. Çeşitli ölçü ve test aletleri ile yapılmaktadır.

Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği gereğince ölçüm ve test yapılması gereken konular şöyledir; Süreklilik Testleri, İzolasyon Direncinin Ölçülmesi, Toprak Özdirencinin Ölçülmesi, Topraklama Direncinin Ölçülmesi, Loop Empedans Ölçümü, RCD Testi, PSC (kısa devre akımı) ve PFC (muhtemel kaçak akım) Testi.

Femko Corporation, elektriksel güvenlik testleri yönünden bu kapsamında bulunan ürünler için Topraklama Testi, Torak Sürekliliği Testi, Kaçak Akım Testi, Yüksek Gerilim Testi, Gerilim Düşümü Testi, İzolasyon Direnci Testi, Süreklilik Testi, Fonksiyonel Testler, Boşalma Süresi Tayini işlemleri için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Test Başvurularınız İçin;

Test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.