Elektromanyetik Uyumluluk Testleri - EMC Testi

Elektromanyetik Uyumluluk Testleri - EMC Testi - Femko

Emc Nedir?

EMC, “Elektromanyetik Uyumluluk”un kısaltmasıdır. Elektromanyetik uyumluluk, elektronik ve elektrikli cihazların birbirleriyle ve çevreleriyle, elektromanyetik alanlardan kaynaklanan müdahalelere veya etkilere dayanabilme yeteneğini ifade eder.

Elektromanyetik alanlar, elektrik akımlarının oluşturduğu manyetik alanlar ve manyetik alan değişimlerinin oluşturduğu elektrik alanlar olarak özetlenebilir. Elektrikli ve elektronik cihazlar, bu elektromanyetik alanlara tepki verebilir ve aynı zamanda çevrelerine de elektromanyetik alanlar yayabilirler.

EMC, farklı cihazların birbirleriyle ve çevreleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilmesini sağlamayı amaçlar. Bu, elektromanyetik parazitlerin ve girişimlerin minimize edilmesi, cihazların sağlıklı ve güvenilir çalışmasının sağlanması anlamına gelir. EMC uyumluluğu, hem cihazların üreticileri hem de kullanıcıları için önemlidir, çünkü müdahale veya etkileşimler cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

EMC uyumluluğunu sağlamak için cihazların tasarımı, parazit filtreleri, yalıtım, ekranlama ve benzeri teknikler kullanılarak elektromanyetik etkileşimlerin minimize edilmesi gerekir. Bu sayede cihazlar, diğer cihazlarla ve çevreleriyle sorunsuz bir şekilde çalışabilir.

Emc Testi Nedir?

EMC testi, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik etkileşimlere karşı dayanıklılığını ve elektromanyetik parazit yayımını değerlendiren bir süreçtir. Bu testler, cihazların diğer cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışmasını ve çevrelerine olumsuz etki yapmamasını sağlamayı amaçlar.

Emc Testleri Nelerdir?

EMC testleri, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik uyumluluğunu değerlendirmek için yapılan çeşitli testlerden oluşur. Bu testler, cihazların elektromanyetik alanlara dayanıklılığını ve elektromanyetik parazit yayımını ölçmek amacıyla yapılır. Temel EMC testleri arasında şunlar bulunabilir:

 1. Radyasyon Testi: Bu test, cihazın elektromanyetik radyasyon yayımını ölçer. Cihazın yaydığı elektromanyetik alanlar değerlendirilir ve belirli sınırlar içinde kalıp kalmadığı kontrol edilir.
 2. İletim Testi: Cihazın elektromanyetik alanlardan kaynaklanan girişimlere karşı ne kadar hassas olduğunu değerlendirir. Başka cihazların yaydığı elektromanyetik alanların cihazın performansını nasıl etkilediği test edilir.
 3. Elektrostatik Deşarj (ESD) Testi: Cihazın statik elektrik deşarjına karşı dayanıklılığını ölçer. Ani statik elektrik deşarjlarına karşı ne kadar dirençli olduğu test edilir.
 4. Elektromanyetik Alan İmmünite Testi: Cihazın dış kaynaklı elektromanyetik alanlara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu test eder. Örneğin radyo frekans (RF) alanlarına veya manyetik alanlara karşı direncini değerlendirir.
 5. Hızlı Transient Darbe (Fast Transient Burst) Testi: Cihazın hızlı ve ani elektrik darbelerine karşı dayanıklılığını ölçer. Özellikle endüstriyel çevrelerde oluşabilen hızlı transiyent darbelerine karşı test edilir.
 6. Yükleme ve Boşaltma (Surge) Testi: Cihazın aşırı gerilimlere karşı dayanıklılığını ölçer. Ani gerilim yükselmesi ve düşmesine karşı nasıl tepki verdiği test edilir.
 7. İletkenlik ve Radyatif Girişim Testleri: Cihazın enerji hatlarından kaynaklanan girişimlere ve yayımlanan radyasyonun diğer cihazları nasıl etkilediğini ölçer.
 8. Elektromanyetik Alan Yayılma Testi: Cihazın kablosuz iletişim özelliklerinin ve radyo frekans yayılımının ölçüldüğü testlerdir.

Bu temel testler, cihazın elektromanyetik uyumluluğunu sağlamak için yapılan önemli adımlardır. Uygulanacak testler, cihazın türüne, kullanım amacına ve ilgili standartlara göre değişebilir.

Emc Testi Nasıl Yapılır?

EMC testi, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik uyumluluğunu değerlendirmek için çeşitli testlerin gerçekleştirildiği bir süreçtir. İşte genel olarak EMC testinin nasıl yapıldığına dair bir açıklama:

 1. Test Ortamının Hazırlanması: Testlerin güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar vermesi için özel bir elektromanyetik uyumluluk test odası veya odası gereklidir. Bu ortam, dış elektromanyetik girişimlerini minimize etmek ve test sonuçlarını güvenilir hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır.
 2. Cihazın Hazırlanması: Test edilecek cihazın doğru bir şekilde kurulması ve bağlantılarının yapılması gerekir. Cihazın gerekli tüm güç kaynakları ve veri bağlantıları düzgün bir şekilde kurulmalıdır.
 3. Test Yönteminin Seçimi: Hangi EMC testlerinin yapılacağına ve hangi yöntemlerin kullanılacağına karar verilmelidir. Testler, cihazın türüne ve kullanım amacına bağlı olarak değişebilir.
 4. Test Parametrelerinin Ayarlanması: Seçilen testler için gerekli parametreler ayarlanır. Bu parametreler, test edilen cihazın özelliklerine, çevre koşullarına ve ilgili standartlara göre belirlenir.
 5. Testin Gerçekleştirilmesi: Test parametreleri belirlendikten sonra, cihaz üzerine elektromanyetik alanlar uygulanır veya cihazın elektromanyetik alan yayımları ölçülür. Test sonuçları kaydedilir.
 6. Sonuçların Değerlendirilmesi: Test sonuçları, ilgili standartlar ve yönergeler doğrultusunda değerlendirilir. Cihazın uyumluluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığı belirlenir.
 7. Gerekirse Tekrar Testi: Eğer test sonuçları uygun değilse, cihazın tasarımında veya bileşenlerinde değişiklikler yapılması gerekebilir. Bu durumda testler tekrarlanabilir.
 8. Test Raporunun Oluşturulması: Başarıyla tamamlanan testlerin sonuçları, test raporu olarak hazırlanır. Bu rapor, cihazın uygunluğunu kanıtlamak için gereken belgelerden biridir.

EMC testi, cihazların elektromanyetik uyumluluğunu sağlamak ve elektromanyetik etkileşimlere karşı dayanıklılığını ölçmek için önemli bir adımdır. Testler, genellikle ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılır ve cihazın pazarda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir.

EMI Nedir?

EMI, “Elektromanyetik İnterferans”ın kısaltmasıdır. Elektromanyetik interferans, elektriksel veya elektronik cihazların birbirleriyle veya çevreleriyle olumsuz şekilde etkileşime girdiği durumları ifade eder. Bu etkileşimler, elektromanyetik alanlardan kaynaklanan elektromanyetik dalgaların neden olduğu müdahalelere veya bozulmalara işaret eder.

Elektromanyetik interferans, cihazların performansını düşürebilir, iletişim sistemlerinin kesintiye uğramasına neden olabilir ve hatta cihazların arızalanmasına yol açabilir. Bu tür müdahaleler, özellikle yoğun elektronik cihazların kullanıldığı ortamlarda ortaya çıkabilir.

EMI, iki tür etkileşim şeklinde oluşabilir:

 1. İletken EMI: Elektromanyetik enerjinin iletken yollar boyunca iletimi nedeniyle oluşur. Örneğin, elektrik hatları veya kablolar, elektriksel gürültüyü diğer cihazlara veya sistemlere iletebilir.
 2. Radyatif EMI: Elektromanyetik enerjinin yayılması sonucu oluşur. Bu, kablosuz iletişim veya radyo dalgalarının etkileşimleri gibi durumları içerir.

EMI’nın etkilerini azaltmak veya engellemek için elektromanyetik uyumluluk (EMC) önlemleri alınır. Elektromanyetik uyumluluk testleri ve tasarım yönergeleri, cihazların diğer cihazlarla ve çevreleriyle sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

EMI Testi

EMI testi, elektrikli ve elektronik cihazlarda oluşan elektromanyetik interferansı değerlendiren bir süreçtir. Bu test, cihazların elektromanyetik etkileşimlere dayanıklılığını ölçmek ve çevreye zarar vermemek amacıyla yapılır. Test sırasında, cihaza önceden belirlenmiş frekansta elektromanyetik sinyaller uygulanır ve cihazın tepkisi gözlemlenir. Eğer cihazın normal çalışması etkilenirse, tasarımın veya bileşenlerin düzeltilmesi gerekebilir. Bu testler, cihazların güvenliği ve performansı için önemlidir ve ulusal standartlara uygun olarak yapılır.

EMI/EMC Nedir?

EMI ve EMC, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik uyumluluklarıyla ilgili terimlerdir.

EMI (Elektromanyetik İnterferans): EMI, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik alanlardan kaynaklanan girişimlerle etkileşime girmesini ifade eder. Bu tür girişimler, cihazların normal çalışmasını bozabilir veya diğer cihazların çalışmasını etkileyebilir. Örneğin, bir cihazın yaydığı elektromanyetik radyasyonun, başka bir cihazın performansını olumsuz etkilemesi EMI’ye örnektir.

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk): EMC, elektrikli ve elektronik cihazların birbirleriyle ve çevreleriyle elektromanyetik uyum içinde çalışabilme yeteneğini ifade eder. EMC, cihazların hem elektromanyetik girişimlere karşı dayanıklı olmasını hem de elektromanyetik parazit yayımını sınırlamasını içerir. Cihazların diğer cihazlarla ve çevreleriyle sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için EMC gereklidir.

Kısacası, EMI cihazların elektromanyetik girişimleri ve etkileşimleri ifade ederken, EMC cihazların elektromanyetik uyumluluk içinde çalışma yeteneğini ifade eder.

EMI/EMC Farkı

EMI (Elektromanyetik İnterferans) ve EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) terimleri, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik etkileşimleri ve uyumluluğuyla ilgilidir. İşte EMI ve EMC arasındaki farkı daha ayrıntılı olarak açıklamaya çalışayım:

EMI (Elektromanyetik İnterferans):

 • EMI, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik alanlardan kaynaklanan girişimlerle etkileşime girmesini ifade eder.
 • Elektromanyetik interferans, cihazların normal çalışmasını bozabilir veya diğer cihazların çalışmasını etkileyebilir.
 • Örneğin, bir radyo frekans yayını, başka bir cihazın sinyalini engelleyebilir veya bozabilir.

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk):

 • EMC, elektrikli ve elektronik cihazların birbirleriyle ve çevreleriyle elektromanyetik uyum içinde çalışabilme yeteneğini ifade eder.
 • EMC, hem cihazların elektromanyetik girişimlere karşı dayanıklı olmasını hem de elektromanyetik parazit yayımını sınırlamasını içerir.
 • EMC, cihazların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve çevrelerine olumsuz etki yapmamak amacıyla önemlidir.

Özetle, EMI, cihazların elektromanyetik etkileşimlerini ve girişimlerini ifade ederken, EMC cihazların elektromanyetik uyum içinde çalışma yeteneğini ifade eder. EMC, EMI’nın etkilerini kontrol ederek cihazların birbirleriyle ve çevreleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefler.

EMI/EMC Testleri Nelerdir?

EMI/EMC testi, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik uyumluluklarını değerlendirmek ve elektromanyetik interferansa karşı dayanıklılıklarını ölçmek için yapılan bir test sürecidir. Bu testler, cihazların diğer cihazlarla ve çevreleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

EMI/EMC testi genellikle şunları içerebilir:

 1. Elektromanyetik Parazit Yayımı Testleri: Cihazın yaydığı elektromanyetik radyasyonun ölçülmesi ve belirli limitler içinde kalıp kalmadığının değerlendirilmesi.
 2. Elektromanyetik Parazitlere Karşı Dayanıklılık Testleri: Cihazın dış elektromanyetik alanlardan kaynaklanan girişimlere karşı ne kadar dirençli olduğunun ölçülmesi.
 3. Elektrostatik Deşarj (ESD) Testleri: Cihazın statik elektrik deşarjlarına karşı dayanıklılığının ölçülmesi.
 4. Hızlı Transient Darbe (Burst) Testleri: Cihazın hızlı ve ani elektriksel darbelere karşı dayanıklılığının ölçülmesi.
 5. Yükleme ve Boşaltma (Surge) Testleri: Cihazın aşırı gerilimlere karşı dayanıklılığının ölçülmesi.
 6. İletkenlik ve Radyatif Girişim Testleri: Cihazın enerji hatlarından kaynaklanan girişimlere ve yayımlanan radyasyonun diğer cihazları nasıl etkilediğinin ölçülmesi.
 7. Elektromanyetik Alan Yayılma Testleri: Cihazın kablosuz iletişim özelliklerinin ve radyo frekans yayılımının ölçüldüğü testler.
 8. Diğer Özelleştirilmiş Testler: Cihazın özelliklerine ve kullanım amacına göre farklı testler de yapılabilir.

EMI/EMC testleri, cihazların güvenliği, performansı ve çevresel etkileri için önemlidir. Bu testler sayesinde cihazların diğer cihazlarla ve çevreleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasının sağlanması amaçlanır.

EMI ve EMC Standartları

EMI ve EMC konularında birçok ulusal ve uluslararası standart bulunmaktadır. Bu standartlar, cihazların elektromanyetik uyumluluk ve interferansa karşı dayanıklılığını değerlendirmek için kullanılır. İşte bazı önemli EMI/EMC standartları:

EMI Standartları:

 • CISPR 11: Endüstriyel, ticari ve hafif endüstriyel radyo frekans ekipmanlarının radyo frekans yayımlarının ölçülmesi ve sınıflandırılması için standart.
 • CISPR 22: Bilgi teknolojisi ekipmanlarının radyo frekans yayımlarının ölçülmesi ve sınıflandırılması için standart.
 • CISPR 25: Otomotiv, motorlu taşıtlar ve iç ekipmanlarının elektromanyetik uyumluluğunu değerlendirmek için standart.
 • EN 55032: Elektromanyetik uyumluluk için çok yönlü cihazların radyo frekans yayımlarının sınıflandırılması.
 • EN 61000-6-3: Ev, ofis ve benzeri ortamlarda bulunan cihazların elektromanyetik uyumluluğu.

EMC Standartları:

 • EN 55024: Bilgi teknolojisi ekipmanları için elektromanyetik uyumluluk.
 • EN 61000-4-2: Elektrostatik deşarj (ESD) testleri için standart.
 • EN 61000-4-3: Yaygın frekans aralıklarında elektromanyetik alanlar altında dayanıklılık testleri için standart.
 • EN 61000-4-4: Elektriksel hızlı geçiş darbelerine karşı dayanıklılık testleri için standart.
 • EN 61000-4-5: İletkenlik ve radyatif yükleme ve boşaltma testleri için standart.

Bu sadece birkaç örnektir ve farklı cihaz türleri için farklı standartlar bulunmaktadır. Cihazın tipine, kullanım amacına ve coğrafi bölgeye göre uygun olan standartlar seçilir ve testler bu standartlara göre yapılır. EMI ve EMC standartlarına erişmek için aşağıdaki ulusal ve uluslararası standart kuruluşlarının web sitelerini inceleyebilirsiniz:

 • International Electrotechnical Commission (IEC)
 • International Organization for Standardization (ISO)
 • European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
 • American National Standards Institute (ANSI)
 • Ulusal Elektrikli ve Elektronikli Ürünler Test ve Analiz Merkezi (ULETAM)

Bu kaynaklar, güncel EMI ve EMC standartlarını bulmanızı sağlayacaktır. Ancak hatırlatmak isteriz ki, hangi standartların sizin ürününüz için geçerli olduğunu belirlemek ve uygun testleri yapmak için genellikle bir uzman veya test laboratuvarının yardımına ihtiyaç duyulabilir.

Elektromanyetik Uyumluluk Testleri (EMC Testi)

EMC Testleri, bir cihazın elektromanyetik uyumluluğunun diğer cihazlardan etkilenebilmesi veya diğer cihazları bozabilmesi kapsamında, elektrikli ve elektronik tüm cihazlara uygulanacak gereklilikleri belirlemektedir. EMC Testlerinin yapılması ile imalatçı firmalar ürettikleri ürünlerinin EMC deney şartlarına uygunluğunu kanıtlamış olurlar. 1996 yılından itibaren elektronik cihazlar için zorunlu hale getirilen EMC standartları gereğince ürünlerini pazarlamak ve piyasaya sunmak isteyen üreticiler, bu standartlar ışığında çeşitli EMC testi ve LVD testi gibi kritik deneylerini yaptırarak bu testlerden geçen cihazlarına “CE” işaretini koymaları gerekmektedir.

2014/30/AB EMC Yönetmeliği (eski 2004/108/AT), elektrikli ve elektronik tüm cihazlarla elektrikli ve elektronik bileşenlerden oluşan tüm tesisatları kapsamaktadır. Bu kapsamdaki cihazların oluşturduğu azami elektromanyetik bozucu etkilerinin mevzuatlarda tanımlanan cihazların kullanımını engelleyemeyeceğini ve her hangi bir teknik zarara yol açmayacağını ispatlamış olurlar. Burada tanımlanan cihazlar ise şu şekilde ifade edilebilmektedir;

 • Sanayi üretimi ekipmanları,
 • Mobil telsiz ve mobil radyo veya ticari telsiz telefon donanımları,
 • Radyo alıcıları ve televizyon alıcıları,
 • Ev aletleri ve elektronik ev eşyaları,
 • Hava telsiz ve deniz telsiz (radyo) ekipmanları,
 • Elektronik eğitim araçları,
 • Telekomünikasyon ağları,
 • Floresan lambalar,
 • Yayın vericileri,
 • Lambalar,
 • Mobil radyo donanımları,

Elektromanyetik uyumluluk, elektromanyetik enerjinin yaratılması, iletilmesi ve alınması esnasında sağlanan ve elektromanyetik açıdan belirli bir girişim oluşturmayacak her türlü etki olarak tanımlanabilmektedir. Bir elektronik ürünün iç pazara sunulması yada ihracatı gibi pazarlanabilmesi durumları bakımından, elektromanyetik uyumluluk çok elzem bir kriter halini almaktadır. Eğer ki bir ürün herhangi bir ülkenin elektromanyetik uyumluluk şartlarını ve koşullarını karşılamıyorsa, bu ürünün o ülkede satılması mümkün olmamaktadır.

Femko EMC Laboratuvarı olarak, akredite test hizmetleri sunan firmamızda yapılan her bir test için emc standartlarının tespiti ürün ailelerine bağlı olarak veya genel standartlar ışığında gerçekleştirilmektedir. Her ürün için yapılacak emc testleri ve uygulanacak test değerleri bu çerçevede belirlenmekte ve emc test fiyatları da yapılacak test çeşitliliğine göre belirlenmektedir. Akredite EMC testi yapan firmaların gerçekleştirdikleri emc deneyleri ve yapılan testler sonucunda elde edilen verilere göre sundukları emc raporları uluslararası geçerliliği olan bir resmiyet kazanmaktadır. Alanında uzman kadrosu ve gelişmiş yenilikçi test laboratuvarları ile profesyonel hizmetler sunan Femko, Avrupa birliği tarafından uluslararası tanınırlığı olan bir onaylanmış kuruluş olmasının yanı sıra gerek Türkiye’de gerekse dünya üzerinde bir çok firmanın test ve belgelendirme ihtiyaçlarına çözümler sunan akredite bir denetim kuruluşudur. Femko emc testi alanlarındaki çalışmalarını Türkak Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

EMC Testleri ve Yöntemleri

Elektromanyetik uyumluluk ve girişim konularında hem cihaz seviyesinde, hem de platform ve sistem seviyesinde birtakım testler mevcuttur. Bu testlerde kullanılan ölçütler de EMI-EMC Standartları olarak belirlenmişlerdir. Bu standartlar ürünün elektromanyetik olarak kalitesini belirleyen başlıca unsurları tanımlamaktadırlar. Bir dizi standart bu “Yayınım ve Bağışıklık” olaylarını bir ürün veya bir ürün grubu için özellikle incelediği gibi birçok durumda da her iki olay bir tek ve aynı standart da anılıp irdelenmektedir. EMC testleri genellikle ilgili standartlar esas alınarak gerçekleştirilmekte ve değerlendirilmektedir. Elektromanyetik Uyumlulukta iki ana grup esastır;

Emission (Elektromanyetik Parazit Yayma)

 • Radıated magnetıc fıeld emıssıon (elektromanyetik dalga radyasyonunun ölçülmesi)
 • Conducted emıssıon (parazit dalga gerilimi ölçülmesi)
 • Power dısturbance (parazit dalga gücünün ölçülmesi)
 • Düzgün sürekli olmayan kırılgan parazit dalgaların ölçülmesi
 • Alçak frekans şebeke parazit dalgaları

Immunity (Elektromanyetik Parazite Bağışıklık)

 • Implus formunda Fönomenler: Statik Elektriğin Deşarjı Electrostatic Discharge, İletkenlerde ani darbe gerilim sivrilikleri
 • Sürekli veya implus formunda Fönomenler: Radyasyon yoluyla yüksek frekanslı etkilenme, İletkenler yoluyla yüksek frekanslı etkilenme, 50-Hz- Manyetik alanı yoluyla yüksek frekanslı etkilenme
 • Aşırı gerilim sıçraması, gerilim kesintileri gibi diğer Fönomenler-Voltage dips&Interrupts

Test - EMC Testi - LISN - Femko

Emisyon testleri 2 farklı yöntem ile gerçekleştirilmektedir. İlk önce iletkenlik yoluyla yapılan emisyon test işlemlerinde cihazın, ürünün veya sistemin akım ve gerilim değerleri ölçülmektedir. Bu parametreler ölçülürken de akım probu ile akım, LISN ( Line Impedance Stabilization Network – Hat Empedansı Sabitleyici Şebeke ) ile de gerilim ölçülmektedir.

Işıma yoluyla emisyon test işlemlerinde ise elektrik alan ve manyetik alan değerleri ölçülmektedir. Burada yapılan ölçümlerde yöntem olarak elektrik alan antenleri veya halka antenler kullanılmaktadır. Bikonik antenler ( 30 – 300 MHz), Log – periyodik antenler ( 300 – 200 MHz) veya Huni antenler ( 2.000 – 18.000 MHz) de bu ölçümlemeler için kullanılabilmektedir. EMI Alıcı kullanarak da tüm bu ölçümler çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra elektrik alan probu kullanarak da yüksek alanların ölçüm işlemleri sağlanabilmektedir.

Tüm bu testlerin uygulamalarında “Ekranlı Oda, Yarı Yansımasız Oda, Tam Yansımasız Oda, Açık Saha Test Alanı” olmak üzere 4 farklı test ortamı bulunmaktadır. Ekranlı oda, dış elektromanyetik ortamdan yalıtılmış bir alandan oluşmaktadır. Faraday kafesi bunun en iyi ve ilk örneğidir. Yansımasız oda ise duvarlarında elektromanyetik dalgayı soğurucu malzeme bulunan alanlardan oluşmaktadır.

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi İçin Test Standartları (EMC Testleri)

EMC-Yansımasız Oda Testleri
TS EN 61000-4-3 (80MHz-8GHz) Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı
(TS EN 55011, TS EN 55013, TS EN 55032) (30MHz-18GHz) Yayılım Bozulması

EMC-İletim Yoluyla Bağışıklık Kafesi
TS EN 61000-4-2 Elektrostatik Boşalmaya Karşı Bağışıklık
TS EN 61000-4-4 Elektriksel Hızlı Geçici Rejim, Patlama Bağışıklığı
TS EN 61000-4-5 Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık
TS EN 61000-4-6 RF Alanlar Tarafından End. İletilen Bozulmalara Karşı Bağ.
TS EN 61000-4-8 Şebeke Frekanslı Manyetik Alana Karşı Bağışıklık
TS EN 61000-4-9 Darbe Şeklindeki Manyetik Alanlara Bağışıklık
TS EN 61000-4-10 Sönümlü ve Osilasyonlu Manyetik Alan Deneyi
TS EN 61000-4-11 Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri

EMC-Radyo TV Bağışıklık Kafesi Testleri
TS EN 55020 Anten Giriş Bağışıklık Testi (S1)
TS EN 55020 RFI Gerilimlere Karşı Bağışıklık Testi (S2a)
TS EN 55020 RFI Akımlara Karşı Bağışıklık Testi (S2b)
TS EN 55020 Yayılan Alanlara Karşı Bağışıklık Testi (S3 )
TS EN 55020 Ekranlama Etkinliği Testi (S4)

EMC-Aydınlatma Ekipmanları Testleri
TS EN 55015 Aydınlatma cihazlarından iletilen ve yayılan bozulma ölçümleri:
Bağlantı ucu bozulma gerilimi(9kHz-30MHz)
Manyetik alan yayılım bozulması(9kHz-30MHz)

EMC-İletilen Emisyon Testleri
TS EN 55011, TS 55013, TS EN 55014-1, TS EN 55032 Bağlantı ucu bozulma gerilimi(150kHz-30MHz)
TS EN 55014-1 Bağlantı ucu bozulma gücü(30-300MHz)

EMC-Tıkırtı(Click) Testleri
TS EN 55014-1 Tıkırtı (Click-İletilen süreksiz bozulma) ölçümleri: (150kHz, 500kHz, 5MHz, 30MHz frekanslarında)

EMC-Harmonik & Kırpışma Testleri
TS EN 61000-3-2 Harmonik akım bozulmaları
TS EN 61000-3-3 Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Deneyi
TS EN 61000-4-13 Harmonik Bağışıklık Deneyleri

EMC-Açık Alan Testleri
TS EN 55011, TS EN 55013, TS EN 55032 Yayılım bozulması ölçümleri

Genel Test Standartları
TS EN 61000-4-2 Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi
TS EN 61000-4-3 Işıyan Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi (20MHz – 3GHz, 30V/m)
TS EN 61000-4-4 Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklık Deneyi
TS EN 61000-4-5 Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyi
TS EN 61000-4-6 RF Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Deneyi
TS EN 61000-4-8 Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi
TS EN 61000-4-9 Darbe Şeklindeki Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi
TS EN 61000-4-11 Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık Deneyi
TS EN 61000-4-16 0Hz – 150 kHz Frekans Aralığında İletilen Ortak Mod Bozulmalar
TS EN 61000-3-2 Akım Harmonikleri Yayınımı
TS EN 61000-3-3 Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınır Değerleri
TS EN 55011, TS EN 55025, TS EN 55032 Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi
TS 4008 EN 55014-1, TS EN 55014-2 Ev Aletleri, Elektrikli Aletler ve Benzeri Aparatlar
TS EN 61000-6-1, TS EN 61000-6-3 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları Cihazları
TS EN 61000-6-2, TS EN 61000-6-4 Sanayi Ortamı Cihazları
TS EN 60601-1-2 Elektrikli Tıbbi Cihazlar
TS EN 61326-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanım için Elektrikli Cihazlar
TS EN 61204-3 Düşük Gerilim Güç Kaynakları (D.A Çıkışlı)
TS EN 301 489-1 Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyospektrum Konuları – Radyo Cihazı ve Hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri
TS EN 12015, TS EN 12016 Asansörler, Yürüyen Merdivenlerde Kullanılan Kontrol Düzenekleri
TS EN 60974-10 Ark Kaynağı Cihazları
TS EN 62040-1, TS EN 62040-2 Kesintisiz Güç Sistemleri (KGS)
TS EN 62310-2 Statik Aktarma Sistemleri – Bölüm 2: Elektromanyetik Uyumluluk Şartları
TS EN 50293 Yol Trafik İşaret Sistemleri
TS 7425 EN 60730-1 Otomatik Kontrol Düzenleri
TS EN 50130-4 Elektromanyetik Uyumluluk – Yangın, Hırsız ve Genel Amaçlı Alarm Sistemleri için Bağışıklık Deneyleri
TS EN 50270 Yanıcı ve Toksik Gazları Algılayan Cihazlar
TS EN 61547 Genel Aydınlatma Amacıyla Kullanılan Cihazlar
IEC 60533 Gemilerdeki Elektrikli ve Elektronik Kurulumlar
TS EN 50121-3-2 Demiryolu Uygulamaları-Elektromanyetik Uyumluluk Bölüm 3-2: Tren – Avadanlık
TS EN 60255-26 Ölçme Röleleri ve Koruma Cihazları için Elektromanyetik Uyumluluk Kuralları
OIML R 117-1 Dinamik Sıvı Ölçüm Sistemleri
ISO 7637-2, ISO 7637-3 Otomotivlerde Kullanılan Elektrikli, Elektronik Cihazlar

EMC Laboratuvarlarında Gerçekleştirilen Bağışıklık Testleri
TS EN 61000-4-2 Elektrostatik Boşalmaya Karşı Bağışıklık (Havadan:2-16.6kV,Temasla:1-8kV)
TS EN 61000-4-3 Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı (80MHz-1GHz,1-3-10V/m)
TS EN 61000-4-4 Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/ Patlama Bağışıklığı(Güç Portlarına:0.5 4kV,2.5kHz-5kHz ;Data Portlarına:0.25-2kV, 5kHz)
TS EN 61000-4-5 Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık(0.5-4kV aralığındaAçık Devre Gerilim Yükselmesi:1.2/50ms,Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20ms)
TS EN 61000-4-6 RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (150kHz-230MHz aralığında;1,3,10 V seviyelerinde)
EN 61000-4-8: Şebeke frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık(3,30 A/m)
TS EN 61000-4-11 Gerilim Çukurları,Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık (%0.UT-%100.UT ‘de 0.05-9999ms sürelerinde)
TS EN 61000-4-12: Salınımlı Dalgalar Bağışıklık
TS EN 61000-4-18 Sönümlü Salınımlı Dalgalar Bağışıklık

EMC Laboratuvarlarında Gerçekleştirilen Yayınım Testleri
TS EN 61000-6-3,TS EN 61000-6-4 Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi(150kHz – 30MHz)
TS EN 61000-6-3,TS EN 61000-6-4 Yayılım Bozulması(30MHz-1GHz)
TS EN 61000-3-2 Harmonikler(2-40. Harmonik arası)
TS EN 61000-3-3 Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma(Kısa ve Uzun süreli)

EN 617:2001+A1:2010, EN 618:2002+A1:2010, EN 619:2002+A1:2010, EN 620:2002+A1:2010, EN 1155:1997, EN 1155:1997/A1:2002, EN 12015:2014, EN 12016:2013, EN 12895:2015, EN 12895:2015+A1:2019, EN 13241-1:2003+A1:2011, EN 13309:2010, EN ISO 13766-1:2018, EN 14010:2003+A1:2009, EN ISO 14982:2009, EN 16361:2013, EN 16361:2013+A1:2016, EN 50065-1:2011, EN 50065-2-1:2003, EN 50065-2-1:2003/A1:2005, EN 50065-2-1:2003/AC:2003, EN 50065-2-2:2003, EN 50065-2-2:2003/A1:2005, EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006, EN 50065-2-2:2003/AC:2003, EN 50065-2-3:2003, EN 50065-2-3:2003/A1:2005, EN 50065-2-3:2003/AC:2003, EN 50083-2:2012, EN 50083-2:2012/A1:2015, EN 50121-1:2006, EN 50121-1:2006/AC:2008, EN 50121-2:2006, EN 50121-2:2006/AC:2008, EN 50121-3-1:2006, EN 50121-3-1:2006/AC:2008, EN 50121-3-1:2017, EN 50121-3-2:2006, EN 50121-3-2:2006/AC:2008, EN 50121-3-2:2016, EN 50121-4:2006, EN 50121-4:2006/AC:2008, EN 50121-4:2016, EN 50121-5:2006, EN 50121-5:2006/AC:2008, EN 50121-5:2017, EN 50130-4:2011, EN 50148:1995, EN 50270:2006, EN 50270:2015, EN 50270:2015/AC:2016-08, EN 50293:2012, EN 50370-1:2005, EN 50370-2:2003, EN 50412-2-1:2005, EN 50412-2-1:2005/AC:2009, EN 50428:2005, EN 50428:2005/A1:2007, EN 50428:2005/A2:2009, EN 50470-1:2006, EN 50490:2008, EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010, EN 50491-5-3:2010, EN 50498:2010, EN 50512:2009, EN 50529-1:2010, EN 50529-2:2010, EN 50550:2011, EN 50550:2011/AC:2012, EN 50550:2011/A1:2014, EN 50557:2011, EN 50561-1:2013, EN 50561-1:2013/AC:2015, EN 55011:2009, EN 55011:2009/A1:2010, EN 55011:2016, EN 55011:2016/A1:2017, EN 55011:2016/A11:2020, EN 55012:2007, EN 55012:2007/A1:2009, EN 55014-1:2006, EN 55014-1:2006/A1:2009, EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997, EN 55014-2:1997/A1:2001, EN 55014-2:1997/A2:2008, EN 55014-2:1997/AC:1997, EN 55015:2006, EN 55015:2006/A1:2007, EN 55015:2006/A2:2009, EN 55015:2013, EN IEC 55015:2019, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 55022:2010, EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010, EN 55032:2012, EN 55032:2012/AC:2013, EN 55032:2015, EN 55032:2015/A11:2020, EN 55035:2017, EN 55035:2017/A11:2020, EN 55103-1:2009, EN 55103-1:2009/A1:2012, EN 55103-2:2009, EN 60034-1:2010, EN 60034-1:2010/AC:2010, EN 60204-31:1998, EN 60204-31:2013, EN 60255-26:2013, EN 60255-26:2013/AC:2013, EN 60669-2-1:2004, EN 60669-2-1:2004/A1:2009, EN 60669-2-1:2004/A12:2010, EN 60669-2-1:2004/AC:2007, EN 60730-1:2000, EN 60730-1:2000/A1:2004, EN 60730-1:2000/A16:2007, EN 60730-1:2000/A2:2008, EN 60730-1:2000/A16:2007/AC:2010, EN 60730-1:2000/AC:2007, EN 60730-1:2011, EN 60730-2-5:2002, EN 60730-2-5:2002/A11:2005, EN 60730-2-5:2002/A1:2004, EN 60730-2-5:2002/A2:2010, EN 60730-2-6:2008, EN 60730-2-7:2010, EN 60730-2-7:2010/AC:2011, EN 60730-2-8:2002, EN 60730-2-8:2002/A1:2003, EN 60730-2-9:2010, EN 60730-2-14:1997, EN 60730-2-14:1997/A1:2001, EN 60730-2-15:2010, EN 60870-2-1:1996, EN 60945:2002, EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-2:2006, EN 60947-2:2006/A1:2009, EN 60947-2:2006/A2:2013, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN IEC 60947-3:2021, EN 60947-4-1:2010, EN 60947-4-1:2010/A1:2012, EN IEC 60947-4-1:2019, EN 60947-4-2:2012, EN 60947-4-3:2000, EN 60947-4-3:2000/A1:2006, EN 60947-4-3:2000/A2:2011, EN 60947-4-3:2014, EN 60947-5-1:2004, EN 60947-5-1:2004/A1:2009, EN 60947-5-1:2004/AC:2004, EN 60947-5-1:2004/AC:2005, EN 60947-5-2:2007, EN 60947-5-2:2007/A1:2012, EN IEC 60947-5-2:2020, EN 60947-5-3:1999, EN 60947-5-3:1999/A1:2005, EN 60947-5-6:2000, EN 60947-5-7:2003, EN 60947-5-9:2007, EN 60947-6-1:2005, EN 60947-6-1:2005/A1:2014, EN 60947-6-2:2003, EN 60947-6-2:2003/A1:2007, EN 60947-8:2003, EN 60947-8:2003/A1:2006, EN 60947-8:2003/A2:2012, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 60974-10:2007, EN 60974-10:2014, EN 60974-10:2014/A1:2015, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-2:2006/A1:2009, EN 61000-3-2:2006/A2:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2011, EN 61000-6-1:2007, “EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-2:2005/AC:2005”, “EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-3:2007/A1:2011”, “EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-4:2007/A1:2011”, EN 61000-6-5:2015, “EN 61000-6-5:2015, EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01”, “EN 61008-1:2004, EN 61008-1:2004/A11:2007, EN 61008-1:2004/A12:2009, EN 61008-1:2004/A13:2012”, “EN 61008-1:2012, EN 61008-1:2012/A1:2014”, “EN 61009-1:2004, EN 61009-1:2004/A11:2008, EN 61009-1:2004/A12:2009, EN 61009-1:2004/A13:2009, EN 61009-1:2004/A14:2012”, EN 61009-1:2012, “EN 61009-1:2012, EN 61009-1:2012/A13:2021”, EN IEC 61058-1:2018, EN 61131-2:2007, EN 61204-3:2000, EN 61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 61326-2-3:2013, EN 61326-2-4:2013, EN 61326-2-5:2013, EN 61439-1:2011, EN 61439-2:2011, EN 61439-3:2012, “EN 61439-3:2012, EN 61439-3:2012/AC:2019-04”, EN 61439-4:2013, EN 61439-5:2011, EN 61439-6:2012, “EN 61543:1995, EN 61543:1995/A11:2003, EN 61543:1995/A12:2005, EN 61543:1995/A2:2006, EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004, EN 61543:1995/AC:1997”, EN 61547:2009, EN 61557-12:2008, “EN 61800-3:2004, EN 61800-3:2004/A1:2012”, EN 61812-1:2011, “EN 62020:1998, EN 62020:1998/A1:2005”, EN 62026-1:2007, EN 62026-2:2013, “EN 62026-2:2013, EN 62026-2:2013/A1:2019”, EN 62026-3:2009, EN 62026-7:2013, “EN 62040-2:2006, EN 62040-2:2006/AC:2006”, EN 62052-11:2003, EN 62052-21:2004, EN 62053-11:2003, EN 62053-21:2003, “EN IEC 62053-21:2021, EN IEC 62053-21:2021/A11:2021”, EN 62053-22:2003, “EN IEC 62053-22:2021, EN IEC 62053-22:2021/A11:2021”, EN 62053-23:2003, “EN IEC 62053-23:2021, EN IEC 62053-23:2021/A11:2021”, “EN IEC 62053-24:2021, EN IEC 62053-24:2021/A11:2021”, EN 62054-11:2004, EN 62054-21:2004, EN 62135-2:2008, EN 62310-2:2007, EN 62423:2009, EN 62423:2012, EN 62586-1:2014, EN 62586-2:2014, EN 62606:2013, EN 63024:2018, EN 300 386 V1.6.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-34 V1.4.1

EMC Test Laboratuvarı

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) test laboratuvarı, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik uyumluluklarını değerlendirmek ve elektromanyetik interferansa karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan bir tür laboratuvardır. Bu laboratuvarlar, çeşitli EMC testlerini gerçekleştirerek cihazların birbirleriyle ve çevreleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla önemli bir rol oynar.

EMC test laboratuvarları, genellikle özel olarak tasarlanmış ve donatılmıştır ve deneyimli uzmanlar tarafından işletilir. Bu laboratuvarlar, cihazların elektromanyetik girişim yapma durumunu belirlemek ve bu girişimlere karşı ne kadar dayanıklı olduklarını ölçmek için farklı testler gerçekleştirirler.

EMC test laboratuvarlarının görevleri şunlar olabilir:

 • Elektromanyetik Parazit Yayımı Testleri: Cihazın yaydığı elektromanyetik radyasyonun ölçülmesi ve belirli standartlara uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.
 • Elektromanyetik Parazitlere Karşı Dayanıklılık Testleri: Cihazın dış elektromanyetik alanlardan kaynaklanan girişimlere karşı ne kadar dirençli olduğunun ölçülmesi.
 • Elektrostatik Deşarj (ESD) Testleri: Cihazın statik elektrik deşarjlarına karşı dayanıklılığının ölçülmesi.
 • Elektriksel Hızlı Geçiş Darbesi (Burst) Testleri: Cihazın hızlı ve ani elektriksel darbelere karşı dayanıklılığının ölçülmesi.
 • Radyo Frekans Elektromanyetik Alan Dayanıklılık Testleri: Cihazın radyo frekans elektromanyetik alanlara karşı dayanıklılığının ölçülmesi.
 • Diğer Özelleştirilmiş Testler: Cihaz tipine ve kullanım amacına göre farklı testler de yapılabilir.

EMC test laboratuvarları, cihaz üreticilerinin ürünlerini elektromanyetik uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur ve bu sayede cihazların pazarlarda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

EMC Testi Yapan Firmalar

EMC testi yapan firmalar, genellikle özel EMC test laboratuvarları veya test merkezleri olarak bilinir. Bu firmalar, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik uyumluluklarını değerlendirmek için gerekli testleri gerçekleştirirler. Örneğin Femko Test Laboratuvarı, elektromanyetik uyumluluk (EMC) testlerini gerçekleştiren bir kuruluştur. Ürünlerin elektromanyetik girişim yapma durumu ve elektromanyetik parazit yayımı gibi faktörleri test ederek cihazların uyumlu olup olmadığını belirler.

Akredite Test Laboratuvarı

Türkak (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş EMC test laboratuvarları, elektromanyetik uyumluluk testlerini standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirebilen ve bu konuda akreditasyon almış güvenilir kuruluşlardır. Türkak akreditasyonu, bir laboratuvarın belirli testleri yeterli teknik ve kalite standartlarına uygun bir şekilde yaptığını doğrular.

Türkak tarafından akredite edilmiş bir EMC test laboratuvarı, ürünlerin elektromanyetik uyumlulukla ilgili testlerini yaparak üreticilere veya ithalatçılara gerekli raporları sunabilir. Bu raporlar, ürünlerin uyumlu hale getirilmesi ve pazarlara sunulması aşamasında önemlidir.

Akredite edilmiş bir EMC test laboratuvarının avantajları şunlar olabilir:

 • Testlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğinin garanti edilmesi.
 • Test sonuçlarının güvenilirliği ve geçerliliği.
 • Ürünlerin uyumluluk işaretini taşıyabilmesi veya sertifikasyon alabilmesi için gereken koşulları sağlama yeteneği.

Femko ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akredite EMC Testi Laboratuvarıdır. Bununla birlikte yine aynı standart dahilinde  Türkak Akredite LVD Testi Laboratuvarıdır. Türkiye’de ürünlerin elektromanyetik uyumluluk testlerini yani EMC Testlerini ve elektriksel güvenlik testlerini yani LVD Testlerini yaptırmak isteyen firmalar için bu alanda ihtiyacı karşılayan önemli bir kaynak sağlamaktadır.

Emc raporu Nedir?

EMC raporu, bir cihazın elektromanyetik uyumluluk (EMC) testlerinin sonuçlarını ve değerlendirmelerini içeren bir belgedir. Bu raporlar, bir cihazın elektromanyetik interferansa karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ve diğer elektrikli veya elektronik cihazlarla nasıl uyumlu bir şekilde çalıştığını gösterir.

EMC raporları genellikle aşağıdaki bilgileri içerebilir:

 1. Test Edilen Parametreler: Hangi elektromanyetik uyumluluk testlerinin yapıldığı, hangi frekans aralıklarının test edildiği gibi detaylar.
 2. Test Sonuçları: Cihazın hangi testlerde başarılı olduğu veya hangi durumlarda uyumsuzluk gösterdiği gibi test sonuçları.
 3. Elektromanyetik Parazit Yayımı: Cihazın ürettiği elektromanyetik radyasyonun ölçümleri ve değerlendirmesi.
 4. Elektromanyetik Parazitlere Karşı Dayanıklılık: Cihazın dış elektromanyetik alanlardan kaynaklanan girişimlere karşı ne kadar dirençli olduğunun ölçümleri ve değerlendirmesi.
 5. Önerilen Düzeltmeler: Cihazın uyumsuzluk gösterdiği durumlar için önerilen düzeltmeler veya geliştirmeler.
 6. Referans Standartlar: Hangi ulusal veya uluslararası standartların kullanıldığı.
 7. Sertifikasyon Durumu: Cihazın elektromanyetik uyumluluk sertifikası alıp alamayacağı veya uygunluk işaretini (örneğin CE işareti) taşıyıp taşıyamayacağı gibi bilgiler.

EMC raporu, cihaz üreticilerinin ürünlerini uyumlu hale getirmelerine ve pazarlarda satışa sunmalarına yardımcı olur. Bu raporlar aynı zamanda düzenleyici kuruluşlar, sertifikasyon otoriteleri veya müşteriler tarafından talep edilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

EMC testi, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik uyumluluğunun diğer cihazlardan etkilemesi, diğer cihazları zarar vermesi ve bozması sebebiyle elektrik ve elektronik cihazlara EMC test gereklilikleri belirlenmektedir.
EMC test raporu Akredite olmuş Türkak onaylı muayene kuruluşlarınca EMC yönetmeliği ve ilgili tüm standartlar kapsamında hizmet veren firmalar tarafından verilmektedir. Femko belgelendirme olarak ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında emc test hizmetleri sunmaktadır.
Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği amacı; donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır.
EMC test yöntemleri; ışımayla yayınım, ışımayla bağışıklık, iletkenlikle yayınım, iletkenlikle bağışıklık test yöntemleri uygulanmaktadır.
“Akredite bir A-tipi muayene kuruluş olan Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği EMC testlerinde, EMC cihazların güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, EMC cihazların uyumluluk test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu kontroller ulusal ve uluslararası EMC test standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.”
EN 12895 Endüstriyel Araçlar – EMC Testi

Endüstriyel Araçlar İçin EMC Testi Bu Avrupa Standardı, güç kaynağına bakılmaksızın (yalnızca “kamyonlar” olarak adlandırılan) ve ev, ticari, hafif endüstri ve endüstriyel ortamlarda kullanıldığında, endüstriyel kamyonlara uygulanır (ISO 5053-1:2015 de tanımlandığı gibi) ve bunların elektrik/elektronik sistemlerine uygulanır (EN 61000-6-3 ve EN 61000-6-2 de belirtilenler). Bu Avrupa Standardı şunları belirtir: Elektromanyetik yayılmaya ve dış elektromanyetik alanlara […]

Devamı..
EN 50293 Yol Trafik İşaret Sistemleri – EMC Testi

Yol Trafik İşaret Sistemleri EMC Testi Bu ürün standardı, EMC gereksinimlerini karşılayan karayolu trafik sinyal sistemlerine uygulanır. Bu Avrupa Standardı kapsamında yer alan ürünler arasında sinyal kafaları, sinyal cihazları ve trafik levhaları gibi karayolu trafik sinyal sistemleri ve cihazları bulunmaktadır. Ayrıca, denetleyici ve muhafaza, destekler, bağlantılar, trafik dedektörleri, izleme ekipmanları ve elektrik beslemesi gibi ürünler […]

Devamı..
EN ISO 14982 Tarım ve Ormancılık Makinaları – EMC Testi

Tarım ve Ormancılık Makinaları EMC Testi Tarım ve ormancılık sektörleri, gelişmiş teknolojilerle birlikte önemli bir dönüşüm geçiriyor. Bu sektörde kullanılan traktörlerden mobil tarım makinelerine, ormancılık makinelerinden bahçe düzenleme ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede üretilen makineler, gün geçtikçe daha karmaşık hale gelmektedir. Ancak, bu makinelerin elektriksel ve elektronik bileşenleri arasındaki uyumluluk, sıkça karşılaşılan bir zorluk haline […]

Devamı..
EN IEC 60974-10 Ark Kaynağı Makinesi – EMC Testi

Ark Kaynağı Makinesi ve Teçhizatı EMC Testi IEC 60974-10 standardının bu bölümü, ark kaynaklı işlemler için belirli konuları kapsar. Bunlar arasında radyo frekansı (RF) emisyonları için geçerli standartlar ve test yöntemleri, harmonik akım emisyonları, gerilim dalgalanmaları ve titremeler için geçerli standartlar ve test yöntemleri, sürekli ve geçici, iletilen ve yayılan bozulmalara karşı bağışıklık gereksinimleri ve […]

Devamı..
EN IEC 61000-6-8 Ticari ve Hafif Endüstriyel Yerlerde Profesyonel Donanımlar İçin Emisyon Testi – EMC Testi

Ticari ve Hafif Endüstriyel Yerlerde Profesyonel Donanımlar İçin Emisyon Testi EMC Testi Bu genel EMC emisyon standardı, ilgili özel bir ürün veya ürün ailesi EMC emisyon standardı yayınlanmamışsa uygulanır. Bu IEC 61000 standardının emisyon gereksinimleri bölümü, ticari ve hafif-endüstriyel (bkz. 3.1.3) alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan elektrik ve elektronik ekipmanlar için geçerlidir. Bu standart, aşağıdaki kullanım […]

Devamı..
EN IEC 60601-1-2 Elektrikli Tıbbi Cihazlar – EMC Testi

EN IEC 60601-1-2 Elektrikli Tıbbi Donanım EMC Testi EN 60601-1-2 veya IEC 60601-1-2 standardı, tıbbi elektrikli cihazların elektromanyetik uyumluluğunu değerlendiren bir standarttır. “Elektrikli Tıbbi Cihazların Emniyeti – Elektromanyetik Uyumluluk” başlıklı bu standart, International Electrotechnical Commission (IEC) tarafından geliştirilmiş ve yayımlanmıştır. Bu standardın temel amacı, elektrikli tıbbi cihazların üreticilerinin, kullanıcıların ve hasta güvenliğini sağlamak amacıyla elektromanyetik […]

Devamı..
EN IEC 55014-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Ev Aletleri Emisyon Testi – EMC Testi

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Ev Aletleri İçin Emisyon Testi EMC Testi CISPR 14-1 veya IEC 55014-1, elektromanyetik uyumluluk (EMC) alanında bir standarttır ve ev elektroniği cihazları için emisyon gereksinimlerini belirler. Bu standart, ev tipi elektrikli cihazların elektromanyetik emisyon seviyelerini sınırlayarak, cihazların diğer elektronik ekipmanlarla ve radyo iletişimiyle uyumlu olmalarını sağlamayı amaçlar. CISPR 14-1, […]

Devamı..
EN IEC 61326-1 Ölçme Kontrol ve Laboratuvar Cihazları – EMC Testi

Ölçme, Kontrol ve Laboratuvar Kullanımı İçin Elektrikli Donanımlar EMC Testi EC 61326-1, Endüstriyel ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımına yönelik elektrikli cihazlar ve sistemler için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standartları belirleyen bir IEC (International Electrotechnical Commission – Uluslararası Elektroteknik Komisyon) standardıdır. Bu standart, ölçüm ve kontrol amaçlı elektrikli cihazların ve sistemlerin elektromanyetik uyumluluk özelliklerini belirlemek ve sınırlamak […]

Devamı..
EN IEC 55015 Elektrikli Aydınlatma Ekipmanları İçin Emisyon Testi – EMC Testi

Elektrikli Aydınlatma Cihazları İçin Radyofrekans Bozulma Karakteristikleri EMC Testi CISPR 15 ve IEC 55015 standartları, elektromanyetik uyumluluk (EMC) alanında özel olarak aydınlatma ekipmanları için belirlenmiş olan standartlardır. Bu standartlar, aydınlatma ekipmanlarının elektromanyetik uyumluluk özelliklerini belirlemek ve sınırlamak amacıyla oluşturulmuştur. CISPR 15 (Ulusal Elektromanyetik Uyumluluk Standardı): CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) tarafından geliştirilmiştir. Elektromanyetik […]

Devamı..
EN IEC 55032 Multimedya Donanımlar İçin Emisyon Testi – EMC Testi

Multimedya Donanımlar İçin Emisyon Testi EMC Testi IEC/CISPR 32, EN 55032 (Çoklu Ortam Ekipmanlarının Elektromanyetik Uyumluluğu – Emisyon Gereksinimleri) standardı, 9 kHz ile 400 GHz frekans aralığındaki sinyallerin iletim ve yayınlanan emisyonlarını ele almaktadır. Bilgi teknolojileri ile ilgilenen bu standart, CISPR 13’ü ve CISPR 22 standartlarının yerini almıştır. Bu standardın amacı, multimedya ekipmanlarının yani çoklu […]

Devamı..
EN IEC 55011 Sanayi, Bilimsel ve (ISM) Tıbbi Donanımlar – EMC Testi

Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) Donanımlar İçin Radyofrekans Bozulma Karakteristikleri EMC Testi Bu Uluslararası Standard CISPR 11, 0 Hz ile 400 GHz frekans aralığında çalışan endüstriyel, bilimsel ve tıbbi (ISM) elektrikli ekipmanlara  ve yerel olarak radyo frekansı enerjisi üretmek ve/veya kullanmak amacıyla tasarlanmış ev tipi ve benzeri cihazlara uygulanır. Bu standard, 9 kHz ile 400 […]

Devamı..
EN IEC 61000-6-4 Endüstriyel Sanayi Ortamları İçin Emisyon Testi – EMC Testi

Endüstriyel Sanayi Ortamları İçin Emisyon Yayınım Testi EMC Testi IEC 61000-6-4, endüstriyel ortamlarda yayınlanan elektromanyetik emisyonları belirleyen bir standarttır. Bu standart, endüstriyel ortamlarda kullanılan ekipmanların elektrikli ve manyetik emisyon gereksinimlerini kapsar.  Genel olarak EN 61000-6-4’ün temel özelliklerini incelemek gerekirse; Uygulanabilirlik: Standart, endüstriyel iç ve dış ortamlarda kullanılacak ekipmanların yayınlanan emisyonlarını kapsar. Bu ekipmanlar, endüstriyel lokasyonlarda […]

Devamı..